Praca dra Macieja Giedyka najczęściej czytanym artykułem w EJOC w marcu 2020!

28/05/2020


Najczęściej czytanym artykułem w marcu 2020 r. w European Journal of Organic Chemistry jest publikacja dra Macieja Giedyka pt.:”A Retrosynthetic Approach for Photocatalysis”. https://chemistry-europe.onlinelibrary.wiley.com/hub/journal/10990690/most-accessed

Publikacja dotyczy wykorzystania procesów fotochemicznych w syntezie organicznej. Pomimo rosnącej popularności reakcji katalizowanych światłem o konkretnej długości fali, nie weszły one jeszcze do programu nauczania chemii na uczelniach wyższych i nie są szeroko stosowane w praktyce. Artykuł systematyzuje wiedzę o specyficznych procesach zachodzących podczas fotokatalizy. Omawia dostępność katalizatorów i odczynników, a także przedstawia tolerancję grupy funkcyjnej dla odpowiedniej metody.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Link do artykułu: https://chemistry-europe.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ejoc.201901421

No Comments

Comments are closed.

Skip to content