Prof. Janusz Jurczak i prof. Jacek Młynarski laureatami nagród MNiSW
Wiadomości / 19/02/2021

Prof. Janusz Jurczak otrzymał nagrodę Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego za całokształt dorobku naukowego. Uznanie przyniosły mu zagadnienia dotyczące: rozwoju nowych metod syntezy organicznej, chemii supramolekularnej, w tym procesów rozpoznania molekularnego oraz statycznej i dynamicznej chemii kombinatoryjnej, a także wprowadzenie do chemii i biologii molekularnej technik wysokociśnieniowych. Prof. Jacek Młynarski otrzymał nagrodę Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności naukowej za rok 2020. Wyróżniono jego prace dot. nowych zastosowań katalizatorów zawierających cynk i żelazo w syntezie asymetrycznej. Serdecznie gratulujemy!

Publikacja pani prof. Agnieszki Szumnej w Angewandte Chemie
Wiadomości / 18/02/2021

Grupa Pani Profesor opisała powstawanie wyjątkowo dużych kapsuł molekularnych (średnica ok. 30 A) w wyniku oddziaływań makrocykli polifenolowych o 5-krotnej symetrii z anionami. To odkrycie otwiera drogą do wykorzystania podobnych kapsuł np. w katalizie! Artykuł prof. Szumnej, pani Moniki Chwastek oraz dra Piotr Cmocha został wyróżniony okładką. Więcej informacji: onlinelibrary.wiley.com/…/10.1002/anie.202013105 onlinelibrary.wiley.com/…/10.1002/anie.202100816 Serdecznie gratulujemy!

Grant MAESTRO dla pani prof. Doroty Gryko
Wiadomości / 15/02/2021

Konkurs MAESTRO Narodowego Centrum Nauki dotyczy projektów badawczych dla doświadczonych naukowców i ma na celu realizację pionierskich badań naukowych, które wykraczają poza dotychczasowy stan wiedzy i których efektem mogą być odkrycia naukowe. Pani prof. Dorota Gryko zdobyła pięcioletnie finansowanie z MAESTRO 12 na projekt pt.: „ŚWIATŁO CZERWONE – NARZĘDZIE DLA CHEMII ORGANICZNEJ I BIOORTOGONALNEJ”. Więcej informacji: ncn.gov.pl/konkursy/wyniki/ Streszczenie projektu: streszczenie – plik PDF Serdecznie gratulujemy!

Skip to content