Zespół XXII

03/12/2018
KierownikPublikacjeSkład ZespołuTematyka

Obliczenia teoretyczne właściwości cząsteczek

 

Kierownik:

Prof. dr hab. Michał Jaszuński
e-mail: michal.jaszunski@icho.edu.pl

Doktorat, 1973 Instytut Chemii Organicznej PAN
Habilitacja, 1984 Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii
Staże podoktorskie i inne dłuższe pobyty zagraniczne, University of Strassbourg, 1975, University of Sheffield, 1981, Texas A&M University, 1987
Profesor tytularny, 2000

Realizowane granty:

M. Jaszuński, S. P. A. Sauer, R. Faber, D. J. D. Wilson, „NMR parameters of FNNF as a test for coupled-cluster methods: CCSDT shielding and CC3 spin–spin coupling”, Phys. Chem. Chem. Phys., 2020, 22, 21350-21359

S. Komorovsky, K. Jakubowska, P. Świder, M. Repisky, M. Jaszuński, „NMR Spin–Spin Coupling Constants Derived from Relativistic Four-Component DFT Theory—Analysis and Visualization”, J. Phys. Chem. A, 2020, 124, 5157–5169

I. Benkyi, O. Staszewska-Krajewska, D. Gryko, M. Jaszuński, A. Stanger, D. Sundholm, „The Interplay of Aromaticity and Antiaromaticity in N-Doped Nanographenes”, J. Phys. Chem. A, 2020, 124, 695-703

M. Hapka, M. Jaszuński, „The effect of weak intermolecular interactions on the nuclear magnetic resonance shielding constant in N2”, Magn. Reson. Chem., 2020, 58, 245-248.

2019

M. Jaszuński, P. Swider, S.P.A. Sauer, „Through-space spin-spin coupling constants involving fluorine: benchmarking DFT functionals”, Molecular Physics, 2019, 1362-3028.

2018

K. Jakubowska, M. Pecul, and M. Jaszunski, „Spin–spin coupling constants in HCCXH3 molecules; X = C, Si, Ge, Sn and Pb”, Theor. Chem. Acc., 2018, 137:41.

T. E. Field-Theodore, M. Olejniczak, M. Jaszunski, and D. J. D. Wilson, „NMR shielding constants in group 15 trifluorides”, Phys. Chem. Chem. Phys., 2018, 20:23025–23033.

A. Antusek, M. Repisky, M. Jaszunski, K. Jackowski, W. Makulski, and M. Misiak, „Nuclear magnetic dipole moment of 209Bi from NMR experiments”, Phys. Rev. A, 2018, 98:052509.

2016

A. Antušek, M. Jaszuński, “Accurate Non-relativistic Calculations of NMR Shielding Constants”, page 186 in „Gas Phase NMR”, ed. K. Jackowski, M. Jaszuński, The Royal Society of Chemistry, 2016.

2014

M. Jaszuński, T. B. Demissie, K. Ruud, “Spin-Rotation and NMR Shielding Constants in XF Molecules (X = B, Al, Ga, In and Tl)”, J. Phys. Chem. A., 2014, 118, 9588.

P. Garbacz, W. Makulski, M. Jaszuński, “The NMR spin-spin coupling constant 1J(31P, 1H) in an isolated PH3 molecule”, Phys. Chem. Chem Phys., 2014, 16, 21559.

B. Gao, M. Ringholm, R. Bast, K. Ruud, A. J. Thorvaldsen, M. Jaszuński, “Analytic density-functional theory calculations of pure vibrational hyperpolarizabilities: the first dipole hyperpolarizability of retinal and related molecules”, J. Phys. Chem. A., 2014, 118, 748. Erratum – ibid. 2014, 118,2835.

2012

T. Helgaker, M. Jaszuński, P. Garbacz, K. Jackowski, “The NMR indirect nuclear spin–spin coupling constant of the HD molecule”, Mol. Phys. 2012, 110, 2611.

M. Jaszuński, A. Antušek, P. Garbacz, K. Jackowski, W. Makulski, M. Wilczek, “The determination of accurate nuclear magnetic dipole moments and direct measurement of NMR shielding constants”, Progr. Nucl. Magn. Reson. Spectrosc., 2012, 67, 49.

M. Jaszuński, A. Rizzo, K. Ruud, “Molecular electric, magnetic and optical properties”, In J. Leszczynski, editor, Handbook of Computational Chemistry, page 361, Springer, 2012.

2008

T. Helgaker, M. Jaszuński, M. Pecul, “The quantum-chemical calculation of NMR indirect spin-spin coupling constants”, Progr. Nucl. Magn. Reson. Spectrosc., 2008, 53, 249.

2005

A. Antušek, K. Jackowski, M. Jaszuński, W. Makulski, M. Wilczek, “Nuclear magnetic dipole moments from NMR spectra”, Chem. Phys. Lett., 2005, 411, 111.

2004

W. Cencek, M. Jeziorska, R Bukowski, M. Jaszuński, B. Jeziorski, K. Szalewicz, “Helium dimer interaction energies from Gaussian geminal and orbital calculations”, J. Phys. Chem. A, 2004, 108, 3211.

2002

S. Coriani, M. Pecul, A. Rizzo, P. Jørgensen, M. Jaszuński, “Ab initio study of magnetochiral birefringence”, J. Chem. Phys., 2002, 117, 6417.

2001

K. Hald, P. Jørgensen, J. Olsen, M. Jaszuński, “An analysis and implementation of a general coupled cluster approach to excitation energies with application to the B molecule”, J. Chem. Phys., 2001, 115, 671.

M. Jaszuński, A. Rizzo, P. Jørgensen, “Coupled cluster calculation of dispersion contributions to interaction energies and polarizabilities”, Theor. Chem. Acc., 2001, 106, 251.

M. Pecul, H. Dodziuk, M. Jaszuński, O. Lukin, J. Leszczyński, “Ab initio calculations of the NMR spectra of [1.1.1]propellane and bicyclo[1.1.1]pentane”, Phys. Chem. Phys. 2001, 3, 1986.

2000

M. Jaszuński, W. Klopper, J. Noga, “Explicitly correlated coupled cluster R12 calculations of the dipole polarizability of He2”, J. Chem. Phys., 2000, 113, 71.

1999

Spis publikacji w PDF

Profesorowie:

Prof. dr hab. Michał Jaszuński

Tematyka badań:

Zespół zajmuje się rozwijaniem i zastosowaniem zaawansowanych metod chemii kwantowej w teorii własności molekularnych. Obliczenia ab initio z uwzględnieniem efektów korelacji elektronowej prowadzone były dla stałych ekranowania i stałych sprzężenia spin-spin w NMR, polaryzowalności i hiperpolaryzowalności optycznych i wielu innych własności molekularnych.

No Comments

Skip to content