Nowy artykuł zespołu prof. Agnieszki Szumnej

22/03/2019

Artykuł pod tytułem „Peptide-based capsules with chirality-controlled functionalized interiors – rational design and amplification from dynamic combinatorial libraries” autorstwa mgr inż. Hanny Jędrzejewskiej i prof. Agnieszki Szumnej ukazał się w czasopiśmie Chemical Science.

Publikacja dotyczy kapsuł supramolekularnych o strukturze β-beczki, posiadających ramiona zbudowane z azapeptydów preorganizowane na szkielecie makrocyklicznym. Zastosowano aminokwasy o różnej chiralności i pokazano jak za pomocą zmian sekwencji peptydowej można sterować asocjacją oraz, przede wszystkim funkcjonalizować wnętrza tych porowatych struktur. Dzięki zastosowaniu reakcji odwracalnych kapsuły można otrzymać zarówno klasycznie, jak i na drodze dynamicznej chemii kowalencyjnej.

Więcej informacji: http://dx.doi.org/10.1039/C8SC05455J

No Comments

Comments are closed.

Skip to content