Publikacja prof. Daniela Gryko w Journal of American Chemical Society

16/01/2020

null

Prof. Daniel Gryko we współpracy z naukowcami z Korei Południowej odkrył nieznany wcześniej złożony strukturalnie związek chemiczny. Zbadane właściwości substancji, wykazały pierwszy w skali światowej przypadek, gdy procesy wewnątrzcząsteczkowego rozdzielenia ładunku i przeniesienia ładunku zostały wyodrębnione w obrębie tej samej cząsteczki. Odkrycie to było możliwe m.in. dzięki zastosowaniu nowej techniki: czasowo-rozdzielczej spektroskopii ramanowskiej i może zostać wykorzystane w badaniach dotyczących fotowoltaiki organicznej i organicznych diod luminescencyjnych.

link do publikacji: https://pubs.acs.org/doi/10.1021/jacs.9b12016 

Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej wyróżniła sukces prof. Daniela Gryko na swojej stronie: https://www.fnp.org.pl/publikacja-prof-daniela-t-gryko-w-journal-of-american-chemical-society/

No Comments

Comments are closed.

Skip to content