Katarzyna Orłowska, Joanna Turkowska oraz Paweł Czerwiński laureatami grantów ETIUDA 8

20/07/2020

W rozstrzygniętym konkursie doktoranci Instytutu otrzymali 3 granty. ETIUDA jest konkursem na projekty badawcze skierowanym do osób przygotowujących rozprawę doktorską i stawiających pierwsze kroki na ścieżce swojej kariery naukowej. W ósmej edycji tego konkursu wnioski złożyło 448 doktorantów i doktorantek, a finansowanie uzyskało 84 z nich. Laureaci otrzymają stypendia naukowe oraz odbędą staż w wybranym przez siebie zagranicznym ośrodku naukowym.

Finansowanie projektów otrzymali:

mgr inż. Paweł Jakub Czerwiński „Reduktywna funkcjonalizacja amidów jako narzędzie do otrzymywania i dalszych transformacji trudno dostępnych imin”

mgr inż. Katarzyna Orłowska „Diazoalkany donorowo-akceptorowe w reakcjach indukowanych światłem widzialnym”

mgr Joanna Turkowska „Indukowane światłem generowanie rodników alkilowych w następstwie rozerwania wiązań C-C i C-N”

Serdecznie gratulujemy i życzymy wielu sukcesów w pracy badawczej!

Więcej informacji: https://ncn.gov.pl/aktualnosci/2020-07-17-wyniki-etiuda-8

No Comments

Comments are closed.

Skip to content