Rekrutacja

31/05/2019

 
UWAGA! Informujemy, że osoby, które do dnia rozpoczęcia rekrutacji nie obroniły pracy magisterskiej, mogą złożyć kopię dyplomu ukończenia studiów lub zaświadczenie o obronie pracy magisterskiej do 30 września 2019 r. Do wniosku w systemie rekrutacyjnym należy dołączyć oświadczenie o planowanym terminie obrony.
 

Instytut Chemii Organicznej PAN
Tytuł projektu Liczba miejsc
1. Modulowane nanozymy: hybrydowe katalizatory na nanocząstkach wykazujące selektywność substratową dalekiego zasięgu 3
2. Katalizowana metalami przejściowymi C-H-aktywacja nitronów 1
3. Nowe N-heterocykliczne karbenowe kompleksy złota: od aktywności katalitycznej do zastosowań medycznych 1

 

No Comments

Skip to content