Prof. Sławomir Jarosz sekretarzem Wydziału III IUPAC!

15/01/2020

null

Prof. Sławomir Jarosz został wybrany na Sekretarza Wydziału Chemii Organicznej i Biomolekularnej Międzynarodowej Unii Chemii Czystej i Stosowanej (International Union of Pure and Applied Chemistry – IUPAC) na lata 2020-2021.

Międzynarodowa Unia Chemii Czystej i Stosowanej (ang. International Union of Pure and Applied Chemistry) jest to międzynarodowa organizacja zajmująca się przede wszystkim standaryzacją symboliki, nazewnictwa i wzorców wielkości fizycznych stosowanych przez chemików na całym świecie. Oprócz tego IUPAC zajmuje się koordynacją badań naukowych oraz organizacją międzynarodowych kongresów i konferencji o tematyce chemicznej.

Serdecznie gratulujemy!

https://iupac.org/who-we-are/divisions/division-details/?body_code=300

No Comments

Comments are closed.

Skip to content