Przetargi

31/05/2017


Tytuł Świadczenie usług sukcesywnego odbioru, transportu i utylizacji odpadów niebezpiecznych dla Instytutu Chemii Organicznej PAN w Warszawie.
Data rozpoczęcia 28.10.2020
Termin składania ofert 2020.11.05 godzina: 10:00
Stan ZAKOŃCZONY ROZSTRZYGNIĘCIE
Dokumenty Ogłoszenie zostało umieszczone na stronie UZP pod nr 603307-N-2020 z dnia 2020-10-28 r.

Informacja z otwarcia ofert

Zmiana ogłoszenia
 

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik 1 do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik 2 do SIWZ – Oświadczenie dotyczące wykluczenia

Załącznik 3 do SIWZ – Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej

Załącznik 4 do SIWZ – Formularz

Załącznik 5 do SIWZ – Istotne postanowienia umowy

Załącznik 6 do SIWZ – Oświadczenie dotyczące spełniania warunków

 


Tytuł Dostawa fabrycznie nowego spektrofluorymetru UV-Vis-NIR do pomiarów fotoluminescencji stacjonarnej wraz z oprogramowaniem sterującym oraz wyposażeniem dodatkowym dla Instytutu Chemii Organicznej PAN w Warszawie.
Data rozpoczęcia 27.10.2020
Termin składania ofert 2020.11.05 godzina: 10:00
Stan ZAKOŃCZONY ROZSTRZYGNIĘCIE
Dokumenty Ogłoszenie zostało umieszczone na stronie UZP pod nr 602952-N-2020 z dnia 2020-10-27 r.

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik 1 do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik 2 do SIWZ – Oświadczenie dotyczące wykluczenia

Załącznik 3 do SIWZ – Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej

Załącznik 4 do SIWZ – Formularz

Załącznik 5 do SIWZ – Istotne postanowienia umowy

Załącznik 6 do SIWZ – Oświadczenie dotyczące spełniania warunków

Załącznik 7 do SIWZ – Tabela zgodności

 


Tytuł Dostawa fabrycznie nowego spektrofotometru UV-VIS-NIR wraz z oprogramowaniem sterującym oraz wyposażeniem dodatkowym dla Instytutu Chemii Organicznej PAN w Warszawie.
Data rozpoczęcia 27.10.2020
Termin składania ofert 2020.11.10 godzina: 10:00
Stan ZAKOŃCZONY ROZSTRZYGNIĘCIE
Dokumenty Ogłoszenie zostało umieszczone na stronie UZP pod nr 602903-N-2020 z dnia 2020-10-27 r.

Informacja z otwarcia ofert

Odpowiedzi na pytania które wpłynęły 3 listopada 2020: Odpowiedzi – PDF

W związku ze zemianą opisu przedmiotu zamówienia, skutkującą zmianą treści ogłoszenia o zamówieniu, zostają zmienione załączniki oraz wydłużony zostaje termin składania ofert do dn. 10.11.2020 r. do godz. 10:00 CET:

Zmiana ogłoszenia

SIWZ

Załącznik 6 do SIWZ – Oświadczenie dotyczące spełniania warunków

 

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik 1 do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik 2 do SIWZ – Oświadczenie dotyczące wykluczenia

Załącznik 3 do SIWZ – Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej

Załącznik 4 do SIWZ – Formularz

Załącznik 5 do SIWZ – Istotne postanowienia umowy

Załącznik 6 do SIWZ – Oświadczenie dotyczące spełniania warunków

Załącznik 7 do SIWZ – Tabela zgodności

 

Tytuł Świadczenie usług sukcesywnego odbioru, transportu i utylizacji odpadów niebezpiecznych dla Instytutu Chemii Organicznej PAN w Warszawie.
Data rozpoczęcia 07.10.2020
Termin składania ofert 2020.10.16 godzina: 10:00
Stan UNIEWAŻNIONY UNIEWAŻNIENIE
Dokumenty Ogłoszenie zostało umieszczone na stronie UZP pod nr 594528-N-2020 z dnia 2020-10-07 r.

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik 1 do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik 2 do SIWZ – Oświadczenie dotyczące wykluczenia

Załącznik 3 do SIWZ – Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej

Załącznik 4 do SIWZ – Formularz

Załącznik 5 do SIWZ – Istotne postanowienia umowy

Załącznik 6 do SIWZ – Oświadczenie dotyczące spełniania warunków

 


Tytuł Dostawa dwóch chromatografów cieczowych Flash z detektorem, kolektorem frakcji i wyposażeniem dla Instytutu Chemii Organicznej PAN w Warszawie.
Data rozpoczęcia 31.08.2020
Termin składania ofert 08.09.2020 godzina 10:00
Stan ZAKOŃCZONY ROZSTRZYGNIĘCIE
Dokumenty Ogłoszenie zostało umieszczone na stronie UZP pod nr 579571-N-2020 z dnia 2020-08-31 r.

Informacja z otwarcia ofert

Odpowiedź na pytanie które wpłynęło dn. 7 września 2020 : Odpowiedź – PDF

W związku ze zemianą opisu przedmiotu zamówienia, skutkującą zmianą treści ogłoszenia o zamówieniu, zostają zmienione załączniki:

Zmiana ogłoszenia

SIWZ

Załącznik 1 do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik 4 do SIWZ – Formularz

Załącznik 7 do SIWZ – Tabela zgodności

 

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik 1 do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik 2 do SIWZ – Oświadczenie dotyczące wykluczenia

Załącznik 3 do SIWZ – Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej

Załącznik 4 do SIWZ – Formularz

Załącznik 5 do SIWZ – Istotne postanowienia umowy

Załącznik 6 do SIWZ – Oświadczenie dotyczące spełniania warunków

Załącznik 7 do SIWZ – Tabela zgodności

 


Tytuł REZERWACJA, SPRZEDAŻ I DOSTAWA BILETÓW LOTNICZYCH I KOLEJOWYCH NA PRZEWOZYPASAŻERSKIE ZAGRANICZNE I KRAJOWE DLA PRACOWNIKÓW Instytutu Chemii Organicznej PAN w Warszawie.
Data rozpoczęcia 07.05.2020
Termin składania ofert 19.05.2020 godzina 10:00
Stan ZAKOŃCZONY ROZSTRZYGNIĘCIE
Dokumenty Ogłoszenie zostało umieszczone na stronie UZP pod nr 537963-N-2020 z dnia 2020-05-07 r.

Informacja z otwarcia ofert

Odpowiedzi na pytania które wpłynęły 7 marca 2020 oraz 8 marca 2020: Odpowiedzi – PDF

Nowy załącznik 4 do SIWZ – Umowa
 

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik 1 do SIWZ – Formularz oferty

Załącznik 2 do SIWZ – Oświadczenia

Załącznik 3 do SIWZ – Wykaz usług

Załącznik 4 do SIWZ – Umowa

 


Tytuł Sukcesywna dostawa do siedziby Zamawiającego odczynników laboratoryjnych do celów naukowo-badawczych na potrzeby Instytutu Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk w Warszawie
Data rozpoczęcia 26.02.2020
Termin składania ofert 2020.03.13 do godz. 12:00
Stan ZAKOŃCZONY ROZSTRZYGNIĘCIE
Dokumenty Ogłoszenie zostało umieszczone na stronie UZP pod nr 516592-N-2020 z dnia 2020-02-26 r.

Informacja z otwarcia ofert

Odpowiedź na pytanie które wpłynęło dn. 11 marca 2020 : Odpowiedź – PDF

Odpowiedź na pytanie które wpłynęło dn. 9 marca 2020 : Odpowiedź – PDF

W związku ze zemianą opisu przedmiotu zamówienia, skutkującą zmianą treści ogłoszenia o zamówieniu, zostają zmienione załączniki:

Zmiana ogłoszenia

Załącznik 5 do SIWZ – Istotne postanowienia umowy

 

Odpowiedzi na pytania które wpłynęły dn. 7 marca 2020 : Odpowiedź – PDF

Odpowiedź na pytanie które wpłynęło dn. 2 marca 2020 : Odpowiedź – PDF

W związku ze zemianą opisu przedmiotu zamówienia, skutkującą zmianą treści ogłoszenia o zamówieniu, zostają zmienione załączniki:

Zmiana ogłoszenia

Załącznik 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia – nowy

 

Odpowiedzi na pytania które wpłynęły dn. 4 i 5 marca 2020 : Odpowiedź – PDF

Odpowiedź na pytanie które wpłynęło dn. 4 marca 2020 : Odpowiedź – PDF

W związku ze zemianą opisu przedmiotu zamówienia, skutkującą zmianą treści ogłoszenia o zamówieniu, zostają zmienione załączniki:

Zmiana ogłoszenia

Załącznik 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia – nowy

 

Odpowiedzi na pytania które wpłynęły dn. 3 i 4 marca 2020 : Odpowiedź – PDF

W związku ze zemianą opisu przedmiotu zamówienia, skutkującą zmianą treści ogłoszenia o zamówieniu, zostają zmienione załączniki:

Zmiana ogłoszenia

SIWZ – nowa

Załącznik 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia – nowy

Załącznik 4 do SIWZ – Formularz – nowy
 

Odpowiedź na pytanie które wpłynęło dn. 28 lutego 2020 : Odpowiedź – PDF

W związku ze zemianą opisu przedmiotu zamówienia, skutkującą zmianą treści ogłoszenia o zamówieniu, zostają zmienione załączniki:

Zmiana ogłoszenia

SIWZ – nowa

Załącznik 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia – nowy

Załącznik 4 do SIWZ – Formularz – nowy
 

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik 2 do SIWZ – Oświadczenie o przesłankach podleganiu wykluczeniu z postępowania

Załącznik 3 do SIWZ – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik 3A do SIWZ – Oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik 4 do SIWZ – Formularz

Załącznik 5 do SIWZ – Istotne postanowienia umowy

 


Tytuł Dostawa analizatora elementarnego do jednoczesnego oznaczania węgla, wodoru, azotu, siarki i opcjonalnie tlenu wraz z wyposażeniem dla Instytutu Chemii Organicznej PAN w Warszawie
Data rozpoczęcia 23.09.2019
Termin składania ofert 01.10.2019 do godz. 10:00
Stan ZAKOŃCZONY ROZSTRZYGNIĘCIE
Dokumenty Ogłoszenie zostało umieszczone na stronie UZP pod nr 600986-N-2019 z dnia 2019-09-23 r.

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik 2 do SIWZ – Formularz oferty

Załącznik 3 do SIWZ – Oświadczenie

Załącznik 4 do SIWZ – Umowa

 

Tytuł Przetarg na Prace konserwacyjne, wykończeniowe, drobne remonty, naprawy w branży ogólnobudowlanej w budynkach będących w zasobach Instytutu Chemii Organicznej PAN.
Stan ZAKOŃCZONY ROZSTRZYGNIĘCIE
Dokumenty Informacja z otwarcia ofert

 
 

Tytuł Rezerwacja, sprzedaż i sukcesywna dostawa biletów lotniczych i kolejowych dla pracowników Instytutu Chemii Organicznej PAN w Warszawie
Data rozpoczęcia 21.03.2019
Termin składania ofert 29.03.2019 do godz. 10:00
Stan ZAKOŃCZONY ROZSTRZYGNIĘCIE
Dokumenty Ogłoszenie zostało umieszczone na stronie UZP pod nr 526089-N-2019 z dnia 2019-03-21 r.

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik 2 do SIWZ – Formularz oferty

Załącznik 3 do SIWZ – Oświadczenie

Załącznik 4 do SIWZ – Umowa

 

Tytuł Dostawa rotacyjnych wyparek próżniowych wyposażonych w pompy membranowe i kontrolery próżni dla Instytutu Chemii Organicznej PAN
Data rozpoczęcia 07.09.2018
Termin składania ofert 17.09.2018 do godz. 12:30
Stan ZAKOŃCZONY ROZSTRZYGNIĘCIE
Dokumenty Ogłoszenie zostało umieszczone na stronie UZP pod nr 613719-N-2018 z dnia 2018-09-07Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik 2 do SIWZ – Formularz oferty

Załącznik 3 do SIWZ – Oświadczenie

Załącznik 4 do SIWZ – Umowa

No Comments

Skip to content