Informacje ogólne

30/05/2017

Studia doktoranckie

Kierownik :

prof. Dorota Gryko, tel. 22 343 2051, faks: 22 6326681,
e-mail: dorota.gryko@icho.edu.pl

 


 

Studium Doktoranckie przy Instytucie Chemii Organicznej PAN w Warszawie – działające od 1966 roku – jest najstarszą tego typu placówką w kraju. Zostało one powołane wewnętrzną decyzją Instytutu na dwa lata przed rozporządzeniem Sekretarza Naukowego PAN o utworzeniu studiów doktoranckich w placówkach Polskiej Akademii Nauk. Pierwszym kierownikiem Studium został prof. Osman Achmatowicz Jr., następnymi byli profesorowie: Michał Witanowski, Janusz Jurczak, Sławomir Jarosz, Witold Danikiewicz i Jarosław Jaźwiński. Obecnie kierownikiem Studium Doktoranckiego jest prof. Dorota Gryko.

Instytut oferuje studia doktoranckie w zakresie:

  • nowoczesnej syntezy organicznej,
  • chemii produktów naturalnych,
  • badań strukturalnych z użyciem najnowszych metod spektralnych,
  • metod obliczeniowych w chemii organicznej i spektroskopii związków organicznych.

Studia powinny trwać nie więcej niż cztery lat i kończyć się obroną pracy doktorskiej. W czasie trwania studiów doktoranci otrzymują stypendium na ogólnie obowiązujących zasadach oraz specjalną premię, której wysokość zależy od osiągnięć w pracy, przede wszystkim wyników egzaminów.

Doktoranci spoza Warszawy mogą mieszkać w czasie trwanie studiów w hotelu doktoranckim, znajdującym się na terenie Instytutu. Hotel ten posiada pokoje jednoosobowe z łazienką i aneksem kuchennym. Ponadto do dyspozycji mieszkańców jest pralnia, siłownia i stół do tenisa stołowego. Opłata za mieszkanie w hotelu IChO PAN jest dużo niższa od obowiązującej na warszawskim rynku mieszkaniowym. Nie przewiduje się kwaterowania małżeństw.

Po ukończeniu studiów doktoranckich Instytut ułatwia każdemu absolwentowi znalezienie miejsca w dobrym zespole naukowym najczęściej w USA, ale także w Kanadzie, Japonii i krajach Europy Zachodniej w celu odbycia stażu podoktorskiego. Dla najlepszych, po powrocie ze stażu, istnieje możliwość kontynuowania pracy w IChO. Instytut oferuje staże naukowe i zachęca do składania samodzielnych projektów badawczych, stwarzających szanse uzyskania w ciągu paru lat stopnia doktora habilitowanego.

No Comments

Skip to content