Nowa publikacja zespołu dr Giedyka w Nature Catalysis

12/11/2020

W zespole dr Macieja Giedyka ukazała się praca przeglądowa opisująca strategie fotokataltycznej aktywacji chlorków organicznych. Związki te na przestrzeni ostatnich miesięcy wzbudzają ogromne zainteresowanie jako substraty w zrównoważonej syntezie organicznej. Analizując aktualne doniesienia literaturowe, autorzy proponują klasyfikację dostępnych metod w oparciu o sposób akumulacji energii światła w układzie katalitycznym lub redukcji energii wiązań w substratach. Ułatwia to usystematyzowanie dostępnej wiedzy i może stać się inspiracją do nowych odkryć.

Publikacja dr Martyny Cybularczyk-Cecotki, Joanny Szczepanik i dr Macieja Giedyka:
https://www.nature.com/articles/s41929-020-00515-8

No Comments

Comments are closed.

Skip to content