Obrony prac doktorskich

31/05/2017

Obrony prac doktorskich odbywają się w auli IChF/IChO PAN w siedzibie Instytutów przy ul. Kasprzaka 44/52
w Warszawie.

Wszystkie aktualne informacje o obronach prac doktorskich znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej IChO PAN

mgr Bartosz Chaciak

Tytuł pracy:
„Makrocykliczne receptory zawierające sacharozę i mannitol: synteza i właściwości kompleksujące”

Promotor: prof. dr hab. Sławomir Jarosz

streszczenie »        

abstract »

Recenzent 1: prof. dr hab. Marek Pietraszkiewicz (Instytut Chemii Fizycznej PAN)
recenzja »

Recenzent 2: dr hab. Anna Zawisza, prof. UŁ (Uniwerstyet Łódzki, Wydział Chemii)
recenzja »


 
 

mgr Katarzyna Łęczycka-Wilk

Tytuł pracy:
„Synteza mocznikowych i tiomocznikowych pochodnych sacharozy oraz badanie ich zdolności do kompleksowania anionów”

Promotor: prof. dr hab. Sławomir Jarosz

streszczenie »        

abstract »

Recenzent 1: prof. dr hab. Tomasz Bauer (Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii)
recenzja »

Recenzent 2: dr hab. Stanisław Porwański, prof. UŁ (Uniwersytet Łódzki, Wydział Chemii)
recenzja »


 
 

mgr inż. Michał Nowacki

Tytuł pracy:
„Reakcje analogów karboanionów benzylowych z nitroarenami ukierunkowane na syntezę skondensowanych układów heterocyklicznych”

Promotor: prof. dr hab. Krzysztof Wojciechowski

streszczenie »        

abstract »

Recenzent 1: prof. dr hab. Łukasz Kaczmarek (Instytut Farmaceutyczny)
recenzja »

Recenzent 2: dr hab. Karol Kacprzak, prof. UAM (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Chemii)
recenzja »


 
 

mgr inż. Hanna Jędrzejewska

Tytuł pracy:
„Synteza dynamicznych peptydowo-rezorcynarenowych kapsuł oraz badanie ich właściwości”

Promotor: dr hab. Agnieszka Szumna, prof. IChO PAN

streszczenie »        

abstract »

Recenzent 1: prof. dr hab. Krzysztof Rolka (Uniwersytet Gdański, Wydział Chemii)
recenzja »

Recenzent 2: dr hab. Artur Stefankiewicz, prof. UAM (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Chemii)
recenzja »


 
 

mgr inż. Daniel Paprocki

Tytuł pracy:
„Badanie wpływu układów micelarnych oraz wybranych enzymów na przebieg reakcji Passeriniego”

Promotor: prof. dr hab. Ryszard Ostaszewski

streszczenie »        

abstract »

Recenzent 1: prof. dr hab. Jolanta Bryjak (Politechnika Wrocławska, Wydział Chemiczny)
recenzja »

Recenzent 2: prof. dr hab. Piotr Kiełbasiński (CBMiM PAN)
recenzja »


 
 

inż. Marek Charyton

Tytuł pracy:
„Kumaryny o π-rozszerzonym chromoforze – synteza i właściwości fotofizyczne”

Promotor: prof. dr hab. Daniel Gryko

streszczenie »        

abstract »

Recenzent 1: dr hab. Michał Fedoryński, prof. PW (Politechnika Warszawska, Wydział Chemiczny)
recenzja »

Recenzent 2: prof. dr hab. Marcin Stępieńi (Uniwersytet Wrocławski, Wydział Chemii)
recenzja »


 
 

mgr inż. Bartłomiej Sadowski

Tytuł pracy:
„Synteza i właściwości fotofizyczne dipirolonaftyrydynodionów”

Promotor: prof. dr hab. Daniel Gryko

streszczenie »        

abstract »

Recenzent 1: dr hab. Łukasz Albrecht, prof. PŁ (Politechnika Łódzka, Wydział Chemiczny)
recenzja »

Recenzent 2: prof. dr hab. Zbigniew Czarnocki (Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii)
recenzja »


 
 

mgr inż. Sara Szymkuć

Tytuł pracy:
„Teaching the computer reactivity rules and strategies of automated retrosynthetic planning”

Promotor: prof. dr Bartosz Grzybowski

streszczenie »        

abstract »

Recenzent 1: prof. dr hab. Artur Michalak (Uniwersytet Jagielloński, Wydział Chemii)
recenzja »

Recenzent 2: prof. Kyriacos Costa Nicloaou (RICE University, Department of Chemistry)
recenzja »


 
 

mgr inż. Aleksandra Wierzba

Tytuł pracy:
„Selektywna funkcjonalizacja witaminy B12 w pozycji mezo i w obrębie pętli nukleotydowej”

Promotor: prof. dr hab. Dorota Gryko

streszczenie »        

abstract »

Recenzent 1: prof. dr hab. Józef Mieczkowski (Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii)
recenzja »

Recenzent 2: prof. dr hab. Elżbieta Sochacka (Politechnika Łódzka, Wydział Chemiczny)
recenzja »


 
 

mgr inż. Grzegorz Zieliński

Tytuł pracy:
„Kwas mrówkowy jako źródło wodoru w sekwencji reakcji metatezy olefin i przeniesienia wodoru”

Promotor: prof. dr hab. Karol Grela

streszczenie »        

abstract »

Recenzent 1: dr hab. Michał Fedoryński, prof. PW (Politechnika Warszawska, Wydział Chemiczny)
recenzja »

Recenzent 2: prof. dr hab. Grzegorz Litwinienko (Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii)
recenzja »


 
 

mgr Agnieszka Cholewiak

Tytuł pracy:
„Nowe, niemakrocykliczne receptory amidowe i mocznikowe w procesach rozpoznania anionów”

Promotor: prof. dr hab. Janusz Jurczak

streszczenie »        

abstract »

Recenzent 1: prof. dr hab. Jan Biernat (Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny)
recenzja »

Recenzent 2: dr hab. Artur Stefankiewicz, prof. UAM (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Chemii)
recenzja »


 
 

mgr Dawid Lichosyt

Tytuł pracy:
„Pochodne azulenu jako bloki budulcowe w konstrukcji selektywnych receptorów anionów”

Promotor: prof. dr hab. Janusz Jurczak

streszczenie »
        
abstract »

Recenzent 1: prof. dr hab. Violetta Patroniak (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Chemii)
recenzja »

Recenzent 2: dr hab. Stanisław Witkowski, prof. UwB (Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Biologiczno-Chemiczny)
recenzja »


 
 

mgr Dominika Walaszek

Tytuł pracy:
„Asymetryczne hyroksylowanie związków karbonylowych tlenem singletowym generowanym fotochemicznie”

Promotor: prof. dr hab. Dorota Gryko

streszczenie »
        
abstract »

Recenzent 1: prof. dr hab. Zbigniew Czarnocki (Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii)

recenzja »

Recenzent 2: dr hab. Elżbieta Wojaczyńska (Politechnika Wrocławska, Wydział Chemiczny)
recenzja »


 
 

No Comments

Skip to content