Artykuł prof. Karola Greli w Angewandte Chemie International Edition

08/02/2021

Prof. Karola Grela opublikował artykuł w Angewandte Chemie International Edition.
W Przeglądzie omówił genezę koncepcji aktywacji grup wyciągających elektrony na przykładzie grupy nitrowej oraz wybrane zastosowania otrzymanych katalizatorów rutenowych w reakcjach metatezy olefin. Na podstawie przykładów przedstawił pewne sugestie dla użytkowników dotyczące minimalizacji obciążenia katalizatora, kontroli selektywności i ogólnej optymalizacji reakcji.
Więcej informacji: onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/anie.202008150

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

No Comments

Comments are closed.

Skip to content