Artykuł grupy prof. Bartosza Grzybowskiego w Journal of the American Chemical Society

29/01/2021

Współpracownicy prof. Bartosza Grzybowskiego zaproponowali nową koncepcję przeprowadzania reakcji katalitycznych przy wykorzystaniu sfunkcjonalizowanych nanocząstek. Ligandy organiczne samoorganizujące się na powierzchni nanocząstek mogą tworzyć „miejsca aktywne” pozwalające na ścisłą kontrolę jednostek katalitycznych. Takie środowisko reakcji wpływa również na proces preorganizacji substratów, co gwarantuje wysoce selektywny przebieg przeprowadzanych reakcji.

Badania przeprowadzone w grupie Prof. Grzybowskiego są finansowane w ramach grantu Maesto Narodowego Centrum Nauki.

Więcej informacji: https://pubs.acs.org/doi/10.1021/jacs.0c09408

Gratulujemy !

No Comments

Comments are closed.

Skip to content