Otrzymaliśmy 3 granty SONATA w ostatnim konkursie NCN

20/05/2019


W rozstrzygniętym ostatnio konkursie na granty NCN otrzymaliśmy 3 granty SONATA. SONATA jest konkursem na projekty badawcze skierowanym do osób posiadających stopień naukowy doktora. Program ma na celu wsparcie osób rozpoczynających karierę naukową w prowadzeniu innowacyjnych badań o charakterze podstawowym z wykorzystaniem nowoczesnej aparatury lub oryginalnego rozwiązania metodologicznego. W konkursie złożono 858 wniosków, z czego do finansowania wybrano 160.

Finansowanie projektów otrzymali dr Maciej Giedyk (Fotokataliza na granicy faz: mikroheterogeniczne układy samoorganizujące jako środowisko reakcji indukowanych światłem widzialnym), dr Marek Grzybowski (Synteza zakrzywionych pochodnych acenów – w kierunku oddolnej syntezy nanorurek węglowych typu zig-zag) oraz dr Marcin Lindner (Modularne, policykliczne węglowodory aromatyczne oparte na cyklazynach: nowe materiały do zastosowań optoelektronicznych) przy czym projekt dr. Giedyka otrzymał pierwsze, a dr. Grybowskiego drugie miejsce na liście rankingowej.

Serdecznie gratulujemy i życzymy wielu sukcesów w pracy badawczej.

Więcej informacji:

https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2019-05-17-wyniki-opus-16-preludium-16-sonata-14

oraz listy rankingowe

https://www.ncn.gov.pl/konkursy/wyniki/2019-05-15-opus16-preludium16-sonata14

No Comments

Comments are closed.

Skip to content