Oferta badawcza

28/08/2017

Oferta badawcza – Oferta IChO PAN w zakresie syntezy związków organicznych

Instytut Chemii Organicznej PAN oferuje na zasadzie zlecenia lub w ramach współpracy naukowej następujące usługi w dziedzinie syntezy organicznej:

  • synteza dowolnych związków organicznych w ilościach od pojedynczych miligramów do 1 kilograma;
  • synteza wzorców analitycznych substancji aktywnych leków, kosmetyków, pestycydów i ich zanieczyszczeń;
  • opracowywanie nowych metod syntezy związków organicznych do wykorzystania w procesach przemysłowych, a także doskonalenie istniejących technologii syntezy organicznej;
  • opracowywanie biotechnologicznych metod syntezy i oczyszczania związków organicznych;
  • opracowywanie metod analitycznych do kontroli procesów przemysłowych;

Dla realizacji tych zadań został wiele lat temu utworzony Zespół Syntezy Chemicznej i Technologii Antybiotyków (Zespół VII »), którego kierownikiem jest obecnie dr hab. Zbigniew Wróbel, prof. nadzw. Zespół ten realizuje większość z wymienionych wyżej zadań. Określenie „Technologia Antybiotyków” w nazwie Zespołu podkreśla wieloletnie doświadczenie jego pracowników właśnie w tym obszarze syntezy organicznej. Zespół ma w swoim dorobku pomyślną realizację bardzo wielu zleceń, zarówno dla klientów krajowych, jak i zagranicznych.

Drugim zespołem, który wykonuje badania na zlecenie, jest Zespół XX » („Enzymy i mikroorganizmy w syntezie organicznej i biotechnologii”) pod kierownictwem prof. Ryszarda Ostaszewskiego. Zespół ten specjalizuje się w zagadnieniach biotechnologii i jej zastosowaniach do otrzymywania rozmaitych związków organicznych. Więcej informacji znajduje się na stronie Zespołu XX ».

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych nawiązaniem współpracy do bezpośredniego kontaktowania się z kierownikami wymienionych Zespołów lub z zastępcą dyrektora ds. naukowych IChO PAN, prof. Witoldem Danikiewiczem. Jesteśmy otwarci na wszelkie formy współpracy, w tym w szczególności wspólne składanie wniosków o finansowanie w ramach projektów UE i krajowych. W tej dziedzinie Instytut ma znaczące sukcesy. Więcej informacji można znaleźć na stronie poświęconej Programom Badawczym.

No Comments

Skip to content