Zespół VI

25/02/2019
KierownikPublikacjeSkład ZespołuTematyka

Kataliza homogeniczna kompleksami metali przejściowych

 

Kierownik:

Dr hab. Wojciech Chaładaj
e-mail: wojciech.chaladaj@icho.edu.pl

Kierownik Zespołu VI w Instytucie Chemii Organicznej PAN, od 2017
Post-doc – University of California, Berkeley (Prof. John Hartwig), 2012-2013
Post-doc – Max-Planck-Institut für Kohlenforschung (Prof. Alois Fürstner), 2011-2012
Doktorat – Instytut Chemii Organicznej PAN (promotor: Prof. Janusz Jurczak), Warszawa, 2008

Nagroda Wydziału III PAN im. W. Kołosa, 2018
Nagroda II stopnia im. W. Świętosławskiego (PTChem), 2018
Nagroda M. Mąkoszy, 2016
Stypendium dla wybitnych młodych naukowców, 2015
Stypendium START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, 2009
Nagroda im. A. Zamojskiego (PTChem) za pracę doktorską, 2009.
Uczestnik 46. Spotkania z Laureatami Nagrody Nobla w Lindau, 2006

Realizowane granty:

OPUS 11 NCN (2016/21/B/ST5/03178) – Katalizowane palladem perfluoroalkilujące funkcjonalizacje alkinów

SONATA BIS 6 NCN (2016/22/E/ST5/00537) – Katalizowane palladem tandemowe addycje enolanów do alkinów z następczym sprzęganiem z halogenkami (hetero)arylowymi

N. Upadhyay, W. Chaładaj, „Palladium‐Catalyzed Carboperfluoroalkylation of Alkynes with Fluoroalkyl Iodides and Arylstannanes”, Adv. Synth.Catal., 2020, 362, 493–4.2017

W. Chaładaj, A. Kołodziejczyk, S. Domański, „Gold(I)-Catalyzed Conia-ene Cyclization of Internal ϵ-Acetylenic β-Ketoesters under High Pressure.”, ChemCatChem, 2017, 9, 4334–4339.

S. Domański, O. Staszewska-Krajewska, W. Chaładaj, Pd-Catalyzed Carbonylative Carboperfluoroalkylation of Alkynes. „Through-Space 13C–19F Coupling as a Probe for Configuration Assignment of Fluoroalkyl-Substituted Olefins.”, J. Org. Chem., 2017, 82, 7998–8007.

M. Białkowska, W. Chaładaj, I. Deperasińska, A. Drzewiecka-Antonik, A. E. Koziol, A. Makarewicz, B. Kozankiewicz, „Single molecules of terrylene in di-substituted naphthalenes crystallizing in the herringbone pattern.”, RSC Adv., 2017, 7, 2780–2788.


Adiunkci:

Dr hab. Wojciech Chaładaj

Asystenci:

Mgr Aleksandra Błocka

Mgr Beata Gatlik

Doktoranci:

Mgr Aleksandra Błocka

Bartosz Bisek

Mgr Beata Gatlik

Mgr inż Aleksandra Sosnowska

Mgr Prachi Shah

Tematyka badań:

Głównym obszarem zainteresowań badawczych zespołu jest wykorzystanie kompleksów metali przejściowych (głównie palladu) jako efektywnych katalizatorów pozwalających na bezpośrednią syntezę złożonych związków z prostych i łatwo dostępnych substratów.

Prowadzone prace obejmują zarówno poszukiwanie nowych efektywnych metodologii jak i badania mechanistyczne pozwalające na lepsze zrozumienie i bardziej racjonalne rozwijanie badanych transformacji. W szczególności poszukiwane są katalizowane palladem tandemowe reakcje obejmujące addycje do alkinów z następczą funkcjonalizacją na drodze sprzęgania krzyżowego.

No Comments

Skip to content