Okładka zespołu II w Chemical Communications

09/08/2019

Praca mgr inż. Pawła Czerwińskiego i prof. Bartłomieja Furmana pt. „Overcoming inaccessibility of fluorinated imines – synthesis of functionalized amines from readily available fluoroacetamides” została wyróżniona okładką(iniside front cover) w czasopiśmie Chemical Communications (Chem. Commun., 2019, 55, 9436-9439).

Iminy są niezwykle użytecznymi substratami w syntezie amin często jednak dostępność imin jest ograniczona jak ma to miejsce w przypadku pochodnych kwasów fluorooctowych. Autorzy pracy rozwiązali problem dostępności tego typu imin wykorzystując unikalny proces częściowej, chemoselektywnej redukcji amidowych grup karbonylowych wodorkiem cyrkonocenu. Generowane w wyniku redukcji fluorowane iminy ulegają następczej addycji czynników nukleofilowych dając wysoce sfunkcjonalizowane aminy. Proces redukcji i bezpośredniej funkcjonalizacji został wykorzystany w syntezie bioizosterów Prokainamid i Itoprydu.

Link do artykułu: https://doi.org/10.1039/C9CC04111G

Gratulujemy i zapraszamy do lektury!

No Comments

Comments are closed.

Skip to content