FNP przyznało prof. Danielowi Gryko nowe środki na badania związane z COVID-19

17/06/2020


Fundacja na rzecz Nauki Polskiej w ramach działania 4.4. Programu Operacyjnego inteligentny Rozwój przyznała finansowanie nowych zadań badawczych dotyczących zwalczania pandemii COVID-19. O fundusze mogli się ubiegać beneficjenci grantów FNP m. in. TEAM a wnioski zgłaszane do konkursu musiały dotyczyć bezpośrednio tematyki związanej ze zwalczaniem pandemii np. zagadnień biologicznych koronawirusa SARS-CoV-2, medycznych, epidemicznych, diagnostycznych czy związanych z zarządzaniem kryzysowym. Jeden z 14 przyznanych grantów otrzymał prof. Daniel Gryko.

Profesor zaproponował syntezę związku – markera chemicznego, który można będzie wykorzystać do wykrycia wirusa. Budowa cząsteczki ma w założeniu spełniać dwa zadania: przyłączyć się do koronawirusa oraz dać widoczny znak o tym fakcie obserwatorowi. Fluorescencyjny element budowy związku zakłada spełnienie następujących właściwości: odpowiednią jasność fluorescencji, dobrą fotostabilność i wąskie pasmo emisji.

Więcej informacji: https://www.fnp.org.pl/nowe-srodki-na-badania-zwiazane-z-covid-19-przyznane/

Życzymy sukcesów w prowadzonych badaniach!

No Comments

Comments are closed.

Skip to content