Publikacja grupy prof. Grzybowskiego w Nature Communications

19/04/2019

Grupa prof. Grzybowskiego opublikowała nowy artykuł w Nature Communications: https://www.nature.com/articles/s41467-019-09440-2

We współpracy z Wydziałem Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego opracowano nowy algorytm mapujący atomy – jest on użyteczny do mapowania nie tylko prostych reakcji chemicznych, ale również skomplikowanych transformacji i przegrupowań. Działanie algorytmu sprawdzono na zbiorze ponad ośmiuset reakcji o różnym stopniu trudności – opracowany algorytm okazał się znacząco lepszy od dotychczas dostępnych programów takich jak Marvin czy ChemDraw.
Program dostępny jest pod adresem: http://mapper.grzybowskigroup.pl/marvinjs/

No Comments

Comments are closed.

Skip to content