Publikacja zespołu prof. Bartosza Grzybowskiego w SCIENCE

25/09/2020


Zespół prof. Bartosza Grzybowskiego i firma Allchemy kierowana przed dr. Sarę Szymkuć opublikowali w Science artykuł na temat sieci reakcji chemicznych odpowiedzialnych za powstanie życia na ziemi. Artykuł omawia komputerowe planowanie nieznanych dotąd prebiotycznych syntez jak również ich eksperymentalną walidację, włączając w to przykłady emergencji chemicznej i cykli autokatalitycznych. Praca ta jest pierwszym przykładem zastosowania metod sztucznej inteligencji nie tylko do usystematyzowania wiedzy chemicznej, ale też do jej twórczego rozszerzenia na przykłady reakcji (i całych systemów) reakcji dotąd nieznanych lub wręcz uważanych za niemożliwe do wykonania.

Publikacja Agnieszki Wołos, Anny Żądło-Dobrowolskiej, Barbary Mikulak-Klucznik, Grzegorza Spólnika, Mirosława Dygasa, Sary Szymkuć i prof. Bartosza Grzybowskiego:
science.sciencemag.org/content/369/6511/eaaw1955

Filmik na youtube:
www.youtube.com/watch?v=VbSwXd4T22k

No Comments

Comments are closed.

Skip to content