Nowe barwniki funkcjonalne do zastosowań w dwufotonowej mikroskopii fluorescencyjnej oraz w blokowaniu optycznym

16/03/2019

Nowe barwniki funkcjonalne do zastosowań w dwufotonowej mikroskopii fluorescencyjnej oraz w blokowaniu optycznym

W ramach Programu TEAM finansowanego przez Fundację na Rzecz Nauki Polskiej z funduszy europejskich Działanie 1.2. ‘Wzmocnienie potencjału kadrowego nauki’ Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Kierownik projektu: Prof. Daniel Gryko
Dyscypliny: chemia organiczna
Badania nad: syntezą układów porfirynowych, barwnikami funkcjonalnymi, właściwościami spektroskopowymi zsyntetyzowanych układów

Z dokładnym opisem projektu można zapoznać się poniżej:
OPIS PROJEKTU (po angielsku) »

We współpracy z:
Ph.D. Aleksander Rebane
Montana State University of Texas, Bozeman, USA
Okres realizacji projektu: maj 2010 – kwiecień 2014
Okres prowadzenia badań: lipiec-październik 2012 – czerwiec 2013
Wymagania:

Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie wwwold.icho.edu.pl bądź telefonicznie u kierownika projektu: 022 343 3063.

No Comments

Skip to content