Artykuł prof. Bartosza Grzybowskiego w Nature Electronics

20/04/2021

Prof. Grzybowski opublikował artykuł pt.:„Transistors and logic circuits based on metal nanoparticles and ionic gradients”.

W publikacji opisane są badania przeprowadzone na tranzystorach cienkowarstwowych, w których warstwa przewodząca zawiera nanocząstki złota. Tranzystory wykazują zdolność do 400-krotnej modulacji przewodnictwa elektrycznego, a dzięki połączeniu ze złotem, diodami i rezystorami mogą być używane do budowy systemów tj.: NOT, NAND czy NOR. W artykule zawarte są również wyniki uzyskane z tranzystorami osadzonymi na podłożu elastycznym.

Artykuł: www.nature.com/articles/s41928-020-00527-z

Serdecznie gratulujemy!

No Comments

Comments are closed.

Skip to content