Prof. Janusz Jurczak i prof. Jacek Młynarski laureatami nagród MNiSW

19/02/2021
Prof. Janusz Jurczak

Prof. Janusz Jurczak otrzymał nagrodę Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego za całokształt dorobku naukowego. Uznanie przyniosły mu zagadnienia dotyczące: rozwoju nowych metod syntezy organicznej, chemii supramolekularnej, w tym procesów rozpoznania molekularnego oraz statycznej i dynamicznej chemii kombinatoryjnej, a także wprowadzenie do chemii i biologii molekularnej technik wysokociśnieniowych.

Prof. Jacek Młynarski

Prof. Jacek Młynarski otrzymał nagrodę Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności naukowej za rok 2020. Wyróżniono jego prace dot. nowych zastosowań katalizatorów zawierających cynk i żelazo w syntezie asymetrycznej.

Serdecznie gratulujemy!

No Comments

Comments are closed.

Skip to content