Nowy artykuł prof. B. Grzybowskiego wśród 2019 Chemical Science HOT Article Collection

04/11/2019

Karol Molga, Piotr Dittwald, Bartosz A. Grzybowski, „Computational design of syntheses leading to compound libraries or isotopically labelled targets”, Chem. Sci., 2019, 10, 9219-9232

Programy komputerowe do planowania syntez w wielu przypadkach wykazują całkiem zadawalającą zdolność do projektowania ścieżek prowadzących do konkretnych cząsteczek, ale jak dotąd nie oferowały algorytmów zdolnych do planowania uzyskania całych bibliotek związków docelowych.

W najnowszej pracy grupy kierowanej przez profesora Bartosza Grzybowskiego przedstawiona jest możliwość zastosowania programu Chematica do projektowania ścieżek retrosyntetycznych całych bibliotek związków docelowych zdefiniowanych przez użytkownika, w tym ścieżek prowadzących do izotopowo znakowanych substancji. Zaprezentowane przykłady są istotne z przemysłowego punktu widzenia w kontekście optymalizacji hit-to-lead i syntez izotopomerów różnych bioaktywnych cząsteczek.

Pracy w Chemical Science został również poświęcony artykuł popularnonaukowy w Chemistry World.

https://www.chemistryworld.com/news/retrosynthetic-algorithm-broadened-to-design-similar-but-different-molecules/3010882.article

 

No Comments

Comments are closed.

Skip to content