Artykuł prof. Bartosza Grzybowskiego w Nature Electronics
Wiadomości / 20/04/2021

Prof. Grzybowski opublikował artykuł pt.:„Transistors and logic circuits based on metal nanoparticles and ionic gradients”. W publikacji opisane są badania przeprowadzone na tranzystorach cienkowarstwowych, w których warstwa przewodząca zawiera nanocząstki złota. Tranzystory wykazują zdolność do 400-krotnej modulacji przewodnictwa elektrycznego, a dzięki połączeniu ze złotem, diodami i rezystorami mogą być używane do budowy systemów tj.: NOT, NAND czy NOR. W artykule zawarte są również wyniki uzyskane z tranzystorami osadzonymi na podłożu elastycznym. Artykuł: www.nature.com/articles/s41928-020-00527-z Serdecznie gratulujemy!

Kolejna praca prof. Daniela Gryko oraz współpracowników w Angewandte Chemie International Edition
Wiadomości / 09/04/2021

Tym razem zespół Prof. Daniela Gryko udowodnił, iż to co do tej pory udawało się na powierzchni (www.nature.com/articles/s41467-018-04144-5) jest również możliwe przy mocy „mokrej chemii” w kolbie. Domieszkowany atomami azotu nanografen na bazie pirolo[3,2‐b]pirolu został otrzymany w multimiligramowej skali, co pozwoliło po raz pierwszy na jego pełną charakteryzację za pomocą takich technik analitycznych jak magnetyczny rezonans jądrowy (NMR), woltamperometria cykliczna (CV) czy rentgenografia strukturalna (X-ray). Analiza strukturalna potwierdziła, iż przedstawiony w artykule związek posiada konformację typu misy („bucky-bowl”), a wykonane obliczenia kwantowo-chemiczne wskazują na bardzo niską barierę energetyczną inwersji miski. Ponadto, zakrzywiony nanografen wykazuje ciekawe właściwości fizykochemiczne, m. in. bardzo niski potencjał utlenienia i emisję w zakresie światła czerwonego. Artykuł: onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/anie.202104092

Przeniesienie elektronów dalekiego zasięgu poprzez wiązania wodorowe – Pierwszy artykuł w PNAS w historii IChO PAN
Wiadomości / 12/03/2021

Prof. Daniel Gryko, wspólnie ze współpracownikami z ICHO PAN (Prof. Agnieszka Szumna, Dr Olga Staszewska-Krajewska, Dr. Hanna Jędrzejewska) oraz z Kalifornii (Prof. Harry Gray, Prof. Valentine Vullev) odkrył w jaki sposób może zachodzić przeniesienie elektronów dalekiego zasięgu. Pierwszym autorem pracy jest Rafał Orłowski. Odkrycie zostało opublikowane w prestiżowym Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA (PNAS). Przeniesienie elektronów dalekiego zasięgu przenika biologię, chemię i inżynierię, ponieważ ma kluczowe znaczenie dla procesów podtrzymujących życie, przemian chemicznych, konwersji energii, systemów elektronicznych i technologii fotonicznych. Wyjaśnienie, co rządzi szybkością przeniesienia elektronów, ma nie tylko ogromne znaczenie dla zrozumienia przepływu energii w biologii, ale może być też pomocne w projektowaniu i konstruowaniu urządzeń elektronicznych. Prof. Gryko ze współpracownikami odkrył ultraszybkie przeniesienie elektronów (ET) od donora do akceptora, połączonych układem 20 wiązań kowalencyjnych. Chociaż takie duże odległości pomiędzy chromoforami uniemożliwiają ET, uczeni zaobserwowali pikosekundowe procesy ET z ilościowymi wydajnościami kwantowymi, na których kinetykę nie ma większego wpływu zmniejszanie liczby aminokwasów w łączniku. Połączenie NMR, dichroizmu kołowego i obliczeń kwantowomechanicznych ujawnia, że wewnątrzcząsteczkowe wiązania wodorowe zbliżają do siebie donor (korol) i akceptor (perylenodiimid) w architekturze molekularnej „w kształcie skorpiona”, umożliwiając w ten sposób przeniesienie elektronów. Ten rewolucyjny rezultat pokazuje, że krótkie peptydy, zawierające…

Prof. Janusz Jurczak i prof. Jacek Młynarski laureatami nagród MNiSW
Wiadomości / 19/02/2021

Prof. Janusz Jurczak otrzymał nagrodę Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego za całokształt dorobku naukowego. Uznanie przyniosły mu zagadnienia dotyczące: rozwoju nowych metod syntezy organicznej, chemii supramolekularnej, w tym procesów rozpoznania molekularnego oraz statycznej i dynamicznej chemii kombinatoryjnej, a także wprowadzenie do chemii i biologii molekularnej technik wysokociśnieniowych. Prof. Jacek Młynarski otrzymał nagrodę Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności naukowej za rok 2020. Wyróżniono jego prace dot. nowych zastosowań katalizatorów zawierających cynk i żelazo w syntezie asymetrycznej. Serdecznie gratulujemy!

Skip to content