Kolejny artykuł prof. Daniela Gryko w Angewandte Chemie

05/06/2020

Artykuł przedstawia nowy typ diketopirolopiroli o π-rozszerzonym chromoforze. Autorzy opracowali dwuetapową syntezę tytułowych barwników funkcjonalnych poprzez kombinację N-arylowania oraz podwójnego wewnątrzcząsteczkowego bezpośredniego arylowania. Barwniki te silnie emitują światło o barwie czerwonej. Publikacja tłumaczy dlaczego π-rozszerzone diketopirolopirole, pomimo posiadania dwóch grup nitrowych, posiadają bardzo silną fluorescencję. Okazało się, że brak zaangażowania grup nitrowych w przejście elektronowe S0→S1 jest kluczem do silnej emisji związków aromatycznych zawierających grupy NO2. Artykuł powstał we współpracy z zespołami z Niemiec i z Francji.

Artykuł jest dostępny pod adresem: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/anie.202005244

No Comments

Comments are closed.

Skip to content