B. Furman – wykłady

17/03/2019

 Materiały do wykładu „Mechanizmy reakcji organicznych” w semestrze 2018/2019

Wykład 1 – Mechanizmy reakcji organicznych »

Wykład 2 – Reakcje polarne zachodzące w warunkach zasadowych »

Wykład 3 – Reakcje polarne zachodzące w warunkach kwasowych »

Wykład 4 – Reakcje wolnorodnikowe »

Wykład 5 – Reakcje pericykliczne »

Wykład 6 – Mechanizmy w reakcjach metaloorganicznych »

Wykład 7 – Mechanizmy w reakcjach metaloorganicznych 2 »

Reguły Baldwina »

Mechanizmy metabolizmu leków »

Materiały do wykładu „Mechanizmy reakcji organicznych” w semestrze 2016/2017

Wykład 1 »

Wykład 2 »

Wykład 3 »

Wykład 4 »

Wykład 5 »

Wykład 6 »

Wykład 7 »

Przykładowe pytania egzaminacyjne z poprzednich lat

Egzamin 1 »

Egzamin 2 »

Egzamin 3 »

Egzamin 4 »

No Comments

Skip to content