Projekty badawcze


Projekty finansowane ze środków krajowych

Projekty badawcze rozwojowe
Numer projektu Tytuł projektu Kierownik projektu Termin realizacji projektu (dd/mm/rrrr)
NR13-0153-10 Założenia technologiczne otrzymywania oraz badania przedkliniczne niskocząsteczkowych peptydowych związków dendrymerycznych o własnościach przeciwdrobnoustrojowych do zastosowań u ludzi i zwierząt prof. Zofia Lipkowska 01.08.2010-31.10.2013
Projekty badawcze własne
Numer projektu Tytuł projektu Kierownik projektu Termin realizacji projektu (dd/mm/rrrr)
N N204 092735 Nowe makrocykliczne receptory anionów – poszukiwania możliwości ich wykorzystania w chemii i biologii prof. Janusz Jurczak 20.08.2008-19.08.2011
N N204 092635 Polihydroksylowe związki o długich łańcuchach i ich karbocykliczne analogi: synteza i właściwości prof. Sławomir Jarosz 02.09.2008-01.09.2011
N N204 092935 Ustalanie korelacji pomiędzy strukturą i właściwościami chiraloptycznymi w antybiotykach beta-laktamowych i ich analogach prof. Jadwiga Frelek 20.08.2008-19.08.2011
N N204 093135 Asymetryczna reakcja aldolowa w roztworach wodnych. Zastosowanie unikalnych donorów: hydroksy- i dihydroksyacetonu w syntezie prof. dr hab. Jacek Młynarski 20.08.2008-19.08.2011
N N204 155736 Badania metodą NMR chemii, właściwości fizykochemicznych i kompleksów molekularnych z oligomerami DNA wybranych inhibitorów topoizomerazy I i II dr Wojciech Bocian 06.05.2009-05.05.2012
N N204 239436 Synteza i badanie własności peptydowych dendrymerów oddziałujących z biomembranami prof. Zofia Lipkowska 08.04.2009-07.04.2012
N N204 156036 Reakcja Kinugasy – nowa asymetryczna metoda syntezy karbapenamów, karbacefamów, klamawów i oksacefamów prof. Marek Chmielewski 08.04.2009-07.04.2012
N N204 157636 Synteza i zastosowanie katalizatorów o opóźnionej inicjacji w reakcjach metatezy prof. Karol Grela 08.04.2009-07.04.2012
N N204 263837 Badania porównawcze technik jonizacji stosowanych w spektrometrii mas w analizie kompleksów metali przejściowych i ligandów organicznyc Projektu: prof. Witold Danikiewicz 05.10.2009-04.10.2012
N N204 123837 Synteza ciekłych porfiryn i koroli o wysokim współczynniku absorbcji dwufotonowej prof. Daniel T. Gryko 05.10.2009-04.10.2012
N N204 123437 Asymetryczna synteza alkaloidów Erythrina dr hab. Zbigniew Kałuża, prof. nadzw. 15.09.2009 – 14.09.2012
N N204 123937 Synteza totalna trójcyklicznych diterpenoidów wytwarzanych przez mikroorganizmy, guanakastepenu A i heptemeronu G prof. Jerzy Wicha 05.10.2009-04.10.2011
N N204 193038 Nowe metody syntezy policyklicznych pochodnych indolu prof. Krzysztof Wojciechowski 03.03.2010-02.03.2013
N N204 189938 Metody chemii kwantowej w badaniach stałych sprzężenia kwadrupolowego lekkich jąder prof. Michał Jaszuński 01.03.2010-31.08.2011
NR-13-0153-10/2010 Założenia technologiczne otrzymywania oraz badania przedkliniczne niskocząsteczkowych peptydowych związków dendrymerycznych o własnościach przeciwdrobnoustrojowych do zastosowań u ludzi i zwierząt prof. Zofia Lipkowska 01.08.2010 – 31.07.2013
N N204 187839 Chiralne kapsuły molekularne jako środowisko reakcji chemicznych i kontrolowanych procesów dynamicznych dr hab. Agnieszka Szumna 06.09.2010-05.09.2013
N N204 187639 Kwantowo-mechaniczna teoria spinowej relaksacji jądrowej rotatorów molekularnych prof. Sławomir Szymański 06.09.2010-05.09.2013
N N204 187139 Organokatalityczne C-H hydroksylowanie – kataliza enaminowa i dienaminowa dr hab. Dorota Gryko 06.09.2010-05.09.2013
N N204 266739 Wpływ kompleksowania dimerycznych soli rodu(II) na przesuniecie chemiczne NMR i sprzężenie spin-spin w związkach organicznych – porównanie wyników eksperymentalnych i teoretycznych dr hab. Jarosław Jaźwiński, prof. nadzw. 06.09.2010-05.09.2013
N N204 187439 Karboksylany dimolibdenu, jako chromofory pomocnicze w badaniach strukturalnych transparentnych związków organicznych prof. Jadwiga Frelek 06.09.2010-05.09.2013
N N204 404940 Trudne przypadki metatezy krzyżowej olefin – nowe warunki i katalizatory prof. Karol Grela 21.04.2011-20.04.2014
N N204 151640 Makrocykliczne kompleksy metali, jako komponenty receptorów i urządzeń molekularnych prof. Bohdan Korybut Daszkiewicz 12.04.2011-11.04.2014
Granty promotorskie
Numer projektu Tytuł projektu Kierownik projektu Doktorant Termin realizacji projektu (dd/mm/rrrr)
N N204 155 436 Karbenowe kompleksy rutenu zmodyfikowane ligandy anionowe jako katalizatory reakcji metatezy prof. Karol Grela Rafał Gawin 08.04.2009-15.04.2011
N N204 124237 Pochodne 10-hydroksybenzo[h]chinoliny – synteza i wewnątrzcząsteczkowy transfer protonu w stanie wzbudzonym prof. Daniel T. Gryko Joanna Piechowska 29.09.2009-03.08.2011
N N204 124037 Zastosowanie hydroksy- i dihydroksyacetonu w asymetrycznej syntezie związków polihydroksylowych prof. dr hab. Jacek Młynarski Joanna Paradowska 29.09.2009-03.08.2011
N N204 175938 Synteza polihydroksylowych pochodnych aminocyklopentanu, analogów związków o interesujących właściwościach biologicznych prof. Sławomir Jarosz Magda Magdycz 26.02.2010-04.02.2012
N N204 178438 Stereoselektywna, katalizowana proliną, synteza związków polihydroksylowych o długich łańcuchach oraz dużych pierścieniach karbocyklicznych prof. Sławomir Jarosz Maciej Cieplak 01.03.2010-04.02.2012
N N204 271538 Synteza symetrycznych diamin i ich zastosowań i ich zastosowanie w asymetrycznej katalizie dr hab. Z. Kałuża, prof. nadzw. Rafał Ćwiek 01.03.2010-04.08.2012

Skip to content