HRS4R

05/03/2019

Instytut Chemii Organicznej Pan bierze udział w inicjatywie Human Resources Strategy for Researchers (HRS4R)

Z przyjemnością informujemy, że Komisja Europejska przyznała Instytutowi Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk prestiżowe wyróżnienie HR Excellence in Research!

Dzięki tej nagrodzie Instytut dołączył do grona wyróżnionych placówek naukowych z Europy, które zapewniają doskonałe warunki zatrudnienia dla naukowców i stwarzają optymalną atmosferę do prowadzenia badań naukowych najwyższym poziomie. Wyróżnienie nadawane jest instytucjom naukowym, których wewnętrzna polityka kadrowa i procedury rekrutacji są zgodne z zasadami określonymi w „Europejskiej Karcie Naukowca” i „Kodeksie postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych”.

Załączniki:

Deklaracja (eng.)

Analiza wewnętrzna i plan działania (eng.)

Plan działania (eng)

Europejska Karta Naukowca oraz Kodeks postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych

Więcej informacji:

Oficjalna strona EURAXESS

EURAXESS – HRS4R (oficjalna strona Komisji Europejskiej)

Broszury do pobrania

Lista instytucji w Polsce posiadających akredytację HRS4R

EURAXESS – HRS4R (strona polska)

Obowiązujące akty prawne i regulaminy

No Comments

Skip to content