Nowy artykuł prof. Daniela Gryko w Angewandte Chemie International Edition

19/02/2020

Artykuł przedstawia nową metodologię syntezy diketopirolopiroli z selektywnie alkilowanym atomem azotu. W prezentowanym podejściu wykorzystano tanie i handlowo dostępne substraty takie jak: aldehydy aromatyczne, pierwszorzędowe aminy,  aromatyczne nitryle i szczawiooctan dietylu. Opisana metoda pozwala na skuteczne wykorzystanie nitryli będących donorami elektronów jak i wprowadzenie podstawników rozbudowanych sterycznie co do tej pory było trudne lub niemożliwe. Jednocześnie daje to możliwość w pełni selektywnego wprowadzenia podstawników C-arylowych i N-alkilowych w przewidywalny i zaprogramowany sposób.

Różnorodność otrzymywanych układów niesymetrycznie podstawionych diketopirolopiroli, istotnie zwiększa możliwości przebadania pełnego potencjału właściwości fotofizycznych struktur DPP.

Artykuł dostępny pod adresem: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1002/anie.201915953

No Comments

Comments are closed.

Skip to content