Prof. Daniel Gryko oraz mgr inż. Jakub Brześkiewicz laureatami grantów NCN!

20/11/2020

W rozstrzygniętym konkursie pracownicy Instytutu otrzymali 2 granty.

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło wyniki konkursu OPUS 19 skierowanego do wszystkich naukowców niezależnie od etapu ich kariery naukowej oraz PRELUDIUM 19 na projekty realizowane przez badaczy, którzy jeszcze nie posiadają stopnia naukowego doktora. Finansowanie z programu OPUS 19 otrzymał prof. Daniel Gryko na projekt „Silnie fluorescecyjne, spolaryzowane, wielokrotne heliceny na bazie pirolo[3,2-b]piroli”. W konkursie PRELUDIUM 18 finansowanie otrzymał mgr inż. Jakub Brześkiewicz „Synteza oraz transformacje naprężonych nitronów cyklicznych katalizowane metalami przejściowymi”.
Serdecznie gratulujemy i życzymy wielu sukcesów w pracy badawczej!

https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2020-11-20-wyniki-konkursow-opus-19-preludium-19?fbclid=IwAR2VQyTr_jRK8Ij0wYOL-J8Wqa4jFlkBDjaSRti5fptZsip_7EusPjPGefk

No Comments

Comments are closed.

Skip to content