Rekrutacja 2020

27/01/2021
23.12.2020 Adiunkt - New detection methods for SARS-CoV-2-Mpro and SARS-CoV-2-PLpro proteases involved in COVID-19 development

Tytuł/Nr projektu New detection methods for SARS-CoV-2-Mpro and SARS-CoV-2-PLpro proteases involved in COVID-19 development
Stanowisko Adiunkt
Opis zadań Synteza barwników funkcjonalnych, analiza właściwości fotofizycznych nowych związków, pisanie raportów i publikacji.
Dodatkowe Informacje Kierownik projektu: prof. Daniel T. Gryko
tel.: 22 3432000
e-mail: dtgryko@icho.edu.pl
Wymagania

 • doskonała znajomość chemii organicznej;
 • doskonała znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie;
 • doktorat z chemii organicznej;

Wymagane dokumenty

 • kopia dyplomu doktorskiego;
 • pełne CV zawierające spis publikacji;
 • dwa listy referencyjne (w tym jeden od promotora pracy doktorskiej), wysłane bezpośrednio przez rekomendujących do kierownika projektu (dtgryko@icho.edu.pl);

Termin składania ofert 29 stycznia 2021 r. do godziny 14:00
Adres do składania ofert Sekretariat
Instytut Chemii Organicznej PAN
ul. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa
e-mail: rekrutacja@icho.edu.pl (W TYTULE MAILA PROSIMY WPISAĆ „Team – Daniel Gryko”)21.12.2020 Student - Katalizowane palladem tandemowe addycje enolanów do alkinów z następczym sprzęganiem z halogenkami (hetero)arylowymi

Tytuł/Nr projektu Katalizowane palladem tandemowe addycje enolanów do alkinów z następczym sprzęganiem z halogenkami (hetero)arylowymi
Stanowisko Student
Opis zadań Praca będzie polegała na prowadzeniu powierzonych zadań badawczych w ramach. projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki, o tytule: „Katalizowane palladem tandemowe addycje enolanów do alkinów z następczym sprzęganiem z halogenkami (hetero)arylowymi” oraz przygotowaniu sprawozdań.
Dodatkowe Informacje dr Wojciech Chaładaj
e-mail: wojciech.chaladaj@icho.edu.pl
Wymagania

 • dobra znajomość chemii organicznej;
 • znajomość języka angielskiego w stopniu niezbędnym do samodzielnej pracy naukowej;
 • doświadczenie w syntetycznej chemii organicznej;
 • dyspozycyjność w zakresie czasu pracy;
 • status studenta studiów magisterskich (lub co najmniej IV roku jednolitych studiów magisterskich);

Oferta

 • Poszukujemy jednego studenta do realizacji projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki. Proponujemy stypendium (1 333,33 PLN/miesiąc na 9 miesięcy);
 • Preferowany termin rozpoczęcia pracy: 01.01.2020.

Wymagane dokumenty

 • Życiorys (CV);
 • List motywacyjny;
 • Oświadczenie o przyjęciu na studia magisterskie (drugiego stopnia);

Termin składania ofert 29 grudnia 2020 do godziny 14:00
Adres do składania ofert Sekretariat
Instytut Chemii Organicznej PAN
ul. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa
e-mail: rekrutacja@icho.edu.pl (W TYTULE MAILA PROSIMY WPISAĆ „Rekrutacja – Wojciech Chaładaj”)


08.12.2020 Post-doc - New detection methods for SARS-CoV-2-Mpro and SARS-CoV-2-PLpro proteases involved in COVID-19 development

Tytuł/Nr projektu New detection methods for SARS-CoV-2-Mpro and SARS-CoV-2-PLpro proteases involved in COVID-19 development
Stanowisko Post-doc
Opis zadań Praca będzie polegała na prowadzeniu powierzonych zadań badawczych w ramach ww. projektu, opiece nad magistrantami oraz przygotowaniu sprawozdań.
Dodatkowe Informacje Kierownik projektu: prof. Daniel T. Gryko
tel.: 22 3432000
e-mail: dtgryko@icho.edu.pl
Wymagania

 • stopień doktora chemii (specjalność – chemia organiczna) nadany nie wcześniej niż w 2016 roku;
 • dobra znajomość chemii organicznej;
 • biegła znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie;
 • wcześniejsze doświadczenie w chemii związków aromatycznych mile widziane;
 • dyspozycyjność w zakresie czasu pracy;

Oferta

 • wynagrodzenie 10000 PLN brutto/brutto na okres 16 miesięcy;
 • praca w młodym, ambitnym i dynamicznym zespole;
 • praca w nowocześnie wyposażonym laboratorium;
 • duża samodzielność w trakcie realizacji zadań;

Wymagane dokumenty

 • Życiorys (CV);
 • List motywacyjny;
 • kopia dyplomu doktorskiego;
 • dwa listy referencyjne (w tym jeden od promotora pracy doktorskiej), wysłane bezpośrednio przez rekomendujących do kierownika projektu (dtgryko@icho.edu.pl);

Termin składania ofert 10 stycznia 2021 r. do godziny 14:00
Adres do składania ofert Sekretariat
Instytut Chemii Organicznej PAN
ul. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa
e-mail: rekrutacja@icho.edu.pl (W TYTULE MAILA PROSIMY WPISAĆ „Rekrutacja – Daniel Gryko”)08.12.2020 Instytut Chemii Organicznej PAN zatrudni asystenta

Tytuł/Nr projektu
Stanowisko Asystent
Opis zadań Projekt dotyczy syntezy barwników funkcjonalnych oraz badania ich właściwości fotofizycznych.
Dodatkowe Informacje Kierownik projektu: prof. Daniel T. Gryko
tel.: 22 3432000
e-mail: dtgryko@icho.edu.pl
Wymagania

 • doktorat z fizyki;
 • duże doświadczenie w syntezie organicznej;
 • dobra znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie;

Oferta

 • kontrakt na 24 miesiące;
 • 6000 zł brutto;

Wymagane dokumenty

 • Życiorys (CV);
 • List motywacyjny;
 • kopia dyplomu doktora nauk fizycznych;
 • jeden list rekomendacyjny;

Termin składania ofert 21 grudnia 2020 r. do godziny 14:00
Adres do składania ofert Sekretariat
Instytut Chemii Organicznej PAN
ul. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa
e-mail: rekrutacja@icho.edu.pl (W TYTULE MAILA PROSIMY WPISAĆ „Rekrutacja – ICHO – DTG”)


02.12.2020 Instytut Chemii Organicznej PAN zatrudni chemika

Tytuł/Nr projektu Chemoenzymatyczne kaskady nowych reakcji katalizowanych solami Cu i Pd o dużym potencjale aplikacyjnym
Stanowisko Chemik
Opis zadań

 • Wykonanie syntezy związków modelowych;
 • Zainteresowanie chemią organiczną, biokatalizą i katalizą;
 • Udokumentowane osiągnięcia naukowe;
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego;

Dodatkowe Informacje Kierownik projektu: Prof. Ryszard Ostaszewski
tel.: 22 343 20 54
e-mail: Ryszard.ostaszewski@icho.edu.pl
Wymagania

 • Ukończone studia wyższe w dziedzinie chemia/biotechnologia/farmacja;
 • Zainteresowanie chemią organiczną, biokatalizą i katalizą;
 • Udokumentowane osiągnięcia naukowe;
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego;

Wymagane dokumenty

 • Życiorys (CV);
 • List motywacyjny;
 • Kopie dokumentu potwierdzającego wykształcenie wyższe;

Termin składania ofert 21 grudnia 2020 r. do godziny 14:00
Adres do składania ofert Sekretariat
Instytut Chemii Organicznej PAN
ul. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa
e-mail: rekrutacja@icho.edu.pl (W TYTULE MAILA PROSIMY WPISAĆ „Rekrutacja – ICHO”)


10.11.2020 Instytut Chemii Organicznej PAN zatrudni chemika

Tytuł/Nr projektu
Stanowisko Chemik ze stopniem magistra
Opis zadań

 • Samodzielne opracowanie oraz walidacja nowych metod badawczych;
 • Samodzielne przeprowadzanie analiz chromatograficznych oraz masowych;
 • Interpretacje wyników badań, przygotowywanie raportów końcowych z badań;
 • Zapewnianie klientom wsparcia w zakresie doradztwa usługowego w obszarze analityki chemicznej;
 • Opieka nad aparaturą kontrolno-pomiarową;
 • Dbanie o dobry wizerunek firmy;

Dodatkowe Informacje Kierownik projektu: dr Dorota Staszek
tel.: 22 343 22 19
e-mail: dstaszek@icho.edu.pl
Wymagania

 • Wykształcenie wyższe chemiczne (magister);
 • Dobra znajomość chemii organicznej oraz wiedza w zakresie spektrometrii mas;
 • Co najmniej 2-letnie doświadczenie w pracy laboratoryjnej z systemami GC-MS i/lub LC-MS;
 • Umiejętność samodzielnego planowania i wykonywania analiz;
 • Umiejętność pracy w zespole;
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego;
 • Staranność i dokładność;
 • Nastawienie na rezultat i determinacja w działaniu;

Wymagane dokumenty

 • Życiorys (CV);
 • Podanie o zatrudnienie;
 • Odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich;
 • Kwestionariusz osobowy;

Termin składania ofert 18 grudnia 2020 r. do godziny 14:00
Adres do składania ofert Sekretariat
Instytut Chemii Organicznej PAN
ul. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa
e-mail: rekrutacja@icho.edu.pl (W TYTULE MAILA PROSIMY WPISAĆ „Rekrutacja – ICHO”)


10.11.2020 Instytut Chemii Organicznej PAN zatrudni chemika

Tytuł/Nr projektu
Stanowisko Chemik ze stopniem doktora
Opis zadań

 • Samodzielne opracowanie oraz walidacja nowych metod badawczych;
 • Samodzielne przeprowadzanie analiz chromatograficznych oraz masowych;
 • Interpretacje wyników badań, przygotowywanie raportów końcowych z badań;
 • Zapewnianie klientom wsparcia w zakresie doradztwa usługowego w obszarze analityki chemicznej;
 • Opieka nad aparaturą kontrolno-pomiarową;
 • Dbanie o dobry wizerunek firmy;

Dodatkowe Informacje Kierownik projektu: dr Dorota Staszek
tel.: 22 343 22 19
e-mail: dstaszek@icho.edu.pl
Wymagania

 • Wykształcenie wyższe chemiczne, stopień doktora;
 • Dobra znajomość chemii organicznej oraz wiedza w zakresie spektrometrii mas;
 • Co najmniej 2-letnie doświadczenie w pracy laboratoryjnej z systemami GC-MS i/lub LC-MS;
 • Umiejętność samodzielnego planowania i wykonywania analiz;
 • Umiejętność pracy w zespole;
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego;
 • Staranność i dokładność;
 • Nastawienie na rezultat i determinacja w działaniu;

Wymagane dokumenty

 • Życiorys (CV);
 • Podanie o zatrudnienie;
 • Odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich;
 • Kwestionariusz osobowy;

Termin składania ofert 18 grudnia 2020 r. do godziny 14:00
Adres do składania ofert Sekretariat
Instytut Chemii Organicznej PAN
ul. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa
e-mail: rekrutacja@icho.edu.pl (W TYTULE MAILA PROSIMY WPISAĆ „Rekrutacja – ICHO”)


03.11.2020 ESR (Ph.D. candidate) - Photocatalysis as a tool for synthetic organic chemistry - Marie Skłodowska-Curie Actions
30.10.2020 Asystent - NAWA Polskie Powroty 2020 - Jarosław Granda

Tytuł/Nr projektu NAWA Polskie Powroty 2020 – Jarosław Granda
Stanowisko Asystent
Opis zadań Praca będzie polegała na samodzielnym prowadzeniu powierzonych zadań badawczych w ramach projektu. Główne zadania w ramach tej roli będą polegały na syntezie i poszukiwaniu nowych reakcji katalitycznych i ich optymalizacji, ustalanie struktury nowych produktów przy użyciu metod spektroskopowych, badaniach strukturalnych, analizie otrzymanych rezultatów oraz przygotowaniu materiału do publikacji i wystąpień. Istnieje możliwość wykonywania doktoratu w ramach kontraktu, więcej informacji u kierownika projektu.
Dodatkowe Informacje Kierownik projektu: dr Jarosław Granda
tel.: +48 697 231 776;
e-mail: jaroslaw.granda@icho.edu.pl
Wymagania

 • magisterium z chemii ze specjalizacją chemia organiczna;
 • podstawowe umiejętności w zakresie pracy laboratoryjnej;
 • znajomość angielskiego (w stopniu wystarczającym do samodzielnej pracy naukowej);
 • umiejętność pracy w zespole

Oferta

 • kontrakt na 48 miesiące;
 • 6666 zł brutto;

Wymagane dokumenty

 • Życiorys (CV);
 • List motywacyjny;
 • Kopia dyplomu magistra nauk chemicznych;
 • Dwa listy rekomendacyjne lub dane kontaktowe do osób, które zgodziły wystawić referencje

Termin składania ofert 11 grudnia 2020 r. do godziny 14:00
Adres do składania ofert Sekretariat
Instytut Chemii Organicznej PAN
ul. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa
e-mail: rekrutacja@icho.edu.pl (W TYTULE MAILA PROSIMY WPISAĆ „Rekrutacja – Jarosław Granda”)


30.10.2020 Post-doc - NAWA Polskie Powroty 2020 - Jarosław Granda

Tytuł/Nr projektu NAWA Polskie Powroty 2020 – Jarosław Granda
Stanowisko Post-doc
Opis zadań Praca będzie polegała na samodzielnym prowadzeniu powierzonych zadań badawczych w ramach projektu oraz przygotowaniu materiału do publikacji i wystąpień. Do głównych zadań będzie należało projektowanie i obliczanie deskryptorów reaktywności chemicznej reagentów i katalizatorów, budowanie i testowanie modeli predyktywnych.
Dodatkowe Informacje Kierownik projektu: dr Jarosław Granda
tel.: +48 697 231 776;
e-mail: jaroslaw.granda@icho.edu.pl
Wymagania

 • stopień doktora chemii (specjalność – chemia obliczeniowa, chemia fizyczna lub pokrewne) lub przewidywany termin uzyskania stopnia doktora przed rozpoczęciem pracy;
 • umiejętność programowania w językach skryptowych (Python);
 • wcześniejsze doświadczenie w teorii funkcjonału gęstości, uczeniu maszynowym lub chemioinformatyce mile widziane;
 • znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie w stopniu niezbędnym do samodzielnej pracy naukowej;
 • dorobek naukowy udokumentowany publikacjami w uznanych czasopismach;
 • zaangażowanie, odpowiedzialność i umiejętność pracy w zespole.

Oferta

 • kontrakt na 24 miesiące;
 • 10000 zł brutto;

Wymagane dokumenty

 • Życiorys (CV);
 • List motywacyjny;
 • kopia dyplomu doktorskiego;
 • dwa listy rekomendacyjne lub dane kontaktowe do osób, które zgodziły wystawić referencje;

Termin składania ofert 11 grudnia 2020 r. do godziny 14:00
Adres do składania ofert Sekretariat
Instytut Chemii Organicznej PAN
ul. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa
e-mail: rekrutacja@icho.edu.pl (W TYTULE MAILA PROSIMY WPISAĆ „Rekrutacja – Jarosław Granda”)


15.10.2020 Instytut Chemii Organicznej PAN zatrudni asystenta

Tytuł/Nr projektu
Stanowisko Asystent
Opis zadań Projekt dotyczy opracowania nowych metod syntezy heterocyklicznych związków aromatycznych.
Dodatkowe Informacje Kierownik projektu: dr hab. Zbigniew Wróbel
tel.: 22 3432034
e-mail: zbigniew.wrobel@icho.edu.pl
Wymagania

 • magisterium z chemii ze specjalizacją chemia organiczna;
 • doskonała znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie;

Oferta

 • kontrakt na 24 miesiące;
 • 3500 zł brutto;

Wymagane dokumenty

 • Życiorys (CV);
 • List motywacyjny;
 • kopia dyplomu magistra nauk chemicznych;
 • jeden list rekomendacyjny;

Termin składania ofert 29 października 2020 r. do godziny 14:00
Adres do składania ofert Sekretariat
Instytut Chemii Organicznej PAN
ul. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa
e-mail: rekrutacja@icho.edu.pl (W TYTULE MAILA PROSIMY WPISAĆ „Rekrutacja – ICHO”)


15.10.2020 Instytut Chemii Organicznej PAN zatrudni asystenta

Tytuł/Nr projektu
Stanowisko Asystent
Opis zadań Projekt dotyczy przewidywania i wyjaśniania przebiegu reakcji chemicznych w obrębie chemii związków aromatycznych.
Dodatkowe Informacje Kierownik projektu: prof. Daniel T. Gryko
tel.: 22 3432000
e-mail: dtgryko@icho.edu.pl
Wymagania

 • doktorat z chemii ze specjalizacją chemia obliczeniowa;
 • 5 lat doświadczenia w chemii po doktoracie;
 • doskonała znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie;

Oferta

 • kontrakt na 3 miesiące;
 • 4200 zł brutto;

Wymagane dokumenty

 • Życiorys (CV);
 • List motywacyjny;
 • kopia dyplomu doktora nauk chemicznych;
 • jeden list rekomendacyjny;

Termin składania ofert 29 października 2020 r. do godziny 14:00
Adres do składania ofert Sekretariat
Instytut Chemii Organicznej PAN
ul. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa
e-mail: rekrutacja@icho.edu.pl (W TYTULE MAILA PROSIMY WPISAĆ „Rekrutacja – ICHO”)


15.10.2020 Post-doc - NAWA Polskie Powroty 2020 - Przemysław Gaweł

Title/number of the project NAWA Polskie Powroty 2020 – Przemysław Gaweł
Position Post-doc
Job details We are looking for a motivated Postdoctora Research Assistant to join a new and vibrant research group synthsizing and studying novel optoelectronic organic materials. Key responsibilities at this possition will include the synthesis and analysis of polycyclic hardocarbon-based materials, solving encountered synthetic problems, creating new ideas within the project scope, testing hypotheses and analysing scientific data from a variety of sources, regular reporting of the progress, managing own academic research and administrative activities.
Additional information Dr. Przemysław Gaweł
tel.: +48 603754545
e-mail: gawel.przemyslaw@gmail.com
Requirements

 • PhD in Chemistry (or have submitted a PhD thesis prior to taking up the appointment) or relevant experience;
 • high level of practical expertise in multi-step synthetic organic chemistry;
 • excellent general knowledge of chemistry. Good knowledge of physical organic chemistry and materials sciences will be additional asset;
 • Communicating well in English in writing and in oral and visual presentations, and be able to write reports for publication in scientific journals;
 • Show an ability to work supportively in a laboratory environment, and to supervise and educate junior co-workers;
 • Be willing to play a role in keeping the laboratory running by assuming a share of group responsibilities;
 • Be highly motivated and have a strong commitment to research.

Benefits

 • Contract for 48 months;
 • Salary: 10,417 PLN (including employer costs);

Required documents

 • PhD diploma;
 • Cover Lettter;
 • CV;
 • Two recommendation letters or contact details to two referees;

Offer deadline 30.11.2020 r., 14:00
Where to apply e-mail: rekrutacja@icho.edu.pl (PLEASE INPUT E-MAIL SUBJECT AS „Rekrutacja – Przemyslaw Gawel”)


15.10.2020 Research assistant - NAWA Polskie Powroty 2020 - Przemysław Gaweł

Title/number of the project NAWA Polskie Powroty 2020 – Przemysław Gaweł
Position Research assistant
Job details We are looking for a motivated Pre-doctoral Research Assistant to join a new and vibrant research group synthsizing and studying novel optoelectronic organic materials. There will be a possibility to do a PhD degree within this possition. Key responsibilities at this possition will include the synthesis and analysis of polycyclic hardocarbon-based materials, solving encountered synthetic problems, creating new ideas within the project scope, testing hypotheses and analysing scientific data from a variety of sources, regular reporting of the progress. During this appointment you will gain a variety of transferable skills necessary in academic and industrial environment.
Additional information Dr. Przemysław Gaweł
tel.: +48 603754545
e-mail: gawel.przemyslaw@gmail.com
Requirements

 • MSc (or equivalent) in Chemistry;
 • practical experience in synthetic organic chemistry;
 • excellent general knowledge of chemistry. Good knowledge of physical organic chemistry and materials sciences will be additional asset;
 • Communicating well in English in writing and in oral and visual presentations, and be able to write reports for publication in scientific journals;
 • good team player;
 • highly motivated and have a strong commitment to research.

Benefits

 • Contract for 48 months;
 • Salary: 6,250 PLN (including employer costs);

Required documents

 • MSc diploma;
 • Cover Lettter;
 • CV;
 • Two recommendation letters or contact details to two referees;

Offer deadline 30.11.2020 r., 14:00
Where to apply e-mail: rekrutacja@icho.edu.pl (PLEASE INPUT E-MAIL SUBJECT AS „Rekrutacja – Przemyslaw Gawel”)


06.10.2020 Doktorant - Fotochemiczne przegrupowanie N-podstawionych laktamów. Ekspansja pierścienia w kierunku złożonych układów heterocyklicznych

Tytuł/Nr projektu Fotochemiczne przegrupowanie N-podstawionych laktamów. Ekspansja pierścienia w kierunku złożonych układów heterocyklicznych
Stanowisko Doktorant
Opis zadań Praca będzie polegała na samodzielnym prowadzeniu powierzonych zadań badawczych w ramach projektu oraz przygotowaniu materiału do publikacji i wystąpień.
Dodatkowe Informacje Dr Piotr Szcześniak
tel.: 661923587
e-mail: pszczesniak@icho.edu.pl
Wymagania

 • Ukończone studia II stopnia lub studia jednolite magisterskie w zakresie nauk chemicznych lub pokrewnych ukończone przed dniem rozpoczęcia pracy;
 • Zakwalifikowanie na studia doktoranckie w Warszawskiej Szkole Doktorskiej Nauk Ścisłych i BioMedycznych (Warsaw-4-PhD) http://warsaw4phd.eu/en/candidates/admissions/;
 • Dobra znajomość chemii organicznej;
 • Zaangażowanie, odpowiedzialność i umiejętność pracy w zespole;
 • Podstawowe umiejętności w zakresie pracy laboratoryjnej;
 • Znajomość angielskiego (w stopniu wystarczającym do samodzielnej pracy naukowej).

Oferta

 • stypendium 5000 zł wraz z kosztami pracodawcy na 36 miesięcy;

Wymagane dokumenty

 • CV;
 • List motywacyjny;
 • Krótki opis dotychczasowej działalności naukowej;
 • Skan dyplomu magistra;
 • Kontakt do dwóch osób które zgodziły się wystawić rekomendacje;

Termin składania ofert 13 października 2020 r. do godziny 14:00
Składanie ofert e-mail: rekrutacja@icho.edu.pl (W TYTULE MAILA PROSIMY WPISAĆ „Rekrutacja – Piotr Szcześniak”)


28.09.2020 Post-doc (2 miejsca) - Synteza nowej klasy emiterów organicznych dla materiałów TADF OLED opartych na zakrzywionych fragmentach nanografenowych

Tytuł/Nr projektu Synteza nowej klasy emiterów organicznych dla materiałów TADF OLED opartych na zakrzywionych fragmentach nanografenowych
Stanowisko Post-doc (24 miesiące)
Post-doc (36 miesięcy)
Opis zadań Praca będzie polegała na samodzielnym prowadzeniu powierzonych zadań badawczych w ramach projektu „Synteza nowej klasy emiterów organicznych dla materiałów TADF OLED opartych na zakrzywionych fragmentach nanografenowych”, przygotowaniu materiału do publikacji i prezentacji oraz opiece nad magistrantami.
Dodatkowe Informacje Dr Marcin Lindner
tel.: (+48) 22 343 2106
e-mail: marcin.lindner@icho.edu.pl
Wymagania

 • stopień doktora chemii (specjalność – chemia organiczna) nadany nie później niż w 2013 roku;
 • dobra znajomość chemii organicznej;
 • wcześniejsze doświadczenie w chemii związków aromatycznych mile widziane;
 • dyspozycyjność w zakresie czasu pracy;
 • biegła znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie;

Oferta

 • wynagrodzenie ok. 5330 PLN netto na okres 24/36 miesięcy;
 • pracę w młodym, ambitnym i dynamicznym zespole;
 • pracę w nowocześnie wyposażonym laboratorium;
 • dużą samodzielność w trakcie realizacji zadań;
 • karta sportowa;
 • prywatna opieka medyczna;

Wymagane dokumenty

 • list motywacyjny;
 • kopia dyplomu doktorskiego;
 • życiorys;
 • dwa listy referencyjne (w tym jeden od promotora pracy doktorskiej), wysłane bezpośrednio przez rekomendujących do kierownika projektu (marcin.lindner@icho.edu.pl);

Termin składania ofert 23 października 2020 r. do godziny 15:00
Składanie ofert e-mail: rekrutacja@icho.edu.pl (W TYTULE MAILA PROSIMY WPISAĆ „Rekrutacja – Marcin Lindner”)


22.09.2020 Student (5 miejsc) - Bioinspired catalysis for sustainable, light-induced processes

Tytuł/Nr projektu Bioinspired catalysis for sustainable, light-induced processes
Stanowisko Student – 5 stanowisk
Opis zadań Praca będzie polegała na prowadzeniu powierzonych zadań badawczych w ramach projektu oraz przygotowaniu sprawozdań.
Dodatkowe Informacje Prof. Dorota Gryko
tel.: (+48) 22 323 20 51
e-mail: dgryko@icho.edu.pl
Wymagania

 • status studenta studiów stacjonarnych/niestacjonarnych 1-go lub 2-go stopnia;
 • zainteresowanie chemią organiczną;
 • motywacja do pracy w nauce;
 • język angielski w stopniu komunikatywnym;

Oferta

 • stypendium 2000 PLN przez 9,5 miesiąca (15.10.2020 – 31.07.2021);
 • praca w intelektualnie stymulującym środowisku;
 • elastyczny czas pracy;
 • preferowany termin rozpoczęcia: 2020-10-15.

Wymagane dokumenty

 • CV;
 • krótki List motywacyjny;
 • * najlepsi kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną (poprzez telekonferencję).

Termin składania ofert 5 października 2020 r. do godziny 15:00
Składanie ofert e-mail: rekrutacja@icho.edu.pl (W TYTULE MAILA PROSIMY WPISAĆ „Rekrutacja – Dorota Gryko”)01.09.2020 Student - Stereoselektywna synteza allenów

Tytuł/Nr projektu Stereoselektywna synteza allenów
Stanowisko Student
Opis zadań Praca będzie polegała na wykonywaniu zadań badawczych w ramach projektu finansowanego przez NCN, o tytule: „Stereoselektywna synteza allenów”, w szczególności: optymalizacji reakcji otrzymywania allenów z sulfonów heteroarylowych oraz przygotowaniu materiałów do publikacji.
Dodatkowe Informacje Dr hab. Rafał Loska
e-mail: rafal.loska@icho.edu.pl
tel.: 602 855 591
Wymagania

 • kandydat musi być jest studentem co najmniej czwartego roku studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych jednolitych studiów magisterskich, lub studentem studiów drugiego stopnia, realizowanych uczelniach na terytorium RP, w zakresie nauk chemicznych lub pokrewnych;
 • podstawowa znajomość chemii organicznej oraz podstawowe umiejętności w zakresie pracy laboratoryjnej;
 • zaangażowanie, komunikatywność, umiejętność krytycznego myślenia;
 • podstawy j. angielskiego;

Oferta

 • stypendium 1000 PLN miesięczne;
 • Okres zatrudnienia: 10 i 1/2 miesiąca;

Wymagane dokumenty

 • Życiorys (CV);
 • List motywacyjny;
 • poświadczenie przyjęcia na studia magisterskie drugiego stopnia;

Termin składania ofert 18 września 2020 do godziny 14:00
Adres do składania ofert Instytut Chemii Organicznej PAN
ul. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa
e-mail: rekrutacja@icho.edu.pl (W TYTULE MAILA PROSIMY WPISAĆ „Rekrutacja – Rafał Loska”)


26.08.2020 Student - Nowa generacja znaczników fluorescencyjnych do zastosowań w mikroskopii STED

Tytuł/Nr projektu Nowa generacja znaczników fluorescencyjnych do zastosowań w mikroskopii STED
Stanowisko Student
Opis zadań Praca będzie polegała na prowadzeniu powierzonych zadań badawczych w ramach ww. projektu oraz przygotowaniu sprawozdań.
Dodatkowe Informacje Prof. Daniel T. Gryko
e-mail: dtgryko@icho.edu.pl
Wymagania

 • chęć pracy w laboratorium przez okres dwóch lat (w tym niemniej niż miesiąc w okresie letnim);
 • znajomość chemii organicznej;
 • znajomość języka angielskiego;

Oferta

 • stypendium 1500 PLN;
 • pracę w ambitnym i dynamicznym zespole;
 • pracę w nowocześnie wyposażonym laboratorium;

Wymagane dokumenty

 • Życiorys;
 • List motywacyjny;
 • Średnia ze studiów (oficjalna kopia) lub oceny z egzaminu maturalnego (w przypadku studentów pierwszego roku);

Termin składania ofert 30 września 2020 r. do godziny 14:00
Adres do składania ofert Sekretariat
Instytut Chemii Organicznej PAN
ul. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa
e-mail: rekrutacja@icho.edu.pl (W TYTULE MAILA PROSIMY WPISAĆ „Rekrutacja – Daniel Gryko”)18.08.2020 Post-doc - Kontrola regio- i stereoselektywności hydro- i karbofluorometylowania poprzez sekwencję hydro- lub karbometalowania i funkcjonalizację C-M

Tytuł/Nr projektu Kontrola regio- i stereoselektywności hydro- i karbofluorometylowania poprzez sekwencję hydro- lub karbometalowania i funkcjonalizację C-M
Stanowisko Post-doc
Opis zadań Praca będzie polegała na samodzielnym prowadzeniu powierzonych zadań badawczych w ramach projektu oraz przygotowaniu materiału do publikacji i wystąpień. .
Dodatkowe Informacje dr Wojciech Chaładaj
e-mail: wojciech.chaladaj@icho.edu.pl
Wymagania

 • Tytuł doktora nauk chemicznych (lub pokrewnych) uzyskany nie wcześniej niż 7 lat przed zatrudnieniem w projekcie (z wyłączeniami zgodnie z regulaminem NCN) lub przewidywany termin uzyskania stopnia doktora przed rozpoczęciem pracy;
 • Doskonała znajomość chemii organicznej, katalizy z użyciem metali przejściowych lub chemii metaloorganicznej;
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu niezbędnym do samodzielnej pracy naukowej;
 • Dorobek naukowy udokumentowany publikacjami w uznanych czasopismach;
 • Zaangażowanie, odpowiedzialność i umiejętność pracy w zespole;
 • Umiejętność krytycznego myślenia;

Oferta

 • Czas trwania zatrudnienia – 24 miesięcy;
 • 10 000 zł wraz z kosztami pracodawcy.

Wymagane dokumenty

 • Życiorys (CV);
 • List motywacyjny;
 • Kopia dyplomu doktorskiego (lub oświadczenie o terminie planowanej obrony);
 • Dwa listy rekomendacyjne lub kontakt do dwóch osób które zgodziły się wystawić rekomendacje.

Termin składania ofert 11 września 2020 do godziny 14:00
Adres do składania ofert Sekretariat
Instytut Chemii Organicznej PAN
ul. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa
e-mail: rekrutacja@icho.edu.pl (W TYTULE MAILA PROSIMY WPISAĆ „Rekrutacja – Wojciech Chaładaj”)


18.08.2020 Doktorant (2 miejsca) - Kontrola regio- i stereoselektywności hydro- i karbofluorometylowania poprzez sekwencję hydro- lub karbometalowania i funkcjonalizację C-M

Tytuł/Nr projektu Kontrola regio- i stereoselektywności hydro- i karbofluorometylowania poprzez sekwencję hydro- lub karbometalowania i funkcjonalizację C-M
Stanowisko Doktorant (36 miesięcy)
Doktorant (48 miesięcy)
Opis zadań Praca będzie polegała na samodzielnym prowadzeniu powierzonych zadań badawczych w ramach projektu oraz przygotowaniu materiału do publikacji i wystąpień.
Dodatkowe Informacje dr Wojciech Chaładaj
e-mail: wojciech.chaladaj@icho.edu.pl
Wymagania

 • Ukończone studia II stopnia lub studia jednolite magisterskie w zakresie nauk chemicznych lub pokrewnych ukończone przed dniem rozpoczęcia pracy (01.10.2020r.);
 • Zakwalifikowanie na studia doktoranckie w Warszawskiej Szkole Doktorskiej Nauk Ścisłych i BioMedycznych (Warsaw-4-PhD) http://warsaw4phd.eu/en/candidates/admissions/;
 • Dobra znajomość chemii organicznej, katalizy z użyciem metali przejściowych lub chemii metaloorganicznej;
 • Zaangażowanie, umiejętność pracy w zespole;
 • Zaangażowanie, odpowiedzialność i umiejętność pracy w zespole;
 • Umiejętność krytycznego myślenia;
 • Podstawowe umiejętności w zakresie pracy laboratoryjnej;
 • Znajomość angielskiego (w stopniu wystarczającym do samodzielnej pracy naukowej).

Oferta

 • Czas trwania stypendium – 36 miesięcy/48 miesięcy;
 • 5000 zł wraz z kosztami pracodawcy.

Wymagane dokumenty

 • CV wraz z listą publikacji i wystąpień na konferencjach;
 • Krótki opis dotychczasowej działalności naukowej;
 • Skan dyplomu magistra;
 • Kontakt do osoby która zgodziły się wystawić rekomendacje.

Termin składania ofert 30 sierpnia 2020 do godziny 14:00
Adres do składania ofert Sekretariat
Instytut Chemii Organicznej PAN
ul. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa
e-mail: rekrutacja@icho.edu.pl (W TYTULE MAILA PROSIMY WPISAĆ „Rekrutacja – Wojciech Chaładaj”)


12.08.2020 Student - Modyfikacje właściwości organicznych regularnych klatek molekularnych o inherentnej chiralności i porowatości

Tytuł/Nr projektu Modyfikacje właściwości organicznych regularnych klatek molekularnych o inherentnej chiralności i porowatości
Stanowisko Student
Opis zadań Praca będzie polegała na: syntezie i charakteryzacji bloków makrocyklicznych i kapsuł porowatych, badaniach strukturalnych, oraz badaniach kompleksowania wewnątrz kapsuł porowatych (przede wszystkim NMR i krystalografia, równolegle wspierane obliczeniami).
Dodatkowe Informacje Prof. dr hab. Agnieszka Szumna
e-mail: agnieszka.szumna@icho.edu.pl
tel.: +48 22 343 22 03
Wymagania

 • uczestnik studiów II stopnia;
 • dobra znajomość chemii organicznej;
 • dobra znajomość metod spektroskopowych (NMR, UV/Vis, dyfrakcja promieniowania rentgenowskiego);
 • motywacja do pracy badawczej;
 • biegła znajomość języka angielskiego.

Oferta

 • Wynagrodzenie 1600 PLN/mies. (stypendium);
 • Okres zatrudnienia: 10 miesięcy;
 • Preferowany czas rozpoczęcia pracy 01.09.2020 r.

Wymagane dokumenty

 • Życiorys (CV);
 • List motywacyjny wraz z opisem doświadczenia w pracy badawczej (w języku angielskim);
 • kopia dyplomu (lub promesa promotora dotycząca daty obrony przed planowanym dniem rozpoczęcia pracy);
 • wykaz ocen uzyskanych w trakcie studiów inżynierskich;

Termin składania ofert 27 sierpnia 2020 do godziny 14:00
Adres do składania ofert Instytut Chemii Organicznej PAN
ul. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa
e-mail: rekrutacja@icho.edu.pl (W TYTULE MAILA PROSIMY WPISAĆ „Rekrutacja – Agnieszka Szumna”)


03.08.2020 Doktorant - Synteza strukturalnie zróżnicowanych średnich i dużych pierścieni poprzez kontrolowany rozpad tetraoksanów i związków pokrewnych

Tytuł/Nr projektu Synteza strukturalnie zróżnicowanych średnich i dużych pierścieni poprzez kontrolowany rozpad tetraoksanów i związków pokrewnych
Stanowisko Doktorant
Opis zadań Głównym zadaniem tego projektu jest opracowanie skutecznej metodologii syntezy średnich i dużych pierścieni o zróżnicowanej strukturze i funkcjonalności. Jako metodę formowania tytułowych makrolidów zastosujemy termiczny lub fotochemiczny rozpad łatwo dostępnych tetra- lub heksaoksanów.
W niniejszym projekcie skupimy się na czterech głównych, częściowo pokrywające się tematach:
1. rozkład termiczny tetraoksanów i związków pokrewnych: optymalizacja i zakres
2. synteza wysoce funkcjonalizowanych makrolaktonów poprzez fotochemiczny rozkład tetraoksanów
3. synteza i charakterystyka chiralnych makrocykli i nowych polihydroksylowych makrolidów
4. wykorzystanie opracowanej metodologii w syntezie funkcjonalizowanych eterów koronowych i aza-koronowych o różnej wielkości pierścieni.
Dodatkowe Informacje Prof. Bartłomiej Furman
e-mail: bartlomiej.furman@icho.edu.pl
Wymagania Warunkiem koniecznym zakwalifikowania do realizacji projektu jest zakwalifikowanie do szkoły doktorskiej Warsaw-4-PhD i posiadanie statusu doktoranta tej szkoły (termin składnia dokumentów w ramach szkoły doktorskiej 5 sierpnia – 18 sierpnia 2020 r., rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w dniach 07 września – 17 września 2020 r.; szczegółowe dane zamieszczono na stronie wwwold.icho.edu.pl lub http://warsaw4phd.eu/);
Oferta

 • Czas trwania stypendium – 4 lata z możliwością przedłużenia;
 • 5000 zł wraz z kosztami pracodawcy.

Wymagane dokumenty

 • Dokument potwierdzający ukończenie studiów wyższych na wydziale chemicznym lub kierunku pokrewnym o specjalizacji chemia organiczna lub dziedziny pokrewne;
 • CV.

Termin składania ofert 18 sierpnia 2020 do godziny 14:00
Adres do składania ofert Sekretariat
Instytut Chemii Organicznej PAN
ul. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa
e-mail: rekrutacja@icho.edu.pl (W TYTULE MAILA PROSIMY WPISAĆ „Rekrutacja – Bartłomiej Furman”)


23.07.2020 Doktorant - Modulowane nanozymy: hybrydowe katalizatory na nanocząstkach wykazujące selektywność substratową dalekiego zasięgu

Tytuł/Nr projektu Modulowane nanozymy: hybrydowe katalizatory na nanocząstkach wykazujące selektywność substratową dalekiego zasięgu
Stanowisko Doktorant
Opis zadań Doktorant/ka będzie prowadzić badania na pograniczu chemii organicznej, samoorganizacji molekularnej i sztucznej inteligencji celem syntezy i charakteryzacji unikatowych katalizatorów umożliwiających wysoce selektywne reakcje na szkieletach cząsteczek organicznych. Badania te łączyć będą ze sobą klasyczna syntezę organiczna i katalizę z najnowocześniejszymi technikami charakteryzacji nanomateriałów, jak również z elementami sztucznej inteligencji. Doktorant będzie miał możliwość pracy z chemikami o wybitnych kwalifikacjach i wyjątkowym zapale, z twórcami stworzonego przez nasz zespół oprogramowania do planowania syntez Chematica/SynthiaTM (prosimy sprawdzić w Googlu!), wszystko pod kierownictwem laureata Nagrody Feynmana, nagród ACS, RSC, itd., Prof. Bartosza Grzybowskiego (https://scholar.google.com/citations?user=hjS0xZ0AAAAJ&hl=en&oi=ao). Chętni będą mogli poszerzać swoje kwalifikacji poprzez ścisłą współpracę z i krótkie staże w koreańskich laboratoriach Prof. Grzybowskiego (https://www.ibs.re.kr/softmatt/), jak również uczestniczyć w wielu naszych współpracach z czołowymi firmami farmaceutycznymi świata.
Dodatkowe Informacje Prof. Bartosz Grzybowski
e-mail: nanogrzybowski@gmail.com
Wymagania

 • Warunkiem koniecznym zakwalifikowania do realizacji projektu jest zakwalifikowanie do szkoły doktorskiej Warsaw-4-PhD i posiadanie statusu doktoranta tej szkoły (termin składnia dokumentów w ramach szkoły doktorskiej 5 sierpnia – 18 sierpnia 2020 r., rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w dniach 07 września – 17 września 2020 r.; szczegółowe dane zamieszczono na stronie wwwold.icho.edu.pl lub http://warsaw4phd.eu/);

Oferta

 • Wynagrodzenie w formie stypendium 3375 zł/miesiąc na okres 48 miesięcy plus stypendium Szkoły Doktorskiej (dodatkowe informacje: nanogrzybowski@gmail.com);
 • Prywatna opieka medyczna;

Wymagane dokumenty

 • życiorys (CV);

Termin składania ofert 18 sierpnia 2020 do godziny 14:00
Adres do składania ofert Sekretariat
Instytut Chemii Organicznej PAN
ul. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa
e-mail: rekrutacja@icho.edu.pl (W TYTULE MAILA PROSIMY WPISAĆ „Rekrutacja – Bartosz Grzybowski”)


28.07.2020 Doktorant - Nowa generacja znaczników fluorescencyjnych do zastosowań w mikroskopii STED

Tytuł/Nr projektu Nowa generacja znaczników fluorescencyjnych do zastosowań w mikroskopii STED
Stanowisko Doktorant
Opis zadań

 • Synteza barwników funkcjonalnych;
 • Badanie właściwości optycznych nowych barwników;
 • Pisanie raportów oraz manuskryptów zawierających pełny opis eksperymentalny;
 • Opieka nad magistrantami;

Dodatkowe Informacje Prof. Daniel T. Gryko
e-mail: dtgryko@icho.edu.pl
Wymagania

 • Ukończone studia chemiczne drugiego stopnia ze specjalnością chemia organiczna;
 • Zrozumienie biologicznych aspektów projektu;
 • Zakwalifikowany na studia doktoranckie w Warszawskiej Szkole Doktorskiej Nauk Ścisłych i BioMedycznych: termin składania dokumentów na studia doktoranckie do 18 sierpnia 2020r. na stronie http://warsaw4phd.eu/en/candidates/admissions/;
 • Pomyślne przejście rozmowy kwalifikacyjnej, która odbędzie się w dniach 07-17.09.2020, w systemie zdalnym;

Oferta

 • 4000 PLN jako stypendium;
 • Zatrudnienie na okres 24 miesięcy z grantu TEAM + 24 miesiące z innych środków;

Wymagane dokumenty

 • CV;
 • Kopia dyplomu ukończenia studiów magisterskich oraz wyciąg ocen z obu etapów studiów;
 • List motywacyjny;
 • List rekomendacyjny;

Termin składania ofert 28 sierpnia 2020 r. do godziny 14:00
Adres do składania ofert Sekretariat
Instytut Chemii Organicznej PAN
ul. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa
e-mail: rekrutacja@icho.edu.pl (W TYTULE MAILA PROSIMY WPISAĆ „Rekrutacja – Daniel Gryko”)23.07.2020 Post-doc - Modulowane nanozymy: hybrydowe katalizatory na nanocząstkach wykazujące selektywność substratową dalekiego zasięgu

Tytuł/Nr projektu Modulowane nanozymy: hybrydowe katalizatory na nanocząstkach wykazujące selektywność substratową dalekiego zasięgu
Stanowisko Post-doc
Opis zadań Zadania naukowe na pograniczu chemii organicznej, nanotechnologii i samoorganizacji molekularnej celem syntezy i charakteryzacji unikatowych nanokatalizatorów umożliwiających selektywne reakcje na szkieletach cząsteczek organicznych. Badania te będą łączyć ze sobą klasyczną syntezę organiczną i katalizę z najnowocześniejszymi technikami charakteryzacji nanomateriałów (TEM, SEM, UV-Vis, DLS, etc.).
Dodatkowe Informacje Prof. Bartosz Grzybowski
e-mail: nanogrzybowski@gmail.com
Wymagania

 • Doktorat z nauk chemicznych lub pokrewnych (stopień naukowy doktora uzyskany nie wcześniej niż 7 lat przed rokiem zatrudnienia w projekcie; do okresu tego nie wlicza się urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego, urlopu rodzicielskiego i urlopu wychowawczego udzielonych na zasadach określonych w przepisach Kodeksu pracy);
 • Doświadczenie w syntezie nanocząstek;
 • Doświadczenie w wieloetapowej syntezie związków organicznych;
 • Umiejętność samodzielnego wykonywania widm NMR oraz analiza widm;
 • Znajomość języka angielskiego (w mowie i piśmie);
 • Dorobek naukowy udokumentowany publikacjami w uznanych czasopismach;
 • Wysoka motywacja do pracy naukowej, samodzielność, komunikatywność;

Oferta

 • Wynagrodzenie: 10000 zł brutto brutto;

Wymagane dokumenty

 • życiorys (CV);
 • List motywacyjny;

Termin składania ofert 7 sierpnia 2020 do godziny 14:00
Adres do składania ofert Sekretariat
Instytut Chemii Organicznej PAN
ul. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa
e-mail: rekrutacja@icho.edu.pl (W TYTULE MAILA PROSIMY WPISAĆ „Rekrutacja – Bartosz Grzybowski”)


20.07.2020 Doktorant - Modularne, policykliczne węglowodory aromatyczne oparte na cyklazynach: nowe materiały do zastosowań optoelektronicznych

Tytuł/Nr projektu Modularne, policykliczne węglowodory aromatyczne oparte na cyklazynach: nowe materiały do zastosowań optoelektronicznych
Stanowisko Doktorant
Opis zadań

 • Projektowanie ścieżek syntezy związków przewidzianych w projekcie;
 • Synteza cząsteczek zawierających cyklazyny o zakrzywionej strukturze;
 • Oczyszczanie otrzymanych związków za pomocą rutynowych metod, w tym chromatografii kolumnowej, krystalizacji, wytrącania, maceracji;
 • Analiza spektroskopowa i spektrometryczna otrzymanych związków oraz interpretacja uzyskanych wyników;
 • Przeprowadzenie podstawowej analizy fotofizyczna za pomocą spektroskopii optycznej (UV/Vis, fluorescencja).

Dodatkowe Informacje Dr Marcin Lindner

e-mail: mlindner@icho.edu.pl

Wymagania

 • Ukończone studia II stopnia lub studia jednolite magisterskie w zakresie nauk chemicznych lub pokrewnych ukończone przed dniem rozpoczęcia pracy (01.10.2020r.);
 • Zakwalifikowanie na studia doktoranckie w Warszawskiej Szkole Doktorskiej Nauk Ścisłych i BioMedycznych (Warsaw-4-PhD); http://warsaw4phd.eu/en/candidates/admissions/;
 • Umiejętność krytycznego myślenia;
 • Dobra znajomość chemii organicznej oraz podstawowe umiejętności w zakresie pracy laboratoryjnej;
 • znajomość angielskiego (w stopniu wystarczającym do samodzielnej pracy naukowej).

Oferta

 • Stypendium: 1200 zł/m-c; + stypendium szkoły doktorskiej (szczegóły u kierownika projektu)
 • Preferowany czas rozpoczęcia pracy: 01.10.2020 r.;

Wymagane dokumenty

 • CV wraz z listą publikacji i wystąpień na konferencjach;
 • Krótki opis dotychczasowej działalności naukowej;
 • Skan dyplomu magistra;
 • Kontakt do dwóch osób które zgodziły się wystawić rekomendacje;

Termin składania ofert 31 lipca 2020 r. do godziny 14:00
Adres do składania ofert Sekretariat
Instytut Chemii Organicznej PAN
ul. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa
e-mail: rekrutacja@icho.edu.pl (W TYTULE MAILA PROSIMY WPISAĆ „Rekrutacja – Marcin Lindner”)


16.06.2020 Dokorant - Fotochemiczne przekształcenia diazo związków źródłem ich nowej reaktywności

Tytuł/Nr projektu Fotochemiczne przekształcenia diazo związków źródłem ich nowej reaktywności
Stanowisko Doktorant
Opis zadań Praca będzie polegała na wykonywaniu zadań badawczych w ramach projektu finansowanego przez NCN: „Fotochemiczne przekształcenia diazo związków źródłem ich nowej reaktywności’”, w szczególności: badaniu reakcji fotochemicznych diazo związków, w tym: optymalizacja warunków reakcji, określanie zakresu stosowalności i ograniczeń metody jak również badania mechanizmu reakcji.
Dodatkowe Informacje Prof. Dorota Gryko
tel.: +48 22 343 20 51
e-mail: dorota.gryko@icho.edu.pl
Wymagania

 • ukończone studia II stopnia lub studia jednolite magisterskie w zakresie nauk chemicznych lub pokrewnych ukończone przed dniem rozpoczęcia pracy (01.10.2020r.);
 • zakwalifikowanie na studia doktoranckie w Warszawskiej Szkole Doktorskiej Nauk Ścisłych i BioMedycznych (Warsaw-4-PhD); http://warsaw4phd.eu/en/candidates/admissions/;
 • zaangażowanie, komunikatywność, umiejętność krytycznego myślenia;
 • dobra znajomość chemii organicznej oraz podstawowe umiejętności w zakresie pracy laboratoryjnej;
 • znajomość angielskiego (w stopniu wystarczającym do samodzielnej pracy naukowej).

Oferta

 • Stypendium 5000 PLN miesięcznie wypłacane w ramach realizacji projektu OPUS 18 ‘Fotochemiczne przekształcenia diazo związków źródłem ich nowej reaktywności’ zaplanowane na 46 miesiące;
 • dodatkowe prywatne ubezpieczenie;
 • praca w ambitnym zespole badawczym;
 • praca w nowocześnie wyposażonym laboratorium;
 • duża samodzielność w trakcie realizacji zadań;
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji i umiejętności;
 • system świadczeń pozapłacowych (prywatna opieka medyczna);
 • możliwość zakwaterowania w hotelu doktoranckim;

Wymagane dokumenty

 • CV (zawierające informacje o projektach i publikacjach, których kandydat/ka jest współautorem);
 • list motywacyjny z opisem wcześniejszych projektów naukowych;
 • list rekomendacyjny od dotychczasowego opiekuna naukowego;
 • informacja o średniej ocen ze studiów.

Termin składania ofert 6 lipca 2020 do godziny 14:00
Adres do składania ofert Sekretariat
Instytut Chemii Organicznej PAN
ul. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa
e-mail: rekrutacja@icho.edu.pl (W TYTULE MAILA PROSIMY WPISAĆ „Rekrutacja – Dorota Gryko”)


10.06.2020 Post-doc - Fotochemiczne przekształcenia diazo związków źródłem ich nowej reaktywności

Tytuł/Nr projektu Fotochemiczne przekształcenia diazo związków źródłem ich nowej reaktywności
Stanowisko Post-doc
Opis zadań Praca będzie polegała na samodzielnym prowadzeniu powierzonych zadań badawczych w ramach projektu „Fotochemiczne przekształcenia diazo związków źródłem ich nowej reaktywności”, przygotowaniu materiału do publikacji i prezentacji oraz opiece nad studentami i doktorantami.
Dodatkowe Informacje Prof. Dorota Gryko
tel.: +48 22 343 20 51
e-mail: dorota.gryko@icho.edu.pl
Wymagania

 • stopień doktora chemii (specjalność – chemia organiczna) nadany nie wcześniej niż 7 lat przed zatrudnieniem w projekcie (z wyłączeniami zgodnie z regulaminem NCN) lub przewidywany termin uzyskania stopnia doktora przed rozpoczęciem pracy;
 • doskonała znajomość chemii organicznej;
 • wcześniejsze doświadczenie w dziedzinie fotochemii mile widziane;
 • biegła znajomość technik analitycznych – NMR, HPLC, GC;
 • znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie w stopniu niezbędnym do samodzielnej pracy naukowej;
 • dorobek naukowy udokumentowany publikacjami w uznanych czasopismach;
 • zaangażowanie, odpowiedzialność i umiejętność pracy w zespole.

Oferta

 • Wynagrodzenie wraz z kosztami pracodawcy 10 000 PLN na miesiąc;
 • Praca w pełnym wymiarze godzin;
 • Zatrudnienie na 12 miesięcy z możliwością przedłużenia do 36 włącznie;
 • Dodatkowe ubezpieczenie medyczne;

Wymagane dokumenty

 • życiorys (CV);
 • list motywacyjny;
 • kopia dyplomu doktorskiego;
 • dwa listy rekomendacyjne od niezależnych pracowników naukowych (w tym jeden od promotora pracy doktorskiej), wysłane bezpośrednio przez rekomendujących do kierownika projektu (dorota.gryko@icho.edu.pl);

Termin składania ofert 15 lipca 2020 do godziny 14:00
Adres do składania ofert Sekretariat
Instytut Chemii Organicznej PAN
ul. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa
e-mail: rekrutacja@icho.edu.pl (W TYTULE MAILA PROSIMY WPISAĆ „Rekrutacja – Dorota Gryko”)


27.05.2020 Doktorant (4 miejsca) - Modulowane nanozymy: hybrydowe katalizatory na nanocząstkach wykazujące selektywność substratową dalekiego zasięgu

Tytuł/Nr projektu Modulowane nanozymy: hybrydowe katalizatory na nanocząstkach wykazujące selektywność substratową dalekiego zasięgu
Stanowisko Doktorant (4 miejsca)
Opis zadań Doktorant/ka będzie prowadzić badania na pograniczu chemii organicznej, samoorganizacji molekularnej i sztucznej inteligencji celem syntezy i charakteryzacji unikatowych katalizatorów umożliwiających wysoce selektywne reakcje na szkieletach cząsteczek organicznych. Badania te łączyć będą ze sobą klasyczna syntezę organiczna i katalizę z najnowocześniejszymi technikami charakteryzacji nanomateriałów, jak również z elementami sztucznej inteligencji. Doktorant będzie miał możliwość pracy z chemikami o wybitnych kwalifikacjach i wyjątkowym zapale, z twórcami stworzonego przez nasz zespół oprogramowania do planowania syntez Chematica/SynthiaTM (prosimy sprawdzić w Googlu!), wszystko pod kierownictwem laureata Nagrody Feynmana, nagród ACS, RSC, itd., Prof. Bartosza Grzybowskiego (https://scholar.google.com/citations?user=hjS0xZ0AAAAJ&hl=en&oi=ao). Chętni będą mogli poszerzać swoje kwalifikacji poprzez ścisłą współpracę z i krótkie staże w koreańskich laboratoriach Prof. Grzybowskiego (https://www.ibs.re.kr/softmatt/), jak również uczestniczyć w wielu naszych współpracach z czołowymi firmami farmaceutycznymi świata.
Dodatkowe Informacje Prof. Bartosz Grzybowski
tel.: +48 22 343 20 54
e-mail: nanogrzybowski@gmail.com
Wymagania Warunkiem koniecznym zakwalifikowania do realizacji projektu jest zakwalifikowanie do szkoły doktorskiej Warsaw-4-PhD i posiadanie statusu doktoranta tej szkoły (termin składnia dokumentów w ramach szkoły doktorskiej 25 maja – 7 czerwca 2020 r., rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w dniach 25 czerwca – 9 lipca 2020 r.; szczegółowe dane zamieszczono na stronie wwwold.icho.edu.pl lub http://warsaw4phd.eu/)
Oferta

 • Wynagrodzenie w formie stypendium 3375 zł/miesiąc na okres 48 miesięcy plus stypendium Szkoły Doktorskiej (dodatkowe informacje: nanogrzybowski@gmail.com);
 • prywatna opieka medyczna;

Wymagane dokumenty

 • życiorys (CV);

Termin składania ofert 7 czerwca 2020 do godziny 14:00
Adres do składania ofert Sekretariat
Instytut Chemii Organicznej PAN
ul. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa
e-mail: rekrutacja@icho.edu.pl (W TYTULE MAILA PROSIMY WPISAĆ „Rekrutacja – Bartosz Grzybowski”)


25.05.2020 Doktorant (2 miejsca) - Chemoenzymatyczne kaskady nowych reakcji katalizowanych solami Cu/Pd o dużym potencjale aplikacyjnym

Tytuł/Nr projektu Chemoenzymatyczne kaskady nowych reakcji katalizowanych solami Cu/Pd o dużym potencjale aplikacyjnym
Stanowisko Doktorant (2 miejsca)
Opis zadań

 • wykonanie syntezy związków modelowych;
 • zastosowanie uzyskanych związków do badania chemoenzymatycznych kaskad nowych reakcji katalizowanych solami Cu i Pd;
 • udokumentowane osiągnięcia naukowe;
 • opracowanie chemoenzymatycznych metod funkcjonalizacji uzyskanych związków.

Dodatkowe Informacje Prof. Ryszard Ostaszewski
tel.: +48 22 343 20 54
e-mail: ryszard.ostaszewski@icho.edu.pl
Wymagania

 • ukończone studia wyższe w dziedzinie chemia/biotechnologia/farmacja;
 • zainteresowanie chemią organiczną, biokatalizą;
 • udokumentowane osiągnięcia naukowe;
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego.
 • Warunkiem koniecznym zakwalifikowania do realizacji projektu jest pomyślne przejście
  rekrutacji do szkoły doktorskiej Warsaw-4-PhD i posiadanie statusu doktoranta tej szkoły
  doktorskiej (termin składnia dokumentów w ramach szkoły doktorskiej 25 maja – 7 czerwca
  2020 r., rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w dniach 25 czerwca – 9 lipca 2020 r.; szczegółowe dane zamieszczono na stronie wwwold.icho.edu.pl lub http://warsaw4phd.eu).

Oferta

 • stypendium (5000 zł miesięcznie x 36 miesięcy);

Wymagane dokumenty

 • życiorys (CV);
 • list motywacyjny;
 • lista publikacji oraz osiągnięć naukowych.

Termin składania ofert 7 czerwca 2020 do godziny 14:00
Adres do składania ofert Sekretariat
Instytut Chemii Organicznej PAN
ul. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa
e-mail: rekrutacja@icho.edu.pl (W TYTULE MAILA PROSIMY WPISAĆ „Rekrutacja – Ryszard Ostaszewski”)


19.05.2020 Doktorant - Katalizowana metalami przejściowymi C–H-aktywacja nitronów

Tytuł/Nr projektu Katalizowana metalami przejściowymi C–H-aktywacja nitronów
Stanowisko Doktorant
Opis zadań Praca będzie polegała na wykonywaniu zadań badawczych w ramach projektu finansowanego przez NCN, o tytule: „Katalizowana metalami przejściowymi C–H-aktywacja nitronów”, w szczególności: syntezy substratów, optymalizacji i badań zakresu stosowalności reakcji C–H-aktywacji nitronów, a ponadto na przygotowaniu materiałów do publikacji.
Dodatkowe Informacje dr hab. Rafał Loska
tel.: +48 22 343 20 18,
+48 602 855 591
e-mail: rloska@icho.edu.pl,
Wymagania

 • ukończone studia II stopnia lub studia jednolite magisterskie w zakresie nauk chemicznych lub pokrewnych ukończone przed dniem rozpoczęcia pracy (01.10.2020r.);
 • zakwalifikowanie na studia doktoranckie w Warszawskiej Szkole Doktorskiej Nauk Ścisłych i BioMedycznych (Warsaw-4-PhD); najbliższe rozmowy kwalifikacyjne 25 czerwca – 9 lipca 2020, termin składania dokumentów: 7 czerwca 2020r., więcej informacji: http://warsaw4phd.eu/en/candidates/admissions/;
 • zaangażowanie, komunikatywność, umiejętność krytycznego myślenia;
 • dobra znajomość chemii organicznej oraz podstawowe umiejętności w zakresie pracy laboratoryjnej;
 • podstawowa znajomość angielskiego (w stopniu wystarczającym do samodzielnej pracy naukowej).

Oferta

 • pracę w młodym, ambitnym zespole badawczym;
 • stypendium 3 000 PLN (netto) z projektu + ok. 2700 PLN stypendium w Szkole Doktorskiej na okres 36 miesięcy;
 • pracę w nowocześnie wyposażonym laboratorium;
 • dużą samodzielność w trakcie realizacji zadań;
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji i umiejętności;
 • system świadczeń pozapłacowych (prywatna opieka medyczna);
 • udział w międzynarodowych konferencjach naukowych.

Wymagane dokumenty

 • życiorys (CV);
 • list motywacyjny;
 • odpis dyplomu magistra.

Termin składania ofert 7 czerwca 2020 do godziny 14:00
Adres do składania ofert Sekretariat
Instytut Chemii Organicznej PAN
ul. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa
e-mail: rekrutacja@icho.edu.pl (W TYTULE MAILA PROSIMY WPISAĆ „Rekrutacja – Rafał Loska”)


15.05.2020 Doktorant - Nowe N-heterocykliczne karbenowe kompleksy złota: od aktywności katalitycznej do zastosowań medycznych

Tytuł/Nr projektu Nowe N-heterocykliczne karbenowe kompleksy złota: od aktywności katalitycznej do zastosowań medycznych
Stanowisko Doktorant
Opis zadań Praca będzie polegała na samodzielnym otrzymaniu N-heterocyklicznych karbenowych kompleksów złota(III), ich charakteryzacji za pomocą wybranych metod (w szczególności za pomocą rentgenowskiej analizy strukturalnej) i zastosowanie w wybranych reakcjach enancjoselektywnych oraz przygotowaniu materiałów do publikacji i prezentacji. Celem pobocznym jest przygotowanie serii związków w celu określenia właściwości biologicznych kompleksów złota(III).
Dodatkowe Informacje dr Michał Michalak
e-mail: michal.michalak@icho.edu.pl
tel.: 022 343 2136
Wymagania

 • ukończone studia drugiego stopnia na kierunku chemia;
 • dyspozycyjność w zakresie pracy;
 • zaangażowanie, odpowiedzialność, umiejętność pracy w zespole, umiejętność krytycznego myślenia;
 • znajomość języka angielskiego w stopniu niezbędnym do samodzielnej pracy naukowej;
 • doświadczenie w pracy laboratoryjnej;
 • warunkiem koniecznym zakwalifikowania do realizacji projektu jest pomyślne przejście rekrutacji do szkoły doktorskiej Warsaw-4-PhD i posiadanie statusu doktoranta tej szkoły doktorskiej (termin składnia dokumentów w ramach szkoły doktorskiej 25 maja – 7 czerwca 2020 r., rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w dniach 25 czerwca – 9 lipca 2020 r.; szczegółowe dane zamieszczono na stronie wwwold.icho.edu.pl lub http://warsaw4phd.eu/)

Oferta

 • wynagrodzenie w formie stypendium 4000 zł/miesiąc na okres 40 miesięcy plus stypendium Szkoły Doktorskiej (dodatkowe informacje michal.michalak@icho.edu.pl);
 • praca w nowocześnie wyposażonym laboratorium;
 • system świadczeń pozapłacowych (prywatna opieka medyczna).

Wymagane dokumenty

 • życiorys (CV);
 • list motywacyjny;
 • podsumowanie dotychczasowych badań (nie więcej niż 3 strony standardowego maszynopisu, pojedyncza interlinia, czcionka Times New Roman 10);
 • minimum jeden listy referencyjny (lub dane kontaktowe do osoby/osób, które wyraziły zgodę na ich wystawienie).

Termin składania ofert 7 czerwca 2020 do godziny 14:00
Adres do składania ofert Instytut Chemii Organicznej PAN
ul. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa
e-mail: rekrutacja@icho.edu.pl (W TYTULE MAILA PROSIMY WPISAĆ „Rekrutacja – Michał Michalak”)


29.04.2020 Instytut Chemii Organicznej PAN zatrudni adiunkta

Tytuł/Nr projektu
Stanowisko Adiunkt
Opis zadań
Dodatkowe Informacje Dział Kadr
Małgorzata Kubiak
e-mail: malgorzata.kubiak@icho.edu.pl
Wymagania Poszukiwany jest chemik zajmujący się obliczeniami kwantomechanicznymi, posiadający stopień doktora, jako kandydat na szefa zespołu naukowego. Oczekuje się, że kandydat będzie posiadał znaczący dorobek naukowy, w tym:

(a) kilka publikacji jako autor korespondencyjny;

(b) minimum jedną publikację w czasopismach o IF > 10.

Oczekuje się potwierdzonego doświadczenia w pisaniu aplikacji grantowych, doskonałej znajomości języka angielskiego w mowie i w piśmie. Oczekiwane jest także zaproponowanie własnej , oryginalnej tematyki badawczej.

Oferta

 • Wynagrodzenie 8600 netto/miesięcznie;
 • Zatrudnione na okres 5 lat;
 • Preferowany czas rozpoczęcia pracy 01.12.2020 r.;

Wymagane dokumenty

 • Życiorys (CV);
 • Dyplomu doktorskiego;
 • Dwa listy rekomendacyjne;
 • Propozycja tematyki badawczej w jęz. Angielskim (2 strony tekstu w formacie A4).

Termin składania ofert 31 maja 2020 r. do godziny 23:00
Adres do składania ofert Sekretariat
Instytut Chemii Organicznej PAN
ul. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa
e-mail: rekrutacja@icho.edu.pl (W TYTULE MAILA PROSIMY WPISAĆ „Rekrutacja – ICHO”)


15.04.2020 Doktorant - Katalizowane palladem tandemowe addycje enolanów do alkinów z następczym sprzęganiem z halogenkami (hetero)arylowymi

Tytuł/Nr projektu Katalizowane palladem tandemowe addycje enolanów do alkinów z następczym sprzęganiem z halogenkami (hetero)arylowymi
Stanowisko Doktorant
Opis zadań Praca będzie polegała na samodzielnym prowadzeniu powierzonych zadań badawczych w ramach projektu oraz przygotowaniu materiału do publikacji i wystąpień.
Dodatkowe Informacje dr Wojciech Chaładaj
e-mail: wojciech.chaladaj@icho.edu.pl
Wymagania

 • Tytuł magistra chemii lub nauk pokrewnych (lub równoważny, obroniony przed datą rozpoczęcie doktoratu);
 • Dobra znajomość chemii organicznej, katalizy z użyciem metali przejściowych lub chemii metaloorganicznej;
 • Zaangażowanie, umiejętność pracy w zespole i krytycznego myślenia;
 • Dobra znajomość angielskiego, w stopniu niezbędnym do samodzielnej pracy naukowej;
 • Status doktoranta (zdany egzamin na studia doktoranckie w IChO PAN);

Oferta

 • Poszukujemy jednego doktoranta do realizacji projektu finansowanego przez Narodowe Centrum ;
 • Stypendium 3 000 PLN (16 miesięcy);
 • Preferowany termin rozpoczęcia pracy: 01.05.2020;

Wymagane dokumenty

 • życiorys (CV);
 • list motywacyjny;
 • potwierdzenie obrony pracy dyplomowej;
 • opinia opiekuna pracy magisterskiej;

Termin składania ofert 27 kwietnia 2020 do godziny 14:00
Adres do składania ofert Sekretariat
Instytut Chemii Organicznej PAN
ul. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa
e-mail: rekrutacja@icho.edu.pl (W TYTULE MAILA PROSIMY WPISAĆ „Rekrutacja – Wojciech Chaładaj”)


13.02.2020 Asystent - Nowa generacja znaczników fluorescencyjnych do zastosowań w mikroskopii STED

Tytuł/Nr projektu Nowa generacja znaczników fluorescencyjnych do zastosowań w mikroskopii STED
Stanowisko Asystent
Opis zadań Praca będzie polegała na prowadzeniu powierzonych zadań badawczych w ramach ww. projektu, opiece nad magistrantami oraz przygotowaniu sprawozdań.
Dodatkowe Informacje Prof. Daniel T. Gryko
e-mail: dtgryko@icho.edu.pl
Wymagania

 • Stopień doktora chemii (specjalność – chemia organiczna) nadany nie wcześniej niż w 2014 roku;
 • Dobra znajomość chemii organicznej;
 • Biegła znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie;
 • Wcześniejsze doświadczenie w chemii związków aromatycznych mile widziane;
 • Dyspozycyjność w zakresie czasu pracy;

Oferta

 • Wynagrodzenie ok. 6000 PLN netto na miesiąc;
 • Zatrudnienie na okres 5.5 miesiąca;
 • Pracę w młodym, ambitnym i dynamicznym zespole;
 • Pracę w nowocześnie wyposażonym laboratorium;
 • Dużą samodzielność w trakcie realizacji zadań;

Wymagane dokumenty

 • List motywacyjny;
 • Kopia dyplomu doktorskiego;
 • Życiorys;
 • Dwa listy referencyjne (w tym jeden od promotora pracy doktorskiej), wysłane bezpośrednio przez rekomendujących do kierownika projektu (dtgryko@icho.edu.pl);

Termin składania ofert 29 luty 2020 r. do godziny 14:00
Adres do składania ofert Sekretariat
Instytut Chemii Organicznej PAN
ul. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa
e-mail: rekrutacja@icho.edu.pl (W TYTULE MAILA PROSIMY WPISAĆ „Rekrutacja – Daniel Gryko”)05.02.2020 Instytut Chemii Organicznej PAN zatrudni dwóch asystentów

Tytuł/Nr projektu
Stanowisko Asystent (2 miejsca)
Opis zadań Prowadzenie powierzonych zadań badawczych, a zwłaszcza badań dotyczących otrzymywania oraz charakteryzowania związków związanych z powierzoną tematyką. Analiza danych eksperymentalnych, śledzenie literatury naukowej, rozpowszechnianie wyników badań. Prowadzenie dokumentacji naukowej związanej z powierzoną tematyką. Dbałość o wyposażenie laboratorium, aparaturę i materiały.
Dodatkowe Informacje Dział Kadr
Katarzyna Piskorek-Widmańska
e-mail: katarzyna.piskorek@icho.edu.pl
Wymagania

 • Wykształcenie wyższe chemiczne;
 • Dobra znajomość chemii organicznej oraz technik spektroskopowych;
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym samodzielną pracę naukową;
 • Zaangażowanie, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole;
 • Motywacja do pracy badawczej;

Oferta

 • Wynagrodzenie ok. 3.500,- zł brutto (plus dodatek za wysługę lat);
 • Zatrudnione na umowę o pracę na okres 8 miesięcy ;
 • Preferowany czas rozpoczęcia pracy 01.02.2020 r.;

Wymagane dokumenty

 • Życiorys (CV);
 • List motywacyjny;
 • odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich;

Termin składania ofert 21 lutego 2020 r. do godziny 15:00
Adres do składania ofert Sekretariat
Instytut Chemii Organicznej PAN
ul. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa
e-mail: rekrutacja@icho.edu.pl (W TYTULE MAILA PROSIMY WPISAĆ „Rekrutacja – ICHO”)


22.01.2020 Student - Nowe N-heterocykliczne karbenowe kompleksy złota: od aktywności katalitycznej do zastosowań medycznych

Tytuł/Nr projektu Nowe N-heterocykliczne karbenowe kompleksy złota: od aktywności katalitycznej do zastosowań medycznych
Stanowisko Student
Opis zadań Praca będzie polegała na samodzielnych otrzymaniu N-heterocyklicznych karbenowych kompleksów złota(I), ich charakteryzacji za pomocą wybranych metod i zastosowanie w wybranych reakcjach enancjoselektywnych.
Dodatkowe Informacje dr Michał Michalak
e-mail: michal.michalak@icho.edu.pl
tel.: 022 343 2018
Wymagania

 • ukończone studia I stopnia na kierunku chemia;
 • dobra znajomość chemii organicznej;
 • dyspozycyjność w zakresie pracy;
 • zaangażowanie, odpowiedzialność i umiejętność pracy w zespole;
 • znajomość języka angielskiego w stopniu niezbędnym do samodzielnej pracy naukowej;

Oferta

 • stypendium 1000 zł/miesiąc;
 • okres zatrudnienia: 12 miesięcy;
 • preferowany czas rozpoczęcia 1.III.2020;

Wymagane dokumenty

 • życiorys (CV);
 • list motywacyjny;
 • podsumowanie dotychczasowych badań (nie więcej niż 2 strony standardowego maszynopisu, pojedyncza interlinia, czcionka Times New Roman 10);
 • jeden listy referencyjny (lub dane kontaktowe do osoby/osób, które wyraziły zgodę na ich wystawienie);

Termin składania ofert 10 luty 2019 do godziny 14:00
Adres do składania ofert Instytut Chemii Organicznej PAN
ul. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa
e-mail: rekrutacja@icho.edu.pl (W TYTULE MAILA PROSIMY WPISAĆ „Rekrutacja – Michał Michalak”)


10.01.2020 Instytut Chemii Organicznej PAN zatrudni dwóch asystentów

Tytuł/Nr projektu
Stanowisko Asystent (2 miejsca)
Opis zadań Prowadzenie powierzonych zadań badawczych, a zwłaszcza badań dotyczących otrzymywania oraz charakteryzowania związków związanych z powierzoną tematyką. Analiza danych eksperymentalnych, śledzenie literatury naukowej, rozpowszechnianie wyników badań. Prowadzenie dokumentacji naukowej związanej z powierzoną tematyką. Dbałość o wyposażenie laboratorium, aparaturę i materiały.
Dodatkowe Informacje Dział Kadr
Katarzyna Piskorek-Widmańska
e-mail: katarzyna.piskorek@icho.edu.pl
Wymagania

 • Wykształcenie wyższe chemiczne;
 • Dobra znajomość chemii organicznej oraz technik spektroskopowych;
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym samodzielną pracę naukową;
 • Zaangażowanie, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole;
 • Motywacja do pracy badawczej;

Oferta

 • Wynagrodzenie ok. 3.500,- zł brutto (plus dodatek za wysługę lat);
 • Zatrudnione na umowę o pracę na okres 8 miesięcy ;
 • Preferowany czas rozpoczęcia pracy 01.02.2020 r.;

Wymagane dokumenty

 • Życiorys (CV);
 • List motywacyjny;
 • odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich;

Termin składania ofert 23 stycznia 2020 r. do godziny 15:00
Adres do składania ofert Sekretariat
Instytut Chemii Organicznej PAN
ul. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa
e-mail: rekrutacja@icho.edu.pl (W TYTULE MAILA PROSIMY WPISAĆ „Rekrutacja – ICHO”)


09.01.2020 Student - Modularne, policykliczne węglowodory aromatyczne oparte na cyklazynach: nowe materiały do zastosowań optoelektronicznych

Tytuł/Nr projektu Modularne, policykliczne węglowodory aromatyczne oparte na cyklazynach: nowe materiały do zastosowań optoelektronicznych
Stanowisko Student
Opis zadań Synteza i charakterystyka spektroskopowa nowych, organicznych fragmentów nanografenowych domieszkowanych atomami azotu i boru
Dodatkowe Informacje Dr Marcin Lindner

e-mail: mlindner@icho.edu.pl

Wymagania

 • Uczestnik studiów II stopnia (w momencie planowanego rozpoczęcia pracy);
 • Dobra znajomość chemii organicznej;
 • Dobra znajomość metod spektroskopowych (NMR, UV/Vis, dyfrakcja promieniowania rentgenowskiego);;
 • Biegła znajomość języka angielskiego;
 • Zaangażowanie, komunikatywność, umiejętność krytycznego myślenia;
 • Motywacja do pracy badawczej;
 • Podstawy fotochemii;

Oferta

 • Stypendium: 1200 zł/m-c;
 • Okres wypłacania stypendium: 02.03.2020 r. do 30.09.2020 r.;
 • Preferowany czas rozpoczęcia pracy 02.03.2020 r. (z możliwością przesunięcia terminu);

Wymagane dokumenty

 • Życiorys (CV);
 • List motywacyjny wraz z opisem doświadczenia w pracy badawczej (w języku angielskim);
 • Kopia dyplomu (lub promesa promotora dotycząca daty obrony przed planowanym dniem rozpoczęcia pracy);
 • Wykaz ocen uzyskanych w trakcie studiów I stopnia;

Termin składania ofert 27 stycznia 2020 r. do godziny 14:00
Adres do składania ofert Sekretariat
Instytut Chemii Organicznej PAN
ul. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa
e-mail: rekrutacja@icho.edu.pl (W TYTULE MAILA PROSIMY WPISAĆ „Rekrutacja – Marcin Lindner”)


03.01.2020 Post-doc - Katalizowane palladem tandemowe addycje enolanów do alkinów z następczym sprzęganiem z halogenkami (hetero)arylowymi

Tytuł/Nr projektu Katalizowane palladem tandemowe addycje enolanów do alkinów z następczym sprzęganiem z halogenkami (hetero)arylowymi
Stanowisko Post-doc
Opis zadań Praca będzie polegała na samodzielnym prowadzeniu powierzonych zadań badawczych w ramach projektu „Katalizowane palladem tandemowe addycje enolanów do alkinów z następczym sprzęganiem z halogenkami (hetero)arylowymi” oraz przygotowaniu materiału do publikacji i prezentacji.
Dodatkowe Informacje dr Wojciech Chaładaj
e-mail: wojciech.chaladaj@icho.edu.pl
Wymagania Kandydat musi mieć ukończone studia wyższe w dziedzinie chemii ze szczególnym uwzględnieniem chemii organicznej i posiadać praktyczne umiejętności laboratoryjne, analityczne jak również komunikatywną znajomość języka angielskiego. Kandydat powinien być wysoce zmotywowany, dobrze zorganizowany i entuzjastyczny.

Zakwalifikowanie na studia doktoranckie w Warszawskiej Szkole Doktorskiej Nauk Ścisłych i BioMedycznych (Warsaw-4-PhD); najbliższe rozmowy kwalifikacyjne 7 września – 17 września 2020, termin składania dokumentów: do 18 sierpnia 2020r., więcej informacji: http://warsaw4phd.eu/en/candidates/admissions/

Oferta

 • Poszukujemy jednego post-doca do realizacji projektu finansowanego przez Narodowe Centrum ;
 • Nauki. Proponujemy umowę o pracę (15 miesięcy, ok. 5 900 PLN/miesiąc brutto). ;
 • Preferowany termin rozpoczęcia pracy: 01.02.2020 (możliwość zmiany daty rozpoczęcia);

Wymagane dokumenty

 • życiorys (CV);
 • list motywacyjny;
 • dwa listy referencyjne lub dane kontaktowe do osób które zgodziły się wystawić list rekomendacyjny;

Termin składania ofert 20 stycznia 2020 do godziny 14:00
Adres do składania ofert Sekretariat
Instytut Chemii Organicznej PAN
ul. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa
e-mail: rekrutacja@icho.edu.pl (W TYTULE MAILA PROSIMY WPISAĆ „Rekrutacja – Wojciech Chaładaj”)


No Comments

Skip to content