Dr Marcin Lindner otrzymał finansowanie w ramach Programu LIDER XI

21/09/2020

Zwycięski temat brzmi: „Synteza nowej klasy emiterów organicznych dla materiałów TADF OLED opartych na zakrzywionych fragmentach nanografenowych”.

Komercyjnie stosowane emitery w materiałach typu OLED, składają się głównej mierze z kompleksów metali szlachetnych. Sposoby ich uzyskiwania są nieprzyjazne środowisku, kompleksy są drogie i wykazują niską stabilność operacyjną. Zatem podejmuje się wiele wysiłków, aby wykorzystać cząsteczki organiczne emitujące światło w procesie opóźnionej fluorescencji (TADF), jako skuteczne i łatwo dostępne warstwy emisyjne dla urządzeń OLED. Wydajność kwantowa emiterów zależy od kilku, często sprzecznych parametrów fotofizycznych. W związku z tym, dotychczas zaprojektowane i przebadane cząsteczki organiczne były zorientowane na poprawę tylko jednego lub dwóch parametrów. Zatem racjonalne zaprojektowanie motywu strukturalnego pozwalającego na jednoczesne udoskonalenie wszystkich parametrów, wciąż pozostaje dużym wyzwaniem.

W związku z powyższym, głównym celem projektu jest opracowanie wydajnej i niedrogiej metodologii syntezy zakrzywionych nanografenów, domieszkowanych heteroatomami. Te zaprojektowane są w sposób pozwalający na jednoczesne udoskonalenie wszystkich parametrów w obrębie jednego motywu strukturalnego. Nanonografeny zostaną wykorzystane jako warstwy emisyjne w urządzeniach TADF OLED.

Strona XI edycji konkursu Lider: https://www.nbr.gov.pl/programy/…

No Comments

Comments are closed.

Skip to content