Nowa publikacja prof Daniela T. Gryko w Light Science and Applications!!!

07/05/2020

Prof. Daniel Gryko we współpracy z prof. Franco Caciallim (London Center for Nanotechnology) opracowali nowe diody OLED emitujące światło dalekiej czerwieni/NIR o zakresie emisji 650–800 nm. Diody OLED wytwarzane są ze związków organicznych i wykorzystywane jako powierzchniowe źródło światła. Stosuje się je do budowy elastycznych wyświetlaczy, telewizorów lub innych urządzeń przenośnych. Wyświetlacze wyprodukowane w technologii OLED są wyjątkowo cienkie za sprawą braku potrzeby ich podświetlania, gdyż diody samoistnie generują światło. Kluczowym osiągnieciem zespołu naukowców było opracowanie diod OLED o bardzo wysokiej zewnętrznej wydajności kwantowej w zakresie widmowym 650–800 nm (> 2.7%) oraz iluminancji odpowiednio 3.5 mW/cm2. Dzięki temu naukowcy byli w stanie osiągnąć rekordową szybkość przesyłania danych ≈2.2 Mb/s, co spełnia wymagania dotyczące tzw. Internetu Rzeczy i aplikacji bioczujnikowych. Wyniki badań opisuje czasopismo Light Science and Applications, należące do rodziny Nature. Jest to dopiero druga publikacja z polską afiliacją, która ukazała się na łamach tego pisma od jego założenia w 2012 r.

Telekomunikacja poprzez światło widzialnego (ang. visible light communication, VLC) to technologia bezprzewodowa, która polega na modulacji natężenia optycznego i jest uważana za kluczowe narzędzie jeśli chodzi o łączność w obrębie tzw. Internet Rzeczy (ang. internet-of-things, IoT). Jednak VLC jest utrudniony przez niską głębokość penetracji światła widzialnego w nieprzezroczystych mediach. Jednym z rozwiązań jest rozszerzenie operacji na bliską podczerwień (NIR, 700–1000 nm), umożliwiając w ten sposób VLC w bio-aplikacjach fotonicznych, biorąc pod uwagę NIR-półprzezroczystość tkanek biologicznych.

Link do artykułu: https://www.nature.com/articles/s41377-020-0314-z

No Comments

Comments are closed.

Skip to content