Opracowanie w skali wielkolaboratoryjnej innowacyjnej technologii produkcji substancji aktywnej acetamipryd – nowoczesnego neonikotynoidu bezpiecznego dla pszczół.

16/03/2019

Opracowanie w skali wielkolaboratoryjnej innowacyjnej technologii produkcji substancji aktywnej acetamipryd – nowoczesnego neonikotynoidu bezpiecznego dla pszczół.

Koordynator projektu: Instytut Przemysłu Organicznego
Okres realizacji: 01.07.2017 – 31.12.2019
Nr projektu: POIR.04.01.01-00-0004/16
Wartość projektu: 1 977 065,86 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 988 532,93 PLN

Celem projektu jest opracowanie w skali wielkolaboratoryjnej innowacyjnej technologii produkcji substancji aktywnej acetamiprydu (ACA), która ma szerokie zastosowanie w zwalczaniu szkodników ssących i gryzących w uprawie ziemniaka, roślin sadowniczych, warzywnych i ozdobnych.

Planowane efekty: Efektem realizacji projektu będzie opracowanie innowacyjnej technologii produkcji acetamiprydu (ACA), w skali wielkolaboratoryjnej. W ramach projektu opracowane zostaną założenia do instalacji półtechnicznej/technicznej oraz wstępne wymagania aparaturowe. Prowadzone badania technologiczne będą ukierunkowane na opracowanie nowatorskich, innowacyjnych rozwiązań, które pozwolą w przyszłości wdrożyć opłacalną technologię produkcji ACA w skali ok. 200 ton/rok. W prowadzonych badaniach nacisk będzie położony na rozwiązania energooszczędne, ekonomiczne (wysokie wydajności syntezy), ekologiczne (ograniczenie powstających odpadów) oraz na otrzymanie wysokiej jakości produktu ACA. W ramach realizacji projektu planuje się przeprowadzenie poszerzonych badań określenia czystości produktu oraz badań pozwalających zidentyfikować powstające zanieczyszczenia na wszystkich etapach procesu. Opracowana technologia pozwoli na otrzymywanie ACA o czystości chemicznej, umożliwiającej jego rejestrację jako substancji aktywnej insektycydów stosowanych w krajach Unii Europejskiej.

No Comments

Skip to content