Stypendium Prezesa PAN dla Pawła Czerwińskiego i Łukasza Ciszewskiego

03/12/2019

Doktoranci Łukasz Ciszewski pracujący w zespole prof. dr hab. Doroty Gryko oraz Paweł Czerwiński z zespołu prof. dr hab. Bartłomieja Furmana, otrzymali stypendium Prezesa PAN na rok akademicki 2019-2020. Stypendium przyznawane jest uczestnikom studiów doktoranckich prowadzonych przez instytuty naukowe PAN, za wybitne osiągnięcia naukowe związane z dziedziną nauki. Osiągnięcia te określa decyzja Prezesa Polskiej Akademii Nauk z dnia 26 lipca 2019: https://instytucja.pan.pl/images/2019/decyzje-prezesa/Dec_49_2019.pdf

Stypendium ma na celu wyróżnienie najzdolniejszych młodych naukowców i zachęcenie ich do dalszego rozwoju naukowego przez umożliwienie pełnego poświęcenia się pracy badawczej.

No Comments

Comments are closed.

Skip to content