Praktyki i staże

31/05/2017

Informacja dla studentów wydziałów chemicznych i specjalności pokrewnych na temat warunków odbywania praktyk i staży w Instytucie Chemii Organicznej PAN w Warszawie

W związku z licznymi zapytaniami uprzejmie informujemy, że w Instytucie Chemii Organicznej PAN istnieje możliwość odbycia praktyk studenckich oraz stażów o różnej długości. Obowiązują przy tym poniższe zasady:

  • Praktyki studenckie trwają zasadniczo od 2 do 4 tygodni. Staże trwają powyżej 1 miesiąca i mogą (chociaż nie muszą!) wiązać się z planowanym wykonywaniem w IChO pracy licencjackiej lub magisterskiej.
  • Osoba zainteresowana odbyciem praktyki studenckiej lub stażu powinna na podstawie informacji zamieszczonych w witrynie internetowej IChO wybrać Zespół, w którym chce odbywać praktykę, a następnie skontaktować się z jego kierownikiem. Bardzo niemile widziane jest rozsyłanie e-maili o tej samej treści do wszystkich kierowników naraz. Takie listy będą traktowane jako spam.
  • Po uzgodnieniu z kierownikiem wybranego Zespołu warunków i terminu odbywania praktyki lub stażu należy złożyć podanie o przyjęcie na praktykę/staż adresowane do Dyrektora IChO PAN. Podanie to musi zawierać informację, w którym Zespole i w jakim terminie praktyka ma się odbywać. Podanie musi być pozytywnie zaopiniowane przez kierownika Zespołu.
  • Do podania należy załączyć skierowanie z macierzystej uczelni oraz zaświadczenie o ubezpieczeniu.

Równocześnie informujemy, że liczba praktykantów i stażystów w Instytucie jest ograniczona ze względu na trudne warunki lokalowe. W związku z tym prosimy o zgłaszanie zamiaru odbycia praktyki lub stażu z odpowiednim wyprzedzeniem – o przyjęciu może decydować kolejność zgłoszeń.

W razie pytań dalszych informacji udziela dział kadr

 

WARSZTATY CHEMICZNE W INSTYTUCIE CHEMII ORGANICZNEJ PAN

W Instytucie Chemii Organicznej PAN odbywają się cyklicznie warsztaty naukowe dla podopiecznych Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci.

Poniżej znajdują się opisy tematyki badawczej zespołów, które podjęły się przyjąć Młodzież na krótki staż.

Kwalifikacją na warsztaty zajmuje się Krajowy Fundusz na Rzecz Dzieci.

Tematyka badawcza zespołów ICHO PAN:

Nauki Chemiczne w XXI w. – prof. dr hab. Mieczysław Mąkosza

Synteza produktów naturalnych – prof. dr hab. Bartłomiej Furman

Reakcje inspirowane światłem – prof. dr hab. Dorota Gryko

Mimetyki Cukrów – prof. dr hab. Sławomir Jarosz

Sacharoza i jej chemia – prof. dr hab. Sławomir Jarosz

Dendrymery w terapii genowej – prof. dr hab. Zofia Lipkowska

Betulina i jej pochodne – dr hab. Zbigniew Pakulski

Kapsuły molekularne – dr hab. Agnieszka Szumna

Spektrometria mas – prof. dr hab. Witold Danikiewicz

Biotransformacja – prof. dr hab. Ryszard Ostaszewski

Nukleofilowe podstawienie wodoru – prof. dr hab. Mieczysław Mąkosza

Dynamiczna chemia kombinatoryjna – dr Filip Ulatowski

No Comments

Skip to content