Artykuł prof. Karola Greli w Angewandte Chemie International Edition
Wiadomości / 08/02/2021

Prof. Karola Grela opublikował artykuł w Angewandte Chemie International Edition. W Przeglądzie omówił genezę koncepcji aktywacji grup wyciągających elektrony na przykładzie grupy nitrowej oraz wybrane zastosowania otrzymanych katalizatorów rutenowych w reakcjach metatezy olefin. Na podstawie przykładów przedstawił pewne sugestie dla użytkowników dotyczące minimalizacji obciążenia katalizatora, kontroli selektywności i ogólnej optymalizacji reakcji. Więcej informacji: onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/anie.202008150 Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Artykuł grupy prof. Bartosza Grzybowskiego w Journal of the American Chemical Society
Wiadomości / 29/01/2021

Współpracownicy prof. Bartosza Grzybowskiego zaproponowali nową koncepcję przeprowadzania reakcji katalitycznych przy wykorzystaniu sfunkcjonalizowanych nanocząstek. Ligandy organiczne samoorganizujące się na powierzchni nanocząstek mogą tworzyć „miejsca aktywne” pozwalające na ścisłą kontrolę jednostek katalitycznych. Takie środowisko reakcji wpływa również na proces preorganizacji substratów, co gwarantuje wysoce selektywny przebieg przeprowadzanych reakcji. Badania przeprowadzone w grupie Prof. Grzybowskiego są finansowane w ramach grantu Maesto Narodowego Centrum Nauki. Więcej informacji: https://pubs.acs.org/doi/10.1021/jacs.0c09408 Gratulujemy !

Skip to content