Dwa artykuły przeglądowe prof. Daniela Gryko

11/10/2019


Rhodols – synthesis, photophysical properties and applications as fluorescent probes

Prof. Daniel Gryko opublikował ostatnio dwa artykuły przeglądowe. Jeden z nich dotyczących chemii rodoli został zaakceptowany w prestiżowym Chemical Society Reviews (IF~40). Rodole są mniej znanymi kuzynami fluorescein i rodamin, ich chemia ostatnio żywiołowo się rozwija napędzana zastosowaniami w roli sond fluorescencyjnych.

 

 

 

 


Synthetic Applications of Oxidative Aromatic Coupling – from Biphenols to Nanographenes

Drugi z artykułów przeglądowych (cytowanie) dotyczy reakcji Scholla. Reakcja Scholla czyli utleniające sprzęganie związków aromatycznych choć znana od XIX-wieku w ostatnich latach stała się bardzo popularnym narzędziem m. in. w syntezie tzw. nanografenów. Przegląd ten jest kontynuacja bardzo popularnej wcześniejszej pracy zespołu Prof. Gryko (Angew. Chem. Int. Ed. 2013, 9900).

 

No Comments

Comments are closed.

Skip to content