Zespół III

23/01/2019
KierownikPublikacjeSkład ZespołuTematyka

Zastosowania chemii metaloorganicznej w syntezie organicznej

 

Kierownik:

Prof. dr. hab. inż. Karol Grela
e-mail: karol.grela@icho.edu.pl
prof.grela@gmail.com

Doktorat: Instytut Chemii Organicznej PAN, Polska, 1998
Staż podoktorski, MPI, Mülheim nad Rurą, Niemcy, 1999-2000
Habilitacja, Instytut Chemii Organicznej PAN, Polska, 2003
Profesor tytularny, 2008

Stypendium Krajowe Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, 1998
Stypednium Alexandra von Humboldta, 1999
Nagroda PAN im. Włodzimierza Kołosa, 2003
Nagroda im. Marii Skłodowskiej-Curie i Wilhelma Klemma Niemieckiego Towarzystwa Chemicznego, 2007
Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia naukowe lub naukowo-techniczne w roku 2009 w Kategorii Badań na Rzecz Rozwoju Nauki, 2010
Nagroda Premiera RP za wybitne osiągnięcia naukowe za rok 2009
Nagroda Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, 2014
Nagroda Francuskiego Towarzystwa Chemicznego, 2015
Medal Kostaneckiego Polskiego Towarzystwa Chemicznego, 2016
Fellow ChemPubSoc Europe, 2018

Edytor czasopisma Beilstein Journal of Organic Chemistry, od 2019
Członek Editorial Board czasopisma European Journal of Organic Chemistry, od 2017
Członek Editorial Board czasopisma Chemistry—an European Journal, od 2014
Członek International Advisory Board of Organometallics, 2010-2012
Członek Scientific Advisory Board firmy Polpharma SA, od 2013

Realizowane granty:

A. Kajetanowicz, K. Grela, „Nitro and Other Electron Withdrawing Group Activated Ruthenium Catalysts for Olefin Metathesis Reactions” Angew. Chem. Int. Ed, 2020

Ł. Woźniak, A. A. Rajkiewicz, L. Monsigny, A. Kajetanowicz, K Grela, „Preparation of Functionalized α,β-Unsaturated Sulfonamides via Olefin Cross-Metathesis” Org. Lett., 2020, 22, 4970-4973

M. Pieczykolan, J.Czaban-Jóźwiak, M. Malinska, K. Woźniak, R. Dorta, A. Rybicka, A. Kajetanowicz, K. Grela, „The Influence of Various N-Heterocyclic Carbene Ligands on Activity of Nitro-Activated Olefin Metathesis Catalysts”, Molecules, 2020, 25, 2282

M. Bieniek, R. Bujok, M. Milewski, D. Arlt, A. Kajetanowicz, K. Grela, „Making the family portrait complete: Synthesis of Electron Withdrawing Group activated Hoveyda-Grubbs catalysts bearing sulfone and ketone functionalities”, Journal of Organometallic Chemistry, 2020, 918, 121276

2018

A. Sytniczuk, G. Forcher, D.B. Grotjahn, K. Grela, “Sequential Alkene Isomerization and Ring-Closing Metathesis in Production of Macrocyclic Musks from Biomass”, Chem. Eur.J., 2018, 24, 10403 –10408

G.K. Zieliński, J. Majtczak, M. Gutowski, K. Grela, „A Selective and Functional Group-Tolerant Ruthenium-Catalyzed Olefin Metathesis/Transfer Hydrogenation Tandem Sequence Using Formic Acid as Hydrogen Source”, J. Org. Chem., 2018, 83, 2542-2553.

K. Młodzikowska, A.A. Rajkiewicz, K. Grela, B. Trzaskowski, „Boron–boron, carbon–carbon and nitrogen–nitrogen bonding in N-heterocyclic carbenes and their diazaboryl and triazole analogues: Wanzlick equilibrium revisited”, New J. Chem., 2018, 42, 6183-6190

A. Zieliński, G. Szczepaniak, R. Gajda, K. Woźniak, B. Trzaskowski, D. Vidović, A. Kajetanowicz, K. Grela, „Ruthenium Olefin Metathesis Catalysts Systematically Modified in Chelating Benzylidene Ether Fragment: Experiment and Computations”, Eur. J. Inorg. Chem., 2018, 3675-3685.

J. Czaban-Jóźwiak, Ł. Woźniak, A. Ulikowski, K. Kwiecińska, A.A. Rajkiewicz, K. Grela, „Modification of Polyhedral Oligomeric Silsesquioxanes (POSS) Molecules by Ruthenium Catalyzed Cross Metathesis”, Molecules, 2018, 23, 1722-2553.

2017

A. Sytniczuk, A. Kajetanowicz, K. Grela, „Fishing for the right catalyst for the cross-metathesis reaction of methyl oleate with 2-methyl-2-butene”, Catal. Sci. Technol., 2017, 7, 1284-1296

A. Kajetanowicz, M. Milewski, J. Rogińska, R. Gajda, K. Woźniak, „Hoveyda-Type Quinone-Containing Complexes – Catalysts to Prevent Migration of the Double Bond under Metathesis Conditions”, Eur. J. Org. Chem, 2017, 3, 626–638

2016

G. Zieliński, K. Grela, „Tandem Catalysis Utilizing Olefin Metathesis Reactions”, Chem-Eur J., 2016, 22 (28), 9440-9454

K. Skowerski, J. Białecki, S. J. Czarnocki, K. Żukowska, K. Grela, „Effective immobilisation of a metathesis catalyst bearing an ammonium-tagged NHC ligand on various solid supports”, Beilstein J. Org. Chem., 2016, 12, 5-15

2015

G. K. Zieliński, C. Samojłowicz, T. Wdowik, K. Grela, „In tandem or alone: a remarkably selective transfer hydrogenation of alkenes catalyzed by ruthenium olefin metathesis catalysts”, Org. Biomol. Chem., 2015, 13, 2684–2688

K. Grela, „Progress in metathesis chemistry II”, Beilstein J. Org. Chem., 2015, 11, 1639–1640

G. Szczepaniak, K. Urbaniak, C. Wierzbicka, K. Kosiński, K. Skowerski, K. Grela, „High-Performance Isocyanide Scavengers for Use in Low-Waste Purification of Olefin Metathesis Products”, ChemSusChem, 2015, 8, 4139–4148.

2013

J. Czaban, B. M. Schertzer, K. Grela, „Low Catalyst Loadings in Self-Metathesis of 1-Dodecene”, Adv. Synth. Catal., 2013, 355, 1997–2006

R. Gawin, M. Pieczykolan, M. Malińska, K. Woźniak, K. Grela, „Testing New Ruthenium Complexes bearing Chiral 1,2,4-Triazol-5-ylidene Ligands as Catalysts for Asymmetric Olefin Metathesis”, Synlett, 2013, 24, 1250–1254

K. Żukowska, A. Szadkowska, B. Trzaskowski, A. Pazio, Ł. Pączek, K. Woźniak, K. Grela, „Sulfoxide-Based Hoveyda-Derivatives Containing a 3-Bromopyridine Ligand – a New Class of Metathesis Catalysts”, Organonmetallics, 2013, 32, 2192–2198

T. K. Olszewski, M. Bieniek, K. Skowerski, K. Grela, „New Tool in the Toolbox: Electron Withdrawing Group Activated Ruthenium Catalysts for Olefin Metathesis”, Synlett, 2013, 24, 903–919

T. Wdowik, C. Samojłowicz, M. Jawiczuk, M. Malińska, K. Woźniak, K. Grela, „Ruthenium nitronate complexes as tunable catalysts for olefin metathesis and other transformations”, Chem. Commun., 2013, 49, 674–676

A. Kajetanowicz, J. Czaban, G. J. Krishnan, M. Malińska, K. Woźniak, H. Siddique, L. G. Peeva, A. G. Livingston, K. Grela, „Batchwise and Continuous Nanofiltration of POSS®-tagged Grubbs-Hoveyda Type Olefin Metathesis Catalysts”, ChemSusChem, 2013, 6, 182–192

2012

S. Guidone, E. Blondiaux, C. Samojłowicz, Ł. Gułajski, M. Kędziorek, M. Malińska, A. Pazio, K. Woźniak, K. Grela, A. Doppiu, C. S. J. Cazin, „Catalytic and Structural Studies of Hoveyda–Grubbs Type Pre-Catalysts Bearing Modified Ether Ligands”, Adv. Synth. Catal., 2012, 354, 2734–2742

C. Pietraszuk, S. Rogalski, B. Powała, M. Miętkiewski, M. Kubicki, G. Spólnik, W. Danikiewicz, K. Woźniak, A. Pazio, A. Szadkowska, A. Kozłowska, K. Grela, „Ruthenium–Amido Complexes: Synthesis, Structure, and Catalytic Activity in Olefin Metathesis”, Chem. Eur. J., 2012, 18

J. Cabrera, R. Padilla, R. Dehn, S. Deuerlein, Ł. Gułajski, E. Chomiszczak, J. H. Teles, M. Limbach, K. Grela, „Olefin Metathesis on a TLC Plate as a Tool for a High-Throughput Screening of Catalyst-Substrate Sets”, Adv. Synth. Catal., 2012, 354, 1043–1051

D. Bek, R. Gawin, K. Grela, H. Balcar, „Ruthenium metathesis catalyst bearing chelating carboxylate ligand immobilized on mesoporous molecular sieve SBA-15”, Catal. Commun., 2012, 21, 42–45

R. Gawin, K. Grela, „Synthesis of stable ruthenium olefin metathesis catalysts with mixed anionic ligands”, Eur. J. Inorg. Chem. 2012, 9, 1477–1484

K. Żukowska, A. Szadkowska, A. E. Pazio, K. Woźniak, K. Grela, „Thermal Switchability of N-Chelating Hoveyda-type Catalyst Containing a Secondary Amine Ligand”, Organometallics, 2012, 31, 462–469

2009

C. Samojłowicz, M. Bieniek, K. Grela, „Ruthenium-Based Olefin Metathesis Catalysts Bearing N-Heterocyclic Carbene Ligands”, Chem. Rev., 2009, 109, 3708-3742 (a review).

D. Burtscher, K. Grela, „Aqueous olefin metathesis”, Angew. Chem. Int. Ed., 2009, 48, 442-454.

2008

K. Grela, „The joy and challenge of small rings metathesis”, Angew. Chem. Int. Ed., 2008, 47, 5504-5507.

Ł. Gułajski, P. Sledź, A. Lupa, K. Grela, „Olefin metathesis in water using acoustic emulsification”, Green Chem., 2008, 10, 279-282.

Ł. Gułajski, A. Michrowska, J. Narożnik, Z. Kaczmarska, L. Rupnicki, K. Grela, „A Highly Active Aqueous Olefin Metathesis Catalyst Bearing a Quaternary Ammonium Group”, ChemSusChem, 2008, 1, 103-109.

2007

R. Gawin, A. Makal, K. Woźniak, M. Mauduit, K. Grela, „Dormant Ruthenium Catalyst Bearing Chelating Carboxylate Ligand: In Situ Activation and Application in Metathesis Reactions”, Angew. Chem. Int. Ed., 2007, 46, 7206-7209.

H. Clavier, K. Grela, A. Kirschning, M. Mauduit, S.P. Nolan, „Sustainable Concepts in Olefin Metathesis”, Angew. Chem. Int. Ed., 2007, 46, 6786-6801.

2006

M. Bieniek, R. Bujok, M. Cabaj, N. Lugan, G. Lavigne, D. Arlt, K. Grela, „Advanced fine tuning of Grubbs/Hoveyda olefin metathesis catalysts: a further step toward an optimum balance between antinomic properties”, J. Am. Chem. Soc., 2006, 128, 13652-13653.

A. Michrowska, K. Mennecke, U. Kunz, A. Kirschning, K. Grela, „A New Concept for the Non Covalent Binding of a Ruthenium-based Olefin Metathesis Catalyst to Polymeric Phases: Preparation of a Catalyst on Raschig Rings”, J. Am. Chem. Soc., 2006, 128, 13261-13267.

2004

A. Michrowska, R. Bujok, S. Harutyunyan, V. Sashuk, G. Dolgonos, K. Grela, „Nitro-Substituted Hoveyda-Grubbs Ruthenium Carbenes: Enhancement of Catalysts Activity through Electronic Activation”, J. Am. Chem. Soc., 2004, 126, 9318-9325.

2002

K. Grela, S. Harutyunyan, A. Michrowska, „A New Highly Efficient Ruthenium Catalyst for Metathesis Reaction”, Angew. Chem. Int. Ed., 2002, 41, 4038-4040.

Monografie:

1. Torborg, C. Samojłowicz, C. Grela, K. „Metathesis Reactions” in Science of Synthesis: Methods of Molecular Transformations Vol. 2011/5: Water in Organic Synthesis, Ed. S. Kobayashi, Georg Thieme Verlag KG, Section 3.6, 2012, pp. 225– 256

2. Żukowska, K. Grela, K. „Cross Metathesis” w Comprehensive Organic Synthesis, Second Edition, Molander, G. Knochel, P., Eds Elsevier B.V. Volume 5, Chapter 5.26 2014, pp. 1257–1301

3. Żukowska, K. Szadkowska, A. Grela, K. „Olefin Metathesis” w Comprehensive Inorganic Chemistry II, Second Edition: from elements to applications, Redijk, J. Poeppelmeier, K., Eds Elsevier B.V. Volume 6: Homogeneous Catalytic Applications, Chapter 6.05, 2013, pp. 105–126

4. Czaban, J. Torborg, C. Grela, K. “Olefin metathesis: from academic concepts to industrial applications” w Sustainable Catalysis: Challenges and Practice for the Pharmaceutical & Fine Chemical Industries, Dunn, P. J. Hii, M. Krische, M. J., Eds Wiley, Chapter 9, 2013, pp. 163–214

5. Żukowska, K. Grela, K. „Cross Metathesis” in „Olefin Metathesis: Theory and Practice”, First Edition, Ed.: Karol Grela John Wiley & Sons, Inc. 2014, Chapter 2, pp. 39–83

6. Samojłowicz, C. Kajetanowicz, A. Grela, K. „Olefin Metathesis in Fluorous Phases and in Fluorinated Aromatic Solvents” in „Olefin Metathesis: Theory and Practice”, First Edition, Ed.: Karol Grela John Wiley & Sons, Inc. 2014, Chapter 23, pp. 537–545

7. Woźniak, Ł. Zieliński, G. Grela, K. „Olefin Metathesis Catalysts — Tabular Review” in „Olefin Metathesis: Theory and Practice”, First Edition, Ed.: Karol Grela John Wiley & Sons, Inc. 2014, Section VI, pp. 575–584

Dodatkowo Prof. Grela był edytorem całej książki „Olefin Metathesis: Theory and Practice”.

Profesorzy:

Prof. Karol Grela

Asystenci:

Dr Rafał Kusy

Tematyka badań:

Pomimo, że nasze badania obejmują syntezę kompleksów metali, w szczególności katalizatorów metatezy olefin (Angew. Chem. Int. Ed. 2002, 41, 4038; Angew. Chem. Int. Ed. 2007, 46, 6786), nie jesteśmy grupą metaloorganiczną z prawdziwego zdarzenia, gdyż znacznie bardziej interesuje nas użycie kompleksów metali jako narzędzi w syntezie produktów naturalnych i farmaceutyków, w zrównoważonej produkcji chemicznej (Angew. Chem. Int. Ed. 2007, 46, 6786), w nietypowych rozpuszczalnikach i wodzie (Angew. Chem. Int. Ed. 2009, 48, 442), itp.

No Comments

Skip to content