Rekrutacja 2019

03/01/2020
13.12.2019 Post-doc - Katalizowane palladem tandemowe addycje enolanów do alkinów z następczym sprzęganiem z halogenkami (hetero)arylowymi

Tytuł/Nr projektu Katalizowane palladem tandemowe addycje enolanów do alkinów z następczym sprzęganiem z halogenkami (hetero)arylowymi
Stanowisko Post-doc
Opis zadań Praca będzie polegała na samodzielnym prowadzeniu powierzonych zadań badawczych w ramach projektu „Katalizowane palladem tandemowe addycje enolanów do alkinów z następczym sprzęganiem z halogenkami (hetero)arylowymi” oraz przygotowaniu materiału do publikacji i prezentacji.
Dodatkowe Informacje dr Wojciech Chaładaj
e-mail: wojciech.chaladaj@icho.edu.pl
Wymagania

 • Tytuł doktora nauk chemicznych (lub pokrewnych) uzyskany nie wcześniej niż 7 lat przed zatrudnieniem w projekcie (z wyłączeniami zgodnie z regulaminem NCN) lub przewidywany termin uzyskania stopnia doktora przed rozpoczęciem pracy;
 • Doskonała znajomość chemii organicznej, katalizy z użyciem metali przejściowych lub chemii metaloorganicznej;
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu niezbędnym do samodzielnej pracy naukowej;
 • Dorobek naukowy udokumentowany publikacjami w uznanych czasopismach;
 • Zaangażowanie, odpowiedzialność i umiejętność pracy w zespole;

Oferta

 • Poszukujemy jednego post-doca do realizacji projektu finansowanego przez Narodowe Centrum ;
 • Nauki. Proponujemy umowę o pracę (9 miesięcy, ok. 5 900 PLN/miesiąc brutto). ;
 • Preferowany termin rozpoczęcia pracy: 01.01.2020 (możliwość zmiany daty rozpoczęcia);

Wymagane dokumenty

 • życiorys (CV);
 • list motywacyjny;
 • dwa listy referencyjne lub dane kontaktowe do osób które zgodziły się wystawić list rekomendacyjny;

Termin składania ofert 27 grudnia 2019 do godziny 14:00
Adres do składania ofert Sekretariat
Instytut Chemii Organicznej PAN
ul. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa
e-mail: rekrutacja@icho.edu.pl (W TYTULE MAILA PROSIMY WPISAĆ „Rekrutacja – Wojciech Chaładaj”)


10.12.2019 Student - Fotokataliza na granicy faz: mikroheterogeniczne układy samoorganizujące jako środowisko reakcji indukowanych światłem widzialnym

Tytuł/Nr projektu Fotokataliza na granicy faz: mikroheterogeniczne układy samoorganizujące jako środowisko reakcji indukowanych światłem widzialnym
Stanowisko Student (2 miejsca)
Opis zadań Proponujemy udział w pracy badawczej w ramach projektu: „Fotokataliza na granicy faz: mikroheterogeniczne układy samoorganizujące jako środowisko reakcji indukowanych światłem widzialnym”. Do zadań Studenta będzie należało w szczególności: Badanie właściwości systemów fotokatalitycznych opartych o wodne roztwory mikroheterogeniczne, Optymalizacja i badanie zakresu stosowalności reakcji fotokatalitycznych, Przygotowanie materiałów do publikacji i prezentacji.
Dodatkowe Informacje dr Maciej Giedyk

e-mail: mgiedyk@icho.edu.pl

Wymagania

 • Uczestnik studiów II stopnia (w momencie planowanego rozpoczęcia pracy);
 • Dobra znajomość chemii organicznej;
 • Podstawowe umiejętności w zakresie pracy w laboratorium syntezy organicznej;
 • Znajomość języka angielskiego (w mowie i piśmie);
 • Wysoka motywacja do pracy naukowej, postawa proaktywna oraz bardzo dobre umiejętności organizacyjne.

Oferta

 • Stypendium: 1200 zł/m-c;
 • Okres zatrudnienia: 12 miesięcy (z możliwością przedłużenia);
 • Udział w konferencjach naukowych;
 • Preferowany czas rozpoczęcia pracy 01.03.2020 r. (z możliwością przesunięcia terminu);

Wymagane dokumenty

 • życiorys (CV);
 • krótki list motywacyjny;
 • Skan dyplomu (lub promesa promotora dotycząca daty obrony przed planowanym dniem rozpoczęcia pracy).

Termin składania ofert 25 luty 2020 do godziny 14:00
Adres do składania ofert Sekretariat
Instytut Chemii Organicznej PAN
ul. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa
e-mail: rekrutacja@icho.edu.pl (W TYTULE MAILA PROSIMY WPISAĆ „Rekrutacja – Maciej Giedyk”)


06.12.2019 Post-doc - Modulowane nanozymy: hybrydowe katalizatory na nanocząstkach wykazujące selektywność substratową dalekiego zasięgu

Tytuł/Nr projektu Modulowane nanozymy: hybrydowe katalizatory na nanocząstkach wykazujące selektywność substratową dalekiego zasięgu
Stanowisko Post-Doc
Opis zadań Zadania naukowe na pograniczu chemii organicznej, nanotechnologii i samoorganizacji molekularnej celem syntezy i charakteryzacji unikatowych nanokatalizatorów umożliwiających selektywne reakcje na szkieletach cząsteczek organicznych. Badania te będą łączyć ze sobą klasyczną syntezę organiczną i katalizę z najnowocześniejszymi technikami charakteryzacji nanomateriałów (TEM, SEM, UV-Vis, DLS, etc.).
Dodatkowe Informacje Prof. Bartosz Grzybowski
e-mail: nanogrzybowski@gmail.com
Wymagania

 • Doktorat z nauk chemicznych lub pokrewnych (stopień naukowy doktora uzyskany nie wcześniej niż 7 lat przed rokiem zatrudnienia w projekcie; do okresu tego nie wlicza się urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego, urlopu rodzicielskiego i urlopu wychowawczego udzielonych na zasadach określonych w przepisach Kodeksu pracy);
 • Doświadczenie w syntezie organicznej: w syntezie związków lotnych i niestabilnych oraz w syntezie stereoselektywnej;
 • Doświadczenie w wieloetapowej syntezie skomplikowanych związków organicznych;
 • Umiejętność samodzielnego wykonywania widm NMR oraz analiza widm;
 • Znajomość języka angielskiego (w mowie i piśmie);
 • Wysoka motywacja do pracy naukowej, samodzielność, komunikatywność;

Oferta

 • Wynagrodzenie ok. 10000 PLN burtto brutto;
 • Preferowany termin rozpoczęcia: 01.01.2020r.;

Wymagane dokumenty

 • List motywacyjny;
 • CV;

Termin składania ofert 19 grudnia 2019 do godziny 10:00
Adres do składania ofert Sekretariat
Instytut Chemii Organicznej PAN
ul. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa
e-mail: rekrutacja@icho.edu.pl (W TYTULE MAILA PROSIMY WPISAĆ „Rekrutacja – Bartosz Grzybowski MAESTRO”)


02.12.2019 Asystent - Nowa generacja znaczników fluorescencyjnych do zastosowań w mikroskopii STED

Tytuł/Nr projektu Nowa generacja znaczników fluorescencyjnych do zastosowań w mikroskopii STED
Stanowisko Asystent
Opis zadań Praca będzie polegała na prowadzeniu powierzonych zadań badawczych w ramach ww. projektu, opiece nad magistrantami oraz przygotowaniu sprawozdań.
Dodatkowe Informacje Prof. Daniel T. Gryko
tel.: 22 343 20 88
e-mail: dtgryko@icho.edu.pl
Wymagania

 • Stopień doktora chemii (specjalność – chemia organiczna) nadany nie wcześniej niż w 2014 roku;
 • Dobra znajomość chemii organicznej;
 • Biegła znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie;
 • Wcześniejsze doświadczenie w chemii związków aromatycznych mile widziane;
 • Dyspozycyjność w zakresie czasu pracy;

Oferta

 • Wynagrodzenie ok. 6000 PLN netto na miesiąc;
 • Zatrudnienie na okres 33 miesiący;
 • Pracę w młodym, ambitnym i dynamicznym zespole;
 • Pracę w nowocześnie wyposażonym laboratorium;
 • Dużą samodzielność w trakcie realizacji zadań;

Wymagane dokumenty

 • List motywacyjny;
 • Kopia dyplomu doktorskiego;
 • Życiorys;
 • Dwa listy referencyjne (w tym jeden od promotora pracy doktorskiej), wysłane bezpośrednio przez rekomendujących do kierownika projektu (dtgryko@icho.edu.pl);

Termin składania ofert 3 stycznia 2020 do godziny 14:00
Adres do składania ofert Sekretariat
Instytut Chemii Organicznej PAN
ul. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa
e-mail: rekrutacja@icho.edu.pl (W TYTULE MAILA PROSIMY WPISAĆ „Rekrutacja – Daniel Gryko”)27.11.2019 Post-doc - Nowe układy katalityczne selektywnej semi-hydrogenacji alkinów

Tytuł/Nr projektu Nowe układy katalityczne selektywnej semi-hydrogenacji alkinów
Stanowisko Post-doc
Opis zadań Praca będzie polegała na samodzielnych badaniach i optymalizacji nowych układów katalitycznych do selektywnej semi-hydrogenacji wiązania potrójnego C−C. Zadania obejmować będą syntezy kompleksów metali oraz substratów modelowych wykorzystanych w powyższej reakcji oraz przygotowaniu materiałów do publikacji i prezentacji
Dodatkowe Informacje Prof. Karol Grela
tel.: 22 343 21 08
e-mail: karol.grela@gmail.com
Wymagania

 • Tytuł doktora nauk chemicznych (lub pokrewnych) uzyskany nie później niż 7 lat przed zatrudnieniem w projekcie (z wyłączeniami zgodnie z regulaminem NCN) lub przewidywany termin uzyskania stopnia doktora przed rozpoczęciem pracy;
 • Doskonała znajomość chemii organicznej, syntezy organicznej, katalizy z użyciem metali przejściowych;
 • Biegła znajomość języka angielskiego;
 • Dorobek naukowy udokumentowany publikacjami w uznanych czasopismach;
 • Doświadczenie w pracy laboratoryjnej (mile widziane doświadczenie w pracy z wykorzystaniem techniki Schenka lub komory rękawicowej);
 • Dnajomość technik analitycznych (NMR, MS, IR);

Oferta

 • Wynagrodzenie 8300 zł brutto na miesiąc;
 • Zatrudnienie na okres 24 miesięcy;
 • Preferowany czas rozpoczęcia pracy 01.01.2020;

Wymagane dokumenty

 • Dokument potwierdzający otrzymanie tytułu doktora;
 • CV;
 • List motywacyjny;
 • Co najmniej jeden list polecający;

Termin składania ofert 17 grudnia 2019 do godziny 14:00
Adres do składania ofert Sekretariat
Instytut Chemii Organicznej PAN
ul. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa
e-mail: rekrutacja@icho.edu.pl (W TYTULE MAILA PROSIMY WPISAĆ „Rekrutacja – Karol Grela”)


04.11.2019 Asystent - Development of two-photon fluorescence probes for disease diagnosis and imaging

Tytuł/Nr projektu Development of two-photon fluorescence probes for disease diagnosis and imaging
Stanowisko Asystent
Opis zadań Synteza aza-analogów nanografenów, synteza barwników funkcjonalnych, analiza właściwości fotofizycznych nowych związków, pisanie raportów i publikacji
Dodatkowe Informacje Prof. Daniel T. Gryko
tel.: 22 343 20 88
e-mail: dtgryko@icho.edu.pl
Wymagania

 • Doskonała znajomość chemii organicznej;
 • Doskonała znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie;
 • Doktorat z chemii organicznej;
 • Doświadczenie w chemii związków heterocyklicznych będzie dodatkowym atutem;

Oferta

 • Wynagrodzenie 5500 zł netto na miesiąc;
 • Zatrudnienie na okres 6 miesięcy;
 • Preferowany czas rozpoczęcia pracy 01.12.2019;

Wymagane dokumenty

 • Kopia dyplomu doktorskiego;
 • CV zawierające spis publikacji;
 • Dwa listy rekomendacyjne;

Termin składania ofert 25 listopada 2019 do godziny 14:00
Adres do składania ofert Sekretariat
Instytut Chemii Organicznej PAN
ul. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa
e-mail: rekrutacja@icho.edu.pl (W TYTULE MAILA PROSIMY WPISAĆ „Rekrutacja – Daniel Gryko”)


04.11.2019 Doktorant - Rozwój 'Komputerowej Lingwistyki Chemicznej' i jej zastosowanie do efektywnego planowania wieloetapowych syntez chemicznych

Tytuł/Nr projektu Rozwój ‚Komputerowej Lingwistyki Chemicznej’ i jej zastosowanie do efektywnego planowania wieloetapowych syntez chemicznych
Stanowisko Doktorant (2 miejsca)
Opis zadań Opracowanie algorytmów do planowania syntez organicznych w oparciu o metody uczenia maszynowego i lingwistyki komputerowej i walidacja tych algorytmów w formie eksperymentalnie wykonanych wielokrokowych syntez w związku z projektem badawczym SYMFONIA: „Rozwój „Komputerowej Lingwistyki Chemicznej” i jej zastosowanie do efektywnego planowania wieloetapowych syntez chemicznych.”
Dodatkowe Informacje Prof. Bartosz A. Grzybowski
tel.: 22 343 20 88
e-mail: nanogrzybowski@gmail.com
Wymagania

 • Ukończone studia magisterskie o profilu chemicznym lub biotechnologicznym;
 • Doświadczenie w zakresie chemii organicznej;
 • Biegłość w posługiwaniu się notacją SMILES/SMARTS;
 • Wysoka motywacja do pracy naukowej, samodzielność, komunikatywność;
 • Status doktoranta.

Oferta

 • Stypendium 3 000 zł na okres 12 m-cy;

Wymagane dokumenty

 • życiorys (CV);

Termin składania ofert 15 listopada 2019 do godziny 14:00
Adres do składania ofert Sekretariat
Instytut Chemii Organicznej PAN
ul. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa
e-mail: rekrutacja@icho.edu.pl (W TYTULE MAILA PROSIMY WPISAĆ „Rekrutacja – Bartosz Grzybowski”)


29.10.2019 Student - Fotokataliza na granicy faz: mikroheterogeniczne układy samoorganizujące jako środowisko reakcji indukowanych światłem widzialnym

Tytuł/Nr projektu Fotokataliza na granicy faz: mikroheterogeniczne układy samoorganizujące jako środowisko reakcji indukowanych światłem widzialnym
Stanowisko Student
Opis zadań Proponujemy udział w pracy badawczej w ramach projektu: „Fotokataliza na granicy faz: mikroheterogeniczne układy samoorganizujące jako środowisko reakcji indukowanych światłem widzialnym”. Do zadań Studenta będzie należało w szczególności: Badanie właściwości systemów fotokatalitycznych opartych o wodne roztwory mikroheterogeniczne, Optymalizacja i badanie zakresu stosowalności reakcji fotokatalitycznych, Przygotowanie materiałów do publikacji i prezentacji.
Dodatkowe Informacje dr Maciej Giedyk

e-mail: mgiedyk@icho.edu.pl

Wymagania

 • Uczestnik studiów II stopnia (w momencie planowanego rozpoczęcia pracy);
 • Dobra znajomość chemii organicznej;
 • Podstawowe umiejętności w zakresie pracy w laboratorium syntezy organicznej;
 • Znajomość języka angielskiego (w mowie i piśmie);
 • Wysoka motywacja do pracy naukowej, postawa proaktywna oraz bardzo dobre umiejętności organizacyjne.

Oferta

 • Stypendium: 1200 zł/m-c;
 • Okres zatrudnienia: 12 miesięcy (z możliwością przedłużenia);
 • Udział w konferencjach naukowych;
 • Preferowany czas rozpoczęcia pracy 01.12.2019 r. (z możliwością przesunięcia terminu);

Wymagane dokumenty

 • życiorys (CV);
 • krótki list motywacyjny;
 • Skan dyplomu (lub promesa promotora dotycząca daty obrony przed planowanym dniem rozpoczęcia pracy).

Termin składania ofert 25 października 2019 do godziny 14:00
Adres do składania ofert Sekretariat
Instytut Chemii Organicznej PAN
ul. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa
e-mail: rekrutacja@icho.edu.pl (W TYTULE MAILA PROSIMY WPISAĆ „Rekrutacja – Maciej Giedyk”)


18.10.2019 Post-doc - Trójwymiarowe Peptydowo-Organiczne Szkielety Supramolekularne

Tytuł/Nr projektu Trójwymiarowe Peptydowo-Organiczne Szkielety Supramolekularne
Stanowisko Post-doc
Opis zadań Praca będzie polegała na: syntezie rozpuszczalnych w wodzie związków makrocyklicznych, modyfikacji peptydami związków makrocyklicznych, kokrystalizacja białek z POF, badaniach strukturalnych.
Dodatkowe Informacje Prof. dr hab. Agnieszka Szumna
e-mail: agnieszka.szumna@icho.edu.pl
tel.: +48 22 343 22 03
Wymagania

 • Dobra znajomość chemii organicznej;
 • Dodatkowa znajomość chemii strukturalnej (krystalografii) jest preferowana;
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego;
 • Doświadczenie w pracy laboratoryjnej;
 • Przed rokiem zatrudnienia w projekcie. Do okresu tego nie wlicza się urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego, urlopu rodzicielskiego i urlopu wychowawczego udzielonych na zasadach określonych w przepisach Kodeksu pracy albo pobierania zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego w związku z niezdolnością do pracy, w tym spowodowaną chorobą wymagającą rehabilitacji i leczenia.).

Oferta

 • Wynagrodzenie 7000 PLN (brutto brutto);
 • Okres zatrudnienia: 22 miesiące (z możliwością przedłużenia do 24 miesięcy);
 • Preferowany czas rozpoczęcia pracy 02.01.2020;

Wymagane dokumenty

 • Życiorys (CV);
 • List motywacyjny;
 • 2 opinie;
 • Kopia dyplomu doktorskiego;

Termin składania ofert 29 listopada 2019 do godziny 14:00
Adres do składania ofert Instytut Chemii Organicznej PAN
ul. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa
e-mail: rekrutacja@icho.edu.pl (W TYTULE MAILA PROSIMY WPISAĆ „Rekrutacja – Agnieszka Szumna”)


11.10.2019 Student - Nowe N-heterocykliczne karbenowe kompleksy złota: od aktywności katalitycznej do zastosowań medycznych

Tytuł/Nr projektu Nowe N-heterocykliczne karbenowe kompleksy złota: od aktywności katalitycznej do zastosowań medycznych
Stanowisko Student
Opis zadań Praca będzie polegała na samodzielnych otrzymaniu N-heterocyklicznych karbenowych kompleksów złota(I), ich charakteryzacji za pomocą wybranych metod i zastosowanie w wybranych reakcjach enancjoselektywnych.
Dodatkowe Informacje dr Michał Michalak
e-mail: michal.michalak@icho.edu.pl
tel.: 022 343 2018
Wymagania

 • ukończone studia I stopnia na kierunku chemia;
 • dobra znajomość chemii organicznej;
 • dyspozycyjność w zakresie pracy;
 • zaangażowanie, odpowiedzialność i umiejętność pracy w zespole;
 • znajomość języka angielskiego w stopniu niezbędnym do samodzielnej pracy naukowej;

Oferta

 • stypendium 1000 zł/miesiąc;
 • okres zatrudnienia: 12 miesięcy;
 • preferowany czas rozpoczęcia 1.XII.2019;

Wymagane dokumenty

 • życiorys (CV);
 • list motywacyjny;
 • podsumowanie dotychczasowych badań (nie więcej niż 2 strony standardowego maszynopisu, pojedyncza interlinia, czcionka Times New Roman 10);
 • jeden listy referencyjny (lub dane kontaktowe do osoby/osób, które wyraziły zgodę na ich wystawienie);

Termin składania ofert 30 listopada 2019 do godziny 14:00
Adres do składania ofert Instytut Chemii Organicznej PAN
ul. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa
e-mail: rekrutacja@icho.edu.pl (W TYTULE MAILA PROSIMY WPISAĆ „Rekrutacja – Michał Michalak”)


03.10.2019 Student - Fotokataliza na granicy faz: mikroheterogeniczne układy samoorganizujące jako środowisko reakcji indukowanych światłem widzialnym

Tytuł/Nr projektu Fotokataliza na granicy faz: mikroheterogeniczne układy samoorganizujące jako środowisko reakcji indukowanych światłem widzialnym
Stanowisko Student
Opis zadań Proponujemy udział w pracy badawczej w ramach projektu: „Fotokataliza na granicy faz: mikroheterogeniczne układy samoorganizujące jako środowisko reakcji indukowanych światłem widzialnym”. Do zadań Studenta będzie należało w szczególności: Badanie właściwości systemów fotokatalitycznych opartych o wodne roztwory mikroheterogeniczne, Optymalizacja i badanie zakresu stosowalności reakcji fotokatalitycznych, Przygotowanie materiałów do publikacji i prezentacji.
Dodatkowe Informacje dr Maciej Giedyk

e-mail: mgiedyk@icho.edu.pl

Wymagania

 • Uczestnik studiów II stopnia (w momencie planowanego rozpoczęcia pracy);
 • Dobra znajomość chemii organicznej;
 • Podstawowe umiejętności w zakresie pracy w laboratorium syntezy organicznej;
 • Znajomość języka angielskiego (w mowie i piśmie);
 • Wysoka motywacja do pracy naukowej, postawa proaktywna oraz bardzo dobre umiejętności organizacyjne.

Oferta

 • Stypendium: 1100 zł/m-c;
 • Okres zatrudnienia: 12 miesięcy (z możliwością przedłużenia);
 • Udział w konferencjach naukowych;
 • Preferowany czas rozpoczęcia pracy 01.11.2019 r. (z możliwością przesunięcia terminu);

Wymagane dokumenty

 • życiorys (CV);
 • krótki list motywacyjny;
 • Skan dyplomu (lub promesa promotora dotycząca daty obrony przed planowanym dniem rozpoczęcia pracy).

Termin składania ofert 25 października 2019 do godziny 14:00
Adres do składania ofert Sekretariat
Instytut Chemii Organicznej PAN
ul. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa
e-mail: rekrutacja@icho.edu.pl (W TYTULE MAILA PROSIMY WPISAĆ „Rekrutacja – Maciej Giedyk”)


02.10.2019 Chemik - Chemoenzymatyczne kaskady reakcji multikomponentowych

Tytuł/Nr projektu Chemoenzymatyczne kaskady reakcji multikomponentowych
Stanowisko Chemik
Opis zadań Wykonywanie syntezy związków modelowych, zastosowanie uzyskanych związków do badania reakcji multikomponentowych oraz kaskadowych w liposomach, opracowanie chemoenzymatycznych metod funkcjonalizacji związków modelowych.
Dodatkowe Informacje Prof. Ryszard Ostaszewski
tel.: +48 22 343 20 54
e-mail: ryszard.ostaszewski@icho.edu.pl
Wymagania

 • ukończone studia wyższe w dziedzinie chemia/biotechnologia/farmacja;
 • zainteresowanie chemią organiczną, biokatalizą i katalizą;
 • udokumentowane osiągnięcia naukowe;
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego.

Oferta

 • etat w IChO Pan z wynagrodzeniem około 2300 zł/miesięcznie netto;
 • czas rozpoczęcia zatrudnienia 1.11.2019 do 30.09.2020.

Wymagane dokumenty

 • życiorys (CV);
 • list motywacyjny;

Termin składania ofert 15 października 2019 do godziny 16:00
Adres do składania ofert Sekretariat
Instytut Chemii Organicznej PAN
ul. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa
e-mail: rekrutacja@icho.edu.pl (W TYTULE MAILA PROSIMY WPISAĆ „Rekrutacja – Ryszard Ostaszewski”)


23.09.2019 Student - Katalizowana metalami przejściowymi C–H-aktywacja nitronów

Tytuł/Nr projektu Katalizowana metalami przejściowymi C–H-aktywacja nitronów
Stanowisko Student
Opis zadań Praca będzie polegała na wykonywaniu zadań badawczych w ramach projektu finansowanego przez NCN, o tytule: „Katalizowana metalami przejściowymi C–H-aktywacja nitronów”, w szczególności: syntezy substratów, optymalizacji i badań zakresu stosowalności reakcji C–H-aktywacji nitronów, a ponadto na przygotowaniu materiałów do publikacji.
Dodatkowe Informacje dr hab. Rafał Loska
tel.: +48 22 343 20 18,
+48 602 855 591
e-mail: rloska@icho.edu.pl,
rloska@gazeta.pl
Wymagania

 • kandydat musi być jest studentem co najmniej czwartego roku studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych jednolitych studiów magisterskich, lub studentem studiów drugiego stopnia, realizowanych uczelniach na terytorium RP, w zakresie nauk chemicznych lub pokrewnych,;
 • podstawowa znajomość chemii organicznej oraz podstawowe umiejętności w zakresie pracy laboratoryjnej;
 • zaangażowanie, komunikatywność, umiejętność krytycznego myślenia;
 • podstawy j. angielskiego.

Oferta

 • pracę w młodym, ambitnym zespole badawczym;
 • stypendium 1 000 PLN (netto) na okres 12 miesięcy, od 01.11.2019r.;
 • pracę w nowocześnie wyposażonym laboratorium;
 • dużą samodzielność w trakcie realizacji zadań;
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji i umiejętności;
 • udział w międzynarodowych konferencjach naukowych.

Wymagane dokumenty

 • życiorys (CV);
 • list motywacyjny;
 • zaświadczenie o statusie uczestnika studiów magisterskich (drugiego stopnia) lub co najmniej czwartego roku jednolitych studiów magisterskich.

Termin składania ofert 4 października 2019 do godziny 14:00
Adres do składania ofert Sekretariat
Instytut Chemii Organicznej PAN
ul. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa
e-mail: rekrutacja@icho.edu.pl (W TYTULE MAILA PROSIMY WPISAĆ „Rekrutacja – Rafał Loska”)


17.09.2019 Student - Synteza zakrzywionych pochodnych acenów - w kierunku oddolnej syntezy nanorurek węglowych typu zig-zag

Tytuł/Nr projektu Synteza zakrzywionych pochodnych acenów – w kierunku oddolnej syntezy nanorurek węglowych typu zig-zag
Stanowisko Student
Opis zadań Synteza bloków budulcowych oraz ich konwersja do pochodnych zakrzywionych acenów. Charakteryzacja otrzymanych pochodnych.
Dodatkowe Informacje Dr Marek Grzybowski
tel.: 22 323 2026
e-mail: marek.grzybowski@icho.edu.pl
Wymagania

 • Dobra znajomość chemii organicznej;
 • Doświadczenie w pracy w laboratorium syntezy organicznej;
 • Znajomość podstawowych technik spektroskopowych używanych do charakteryzacji związków organicznych (NMR, MS);
 • Samodzielność, umiejętność krytycznego myślenia;
 • Dobra znajomość języka angielskiego.

Oferta

 • Wynagrodzenie 1500 PLN/mies włączając koszty pracodawcy;
 • Okres zatrudnienia: 8 miesięcy;
 • Preferowany czas rozpoczęcia pracy 01.11.2019 r.

Wymagane dokumenty

 • życiorys (CV);
 • list motywacyjny;
 • Wykaz ocen lub zaświadczenie o średniej ocen uzyskanych w trakcie studiów I stopnia.

Termin składania ofert 15 października 2019 do godziny 14:00
Adres do składania ofert Sekretariat
Instytut Chemii Organicznej PAN
ul. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa
e-mail: rekrutacja@icho.edu.pl (W TYTULE MAILA PROSIMY WPISAĆ „Rekrutacja – Marek Grzybowski”)


10.09.2019 Doktorant - Katalizowane palladem tandemowe addycje enolanów do alkinów z następczym sprzęganiem z halogenkami (hetero)arylowymi

Tytuł/Nr projektu Katalizowane palladem tandemowe addycje enolanów do alkinów z następczym sprzęganiem z halogenkami (hetero)arylowymi
Stanowisko Doktorant
Opis zadań Praca będzie polegała na samodzielnym prowadzeniu powierzonych zadań badawczych w ramach projektu oraz przygotowaniu materiału do publikacji i wystąpień.
Dodatkowe Informacje dr Wojciech Chaładaj
e-mail: wojciech.chaladaj@icho.edu.pl
Wymagania

 • Tytuł magistra chemii lub nauk pokrewnych (lub równoważny, obroniony przed datą rozpoczęcie doktoratu);
 • Dobra znajomość chemii organicznej, katalizy z użyciem metali przejściowych lub chemii metaloorganicznej;
 • Zaangażowanie, umiejętność pracy w zespole i krytycznego myślenia;
 • Dobra znajomość angielskiego, w stopniu niezbędnym do samodzielnej pracy naukowej;
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym samodzielną pracę badawcząStatus doktoranta (zdany egzamin na studia doktoranckie w IChO PAN);

Oferta

 • pracę w młodym, ambitnym i dynamicznym zespole;
 • stypendium 3 000 PLN (36 miesięcy);
 • pracę w nowocześnie wyposażonym laboratorium ;
 • dużą samodzielność w trakcie realizacji zadań;
 • szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji i umiejętności;
 • udział w międzynarodowych konferencjach naukowych.

Wymagane dokumenty

 • życiorys (CV);
 • list motywacyjny;
 • lub potwierdzenie obrony pracy dyplomowej;
 • opinia opiekuna pracy magisterskiej.

Termin składania ofert 18 września 2019 do godziny 14:00
Adres do składania ofert Sekretariat
Instytut Chemii Organicznej PAN
ul. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa
e-mail: rekrutacja@icho.edu.pl (W TYTULE MAILA PROSIMY WPISAĆ „Rekrutacja – Wojciech Chaładaj”)


09.09.2019 Post-Doc - Modulowane nanozymy: hybrydowe katalizatory na nanocząstkach wykazujące selektywność substratową dalekiego zasięgu

Tytuł/Nr projektu Modulowane nanozymy: hybrydowe katalizatory na nanocząstkach wykazujące selektywność substratową dalekiego zasięgu
Stanowisko Post-Doc
Opis zadań Zadania naukowe na pograniczu chemii organicznej, nanotechnologii i samoorganizacji molekularnej celem syntezy i charakteryzacji unikatowych nanokatalizatorów umożliwiających selektywne reakcje na szkieletach cząsteczek organicznych. Badania te będą łączyć ze sobą klasyczną syntezę organiczną i katalizę z najnowocześniejszymi technikami charakteryzacji nanomateriałów (TEM, SEM, UV-Vis, DLS, etc.).
Dodatkowe Informacje Prof. Bartosz Grzybowski
e-mail: nanogrzybowski@gmail.com
Wymagania

 • Doktorat z nauk chemicznych lub pokrewnych (stopień naukowy doktora uzyskany nie wcześniej niż 7 lat przed rokiem zatrudnienia w projekcie; do okresu tego nie wlicza się urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego, urlopu rodzicielskiego i urlopu wychowawczego udzielonych na zasadach określonych w przepisach Kodeksu pracy);
 • Doświadczenie w syntezie nanocząstek;
 • Doświadczenie w syntezie organicznej;
 • Umiejętność samodzielnego wykonywania widm NMR oraz analiza widm;
 • Znajomość technik charakteryzacji nanomateriałów – TEM, SEM, UV-Vis, DLS, etc;
 • Znajomość języka angielskiego (w mowie i piśmie);
 • Wysoka motywacja do pracy naukowej, samodzielność, komunikatywność;

Oferta

 • Wynagrodzenie: 10000 zł brutto brutto.

Wymagane dokumenty

 • życiorys (CV);
 • list motywacyjny;

Termin składania ofert 13 września 2019 do godziny 10:00
Adres do składania ofert Sekretariat
Instytut Chemii Organicznej PAN
ul. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa
e-mail: rekrutacja@icho.edu.pl (W TYTULE MAILA PROSIMY WPISAĆ „Rekrutacja – Bartosz Grzybowski MAESTRO”)


09.09.2019 Post-Doc - Bioinspired catalysis for sustainable, light-induced processes

Tytuł/Nr projektu Bioinspired catalysis for sustainable light-induced processes
Stanowisko Post-Doc
Opis zadań Celem projektu jest stworzenie nowych reakcji katalizowanych witaminą B12 w obecności światła. Szczególny nacisk będzie położony na opracowanie nowych fotoreduktorów pozwalających efektywnie generować Co(I) w środowisku reakcji, a następnie wykorzystanie ich w reakcjach tworzenia wiązania C-C. Dodatkowo będą prowadzone prace nad wykorzystaniem pochodnych witaminy B12, do rozkładania toksycznych substancji do ich mniej toksycznych analogów.
Dodatkowe Informacje Prof. Dorota Gryko
e-mail: dghr@icho.edu.pl
Wymagania

 • stopień doktora nauk chemicznych w zakresie syntetycznej chemii organicznej lub pokrewnym;
 • posiadać doświadczenie w projektowaniu nowych reakcji chemicznych;
 • posługiwać się biegle językiem angielskim;
 • wiedza o chemii porfirynoidów jest mile widziana;

Oferta

 • praca w intelektualnie stymulującym środowisku;
 • pensja 12000 PLN brutto brutto;
 • 15 miesięczny kontrakt z Instytutem Chemii Organicznej PAN;
 • elastyczny czas pracy;

Wymagane dokumenty

 • życiorys (CV);
 • list motywacyjny;
 • listę publikacji;
 • listę wystąpień konferencyjnych;
 • dwa listy polecające;
 • skan dyplomu doktorskiego;

Termin składania ofert 17 października 2019 do godziny 14:00
Adres do składania ofert Sekretariat
Instytut Chemii Organicznej PAN
ul. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa
e-mail: rekrutacja@icho.edu.pl (W TYTULE MAILA PROSIMY WPISAĆ „TEAM – Dorota Gryko”)


5.09.2019 Doktorant - Modulowane nanozymy: hybrydowe katalizatory na nanocząstkach wykazujące selektywność substratową dalekiego zasięgu

Tytuł/Nr projektu Modulowane nanozymy: hybrydowe katalizatory na nanocząstkach wykazujące selektywność substratową dalekiego zasięgu
Stanowisko Doktorant (4 miejsca)
Opis zadań Doktorant/ka będzie prowadzić badania na pograniczu chemii organicznej, nanotechnologii i samoorganizacji molekularnej celem syntezy i charakteryzacji unikatowych nanokatalizatorów umożliwiających selektywne reakcje na szkieletach cząsteczek organicznych. Badania te łączyć będą ze sobą klasyczną syntezę organiczną i katalizę z najnowocześniejszymi technikami charakteryzacji nanomateriałów (TEM, SEM, UV-Vis, DLS, etc.).
Dodatkowe Informacje Prof. Bartosz Grzybowski
e-mail: nanogrzybowski@gmail.com
Wymagania

 • ukończone studia II stopnia lub studia jednolite magisterskie w zakresie nauk chemicznych lub pokrewnych;
 • posiadanie statusu doktoranta, w szczególności nabytego w drodze (trybie) rekrutacji do Warszawskiej Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Biomedycznych;
 • dobra znajomość chemii organicznej;
 • doświadczenie w pracy laboratoryjnej;
 • znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym samodzielną pracę badawczą.

Oferta

 • stypendium 3375 PLN;
 • praca w ambitnym i dynamicznym zespole.

Wymagane dokumenty

 • życiorys (CV);
 • list motywacyjny;
 • odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich.

Termin składania ofert 12 września 2019 do godziny 13:00
Adres do składania ofert Sekretariat
Instytut Chemii Organicznej PAN
ul. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa
e-mail: rekrutacja@icho.edu.pl (W TYTULE MAILA PROSIMY WPISAĆ „Rekrutacja – Bartosz Grzybowski”)


30.08.2019 Student - Nowa generacja znaczników fluorescencyjnych do zastosowań w mikroskopii STED

Tytuł/Nr projektu Nowa generacja znaczników fluorescencyjnych do zastosowań w mikroskopii STED
Stanowisko Student
Opis zadań Praca będzie polegała na prowadzeniu powierzonych zadań badawczych w ramach ww. projektu oraz przygotowaniu sprawozdań.
Dodatkowe Informacje Prof. Daniel T. Gryko
e-mail: dtgryko@icho.edu.pl
Wymagania

 • chęć pracy w laboratorium przez okres ok. roku;
 • znajomość chemii organicznej;
 • znajomość języka angielskiego.

Oferta

 • stypendium 1500 PLN;
 • praca w ambitnym i dynamicznym zespole;
 • praca w nowocześnie wyposażonym laboratorium.

Wymagane dokumenty

 • list motywacyjny;
 • średnia ze studiów (oficjalna kopia) lub oceny z egzaminu maturalnego (w przypadku studentów pierwszego roku);
 • życiorys (CV).

Termin składania ofert 20 września 2019 do godziny 14:00
Adres do składania ofert Sekretariat
Instytut Chemii Organicznej PAN
ul. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa
e-mail: rekrutacja@icho.edu.pl (W TYTULE MAILA PROSIMY WPISAĆ „Rekrutacja – Daniel Gryko”)


28.08.2019 Student - Fotokataliza na granicy faz: mikroheterogeniczne układy samoorganizujące jako środowisko reakcji indukowanych światłem widzialnym

Tytuł/Nr projektu Fotokataliza na granicy faz: mikroheterogeniczne układy samoorganizujące jako środowisko reakcji indukowanych światłem widzialnym
Stanowisko Student – 1 miejsce
Opis zadań Proponujemy udział w pracy badawczej w ramach projektu: „Fotokataliza na granicy faz: mikroheterogeniczne układy samoorganizujące jako środowisko reakcji indukowanych światłem widzialnym”. Do zadań Studenta będzie należało w szczególności:

 • Badanie właściwości systemów fotokatalitycznych opartych o wodne roztwory mikroheterogeniczne;
 • Optymalizacja i badanie zakresu stosowalności reakcji fotokatalitycznych;
 • Przygotowanie materiałów do publikacji i prezentacji.

Dodatkowe Informacje dr Maciej Giedyk
e-mail: mgiedyk@icho.edu.pl
Wymagania

 • Uczestnik studiów II stopnia (w momencie planowanego rozpoczęcia pracy);
 • Dobra znajomość chemii organicznej;
 • Podstawowe umiejętności w zakresie pracy w laboratorium syntezy organicznej;
 • Znajomość języka angielskiego (w mowie i piśmie);
 • Wysoka motywacja do pracy naukowej, postawa proaktywna oraz bardzo dobre umiejętności organizacyjne.

Oferta

 • Stypendium: 1100 zł/m-c ;
 • Okres zatrudnienia: 12 miesięcy (z możliwością przedłużenia);
 • Udział w konferencjach naukowych;
 • Preferowany czas rozpoczęcia pracy 01.10.2019 r. (z możliwością przesunięcia terminu).

Wymagane dokumenty

 • Życiorys (CV);
 • Krótki list motywacyjny;
 • Skan dyplomu (lub promesa promotora dotycząca daty obrony przed planowanym dniem rozpoczęcia pracy).

Termin składania ofert 25 września 2019 do godziny 14:00
Adres do składania ofert Instytut Chemii Organicznej PAN
ul. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa
e-mail: rekrutacja@icho.edu.pl (W TYTULE MAILA PROSIMY WPISAĆ „Rekrutacja – Maciej Giedyk”)


06.08.2019 Doktorant - Katalizowana metalami przejściowymi C–H-aktywacja nitronów

Tytuł/Nr projektu Katalizowana metalami przejściowymi C–H-aktywacja nitronów
Stanowisko Doktorant
Opis zadań Praca będzie polegała na wykonywaniu zadań badawczych w ramach projektu finansowanego przez NCN, o tytule: „Katalizowana metalami przejściowymi C–H-aktywacja nitronów”, w szczególności: syntezy substratów, optymalizacji i badań zakresu stosowalności reakcji C–H-aktywacji nitronów, a ponadto na przygotowaniu materiałów do publikacji.
Dodatkowe Informacje dr hab. Rafał Loska
e-mail: rloska@icho.edu.pl, rloska@gazeta.pl
tel.: +48 22 343 21 07
Wymagania

 • studia II stopnia lub studia jednolite magisterskie w zakresie nauk chemicznych lub pokrewnych ukończone przed dniem rozpoczęcia pracy (01.10.2019r.);
 • zakwalifikowanie na studia doktoranckie w Warszawskiej Szkole Doktorskiej Nauk Ścisłych i BioMedycznych (Warsaw-4-PhD); najbliższe rozmowy kwalifikacyjne 5-13 września 2019, termin składania dokumentóœ: 18 sierpnia 2019r., więcej informacji: www.warsaw4phd.eu/index.php#home;
 • dobra znajomość chemii organicznej oraz podstawowe umiejętności w zakresie pracy laboratoryjnej;
 • zaangażowanie, komunikatywność, umiejętność krytycznego myślenia;
 • podstawowa znajomość angielskiego (w stopniu wystarczającym do samodzielnej pracy naukowej);

Oferta

 • pracę w młodym, ambitnym zespole badawczym;
 • stypendium 3 000 PLN (netto) na okres 36 miesięcy;
 • pracę w nowocześnie wyposażonym laboratorium;
 • dużą samodzielność w trakcie realizacji zadań;
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji i umiejętności;
 • udział w międzynarodowych konferencjach naukowych;

Wymagane dokumenty

 • życiorys (CV);
 • list motywacyjny;
 • odpis dyplomu magistra;

Termin składania ofert 23 sierpnia 2019 do godziny 14:00
Adres do składania ofert Instytut Chemii Organicznej PAN
ul. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa
e-mail: rekrutacja@icho.edu.pl (W TYTULE MAILA PROSIMY WPISAĆ „Rekrutacja – Rafał Loska”)


02.08.2019 Doktorant - Nowe N-heterocykliczne karbenowe kompleksy złota: od aktywności katalitycznej do zastosowań medycznych

Tytuł/Nr projektu Nowe N-heterocykliczne karbenowe kompleksy złota: od aktywności katalitycznej do zastosowań medycznych
Stanowisko Doktorant
Opis zadań Praca będzie polegała na samodzielnym otrzymaniu N-heterocyklicznych karbenowych kompleksów złota(III), ich charakteryzacji za pomocą wybranych metod (w szczególności za pomocą rentgenowskiej analizy strukturalnej) i zastosowanie w wybranych reakcjach enancjoselektywnych oraz przygotowaniu materiałów do publikacji i prezentacji. Celem pobocznym jest przygotowanie serii związków w celu określenia właściwości biologicznych kompleksów złota(III).]
Dodatkowe Informacje dr Michał Michalak
e-mail: michal.michalak@icho.edu.pl
tel.: 022 343 2136
Wymagania

 • ukończone studia drugiego stopnia na kierunku chemia;
 • dyspozycyjność w zakresie pracy;
 • zaangażowanie, odpowiedzialność i umiejętność pracy w zespole;
 • znajomość języka angielskiego w stopniu niezbędnym do samodzielnej pracy naukowej;
 • doświadczenie w pracy laboratoryjnej;
 • warunkiem koniecznym zakwalifikowania do realizacji projektu jest posiadanie statusu doktoranta szkoły doktorskiej (rozmowy kwalifikacyjne odbędą się po 18 sierpnia 2019 r.; termin składnia dokumentów w ramach szkoły doktorskiej upływa 18 sierpnia 2019 r., szczegółowe dane zamieszczono na stronie http://www.warsaw4phd.eu/index.php#home);

Oferta

 • stypendium: 4000 zł/m-c;
 • okres zatrudnienia: 40 miesięcy;
 • praca w nowocześnie wyposażonym laboratorium;
 • system świadczeń pozapłacowych (prywatna opieka medyczna);

Wymagane dokumenty

 • życiorys (CV);
 • list motywacyjny;
 • podsumowanie dotychczasowych badań (nie więcej niż 3 strony standardowego maszynopisu, pojedyncza interlinia, czcionka Times New Roman 10);
 • minimum jeden listy referencyjny (lub dane kontaktowe do osoby/osób, które wyraziły zgodę na ich wystawienie);

Termin składania ofert 18 sierpnia 2019 do godziny 14:00
Adres do składania ofert Instytut Chemii Organicznej PAN
ul. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa
e-mail: rekrutacja@icho.edu.pl (W TYTULE MAILA PROSIMY WPISAĆ „Rekrutacja – Michał Michalak”)


17.07.2019 Doktorant - Kataliza Przeniesienia Fazowego w Trybie Przepływowym pod Wysokim Ciśnieniem

Tytuł/Nr projektu Kataliza Przeniesienia Fazowego w Trybie Przepływowym pod Wysokim Ciśnieniem
Stanowisko Doktorant
Opis zadań Praca będzie polegała na prowadzeniu powierzonych zadań badawczych w ramach projektu (UMO-2018/29/B/ST5/01366) ” Kataliza Przeniesienia Fazowego w Trybie Przepływowym pod Wysokim Ciśnieniem” – syntezie chiralnych katalizatorów PTC (soli czwartorzędowych o założonej strukturze) i ich wykorzystanie w modelowych reakcjach asymetrycznych.
Dodatkowe Informacje prof. dr hab. Janusz Jurczak
e-mail: jjurczak@icho.edu.pl
Wymagania

 • Zakwalifikowanie na studia doktoranckie w Warszawskiej Szkole Doktorskiej Nauk Ścisłych i Biomedycznych;
 • Doświadczenie w syntezie asymetrycznej i w badaniach rozpoznania chiralnego;
 • Znajomość języka angielskiego;

Oferta

 • Stypendium: 3500 zł/m-c ;
 • Okres zatrudnienia: 27 miesięcy (z możliwością przedłużenia);

Wymagane dokumenty

 • Życiorys (CV);
 • Lista publikacji naukowych oraz wystąpień konferencyjnych;

Termin składania ofert 29 lipca 2019 do godziny 15:00
Adres do składania ofert Instytut Chemii Organicznej PAN
ul. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa
e-mail: rekrutacja@icho.edu.pl (W TYTULE MAILA PROSIMY WPISAĆ „Rekrutacja – Janusz Jurczak”)


15.07.2019 Student - Fotokataliza na granicy faz: mikroheterogeniczne układy samoorganizujące jako środowisko reakcji indukowanych światłem widzialnym

Tytuł/Nr projektu Fotokataliza na granicy faz: mikroheterogeniczne układy samoorganizujące jako środowisko reakcji indukowanych światłem widzialnym
Stanowisko Student – 2 miejsca
Opis zadań Proponujemy udział w pracy badawczej w ramach projektu: „Fotokataliza na granicy faz: mikroheterogeniczne układy samoorganizujące jako środowisko reakcji indukowanych światłem widzialnym”. Do zadań Studenta będzie należało w szczególności:

 • Badanie właściwości systemów fotokatalitycznych opartych o wodne roztwory mikroheterogeniczne;
 • Optymalizacja i badanie zakresu stosowalności reakcji fotokatalitycznych;
 • Przygotowanie materiałów do publikacji i prezentacji;

Dodatkowe Informacje dr Maciej Giedyk
e-mail: mgiedyk@icho.edu.pl
Wymagania

 • Uczestnik studiów II stopnia (w momencie planowanego rozpoczęcia pracy);
 • Dobra znajomość chemii organicznej;
 • Podstawowe umiejętności w zakresie pracy w laboratorium syntezy organicznej;
 • Znajomość języka angielskiego (w mowie i piśmie);
 • Wysoka motywacja do pracy naukowej, postawa proaktywna oraz bardzo dobre umiejętności organizacyjne;

Oferta

 • Stypendium: 1100 zł/m-c ;
 • Okres zatrudnienia: 12 miesięcy (z możliwością przedłużenia);
 • Udział w konferencjach naukowych;
 • Preferowany czas rozpoczęcia pracy 01.09.2019 r.;

Wymagane dokumenty

 • Życiorys (CV), zawierający listę publikacji naukowych oraz wystąpień konferencyjnych;
 • List motywacyjny wraz z opisem dotychczasowego doświadczenia w pracy badawczej (w języku angielskim);
 • Skan dyplomu doktora nauk chemicznych lub pokrewnych, bądź potwierdzenie uzyskania tytułu doktora (wymagane w momencie zatrudnienia);
 • Dane kontaktowe dwóch osób, które wyraziły zgodę na wystawienie listów referencyjnych;

Termin składania ofert 23 sierpnia 2019 do godziny 14:00
Adres do składania ofert Instytut Chemii Organicznej PAN
ul. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa
e-mail: rekrutacja@icho.edu.pl (W TYTULE MAILA PROSIMY WPISAĆ „Rekrutacja – Maciej Giedyk”)


11.07.2019 Post-doc - Fotokataliza na granicy faz: mikroheterogeniczne układy samoorganizujące jako środowisko reakcji indukowanych światłem widzialnym

Tytuł/Nr projektu Fotokataliza na granicy faz: mikroheterogeniczne układy samoorganizujące jako środowisko reakcji indukowanych światłem widzialnym
Stanowisko Post-doc
Opis zadań Proponujemy udział w pracy badawczej w ramach projektu: „Fotokataliza na granicy faz: mikroheterogeniczne układy samoorganizujące jako środowisko reakcji indukowanych światłem widzialnym”, finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki. Do zadań Post-doca będzie należało w szczególności:

 • Projektowanie wodnych, mikroheterogenicznych roztworów fotokatalizatorów o pożądanych właściwościach spektroskopowych i katalitycznych;
 • Wykorzystanie ww. systemów przy opracowywaniu nowych metod syntezy organicznej;
 • Przygotowanie materiałów do publikacji i prezentacji;
 • Nadzorowanie pracy młodszych członków zespołu naukowego;

Dodatkowe Informacje dr Maciej Giedyk
e-mail: mgiedyk@icho.edu.pl
Wymagania

 • Tytuł doktora nauk chemicznych (lub pokrewnych) uzyskany nie później niż 7 lat przed zatrudnieniem w projekcie (z uwzględnieniem przerw zgodnie z regulaminem NCN) lub przewidywany termin uzyskania stopnia doktora przed rozpoczęciem pracy;
 • Dobra znajomość chemii organicznej i fotokatalizy;
 • Doświadczenie w opracowywaniu katalitycznych metod syntezy organicznej;
 • Doświadczenie w syntezie i charakteryzacji związków organicznych;
 • Dorobek naukowy udokumentowany publikacjami w uznanych czasopismach;
 • Biegła znajomość języka angielskiego (w mowie i piśmie);
 • Wysoka motywacja do pracy naukowej, postawa proaktywna oraz bardzo dobre umiejętności organizacyjne;

Oferta

 • Wynagrodzenie ok. 8300 PLN brutto/miesiąc;
 • Umowa o pracę na okres 12 miesięcy (z możlwością przedłużenia);
 • Preferowany czas rozpoczęcia pracy 01.10.2019 r. (możliwość zmiany terminu rozpoczęcia w zakresie kilku tygodni);
 • Praca w młodym i ambitnym zespole;
 • Duża samodzielność podczas realizacji zadań badawczych;
 • Udział w międzynarodowych konferencjach naukowych;

Wymagane dokumenty

 • Życiorys (CV), zawierający listę publikacji naukowych oraz wystąpień konferencyjnych;
 • List motywacyjny wraz z opisem dotychczasowego doświadczenia w pracy badawczej (w języku angielskim);
 • Skan dyplomu doktora nauk chemicznych lub pokrewnych, bądź potwierdzenie uzyskania tytułu doktora (wymagane w momencie zatrudnienia);
 • Dane kontaktowe dwóch osób, które wyraziły zgodę na wystawienie listów referencyjnych;

Termin składania ofert 6 września 2019 do godziny 14:00
Adres do składania ofert Instytut Chemii Organicznej PAN
ul. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa
e-mail: rekrutacja@icho.edu.pl (W TYTULE MAILA PROSIMY WPISAĆ „Rekrutacja – Maciej Giedyk”)


13.06.2019 Doktorant - Katalizowana metalami przejściowymi C–H-aktywacja nitronów

Tytuł/Nr projektu Katalizowana metalami przejściowymi C–H-aktywacja nitronów
Stanowisko Doktorant
Opis zadań Praca będzie polegała na wykonywaniu zadań badawczych w ramach projektu finansowanego przez NCN, o tytule: „Katalizowana metalami przejściowymi C–H-aktywacja nitronów”, w szczególności: syntezy substratów, optymalizacji i badań zakresu stosowalności reakcji C–H-aktywacji nitronów, a ponadto na przygotowaniu materiałów do publikacji.
Dodatkowe Informacje dr hab. Rafał Loska
e-mail: rloska@icho.edu.pl, rloska@gazeta.pl
tel.: +48 22 343 21 07
Wymagania

 • studia II stopnia lub studia jednolite magisterskie w zakresie nauk chemicznych lub pokrewnych ukończone przed dniem rozpoczęcia pracy (01.10.2019r.);
 • zakwalifikowanie na studia doktoranckie w Warszawskiej Szkole Doktorskiej Nauk Ścisłych i BioMedycznych (Warsaw-4-PhD); najbliższe rozmowy kwalifikacyjne 1-12 lipca 2019, termin składania dokumentóœ: 21 czerwca 2019r., więcej informacji: www.warsaw4phd.eu/index.php#home;
 • dobra znajomość chemii organicznej oraz podstawowe umiejętności w zakresie pracy laboratoryjnej;
 • zaangażowanie, komunikatywność, umiejętność krytycznego myślenia;
 • podstawowa znajomość angielskiego (w stopniu wystarczającym do samodzielnej pracy naukowej);

Oferta

 • pracę w młodym, ambitnym zespole badawczym;
 • stypendium 3 000 PLN (netto) na okres 36 miesięcy;
 • pracę w nowocześnie wyposażonym laboratorium;
 • dużą samodzielność w trakcie realizacji zadań;
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji i umiejętności;
 • udział w międzynarodowych konferencjach naukowych;

Wymagane dokumenty

 • życiorys (CV);
 • list motywacyjny;
 • odpis dyplomu magistra;

Termin składania ofert 21 czerwca 2019 do godziny 14:00
Adres do składania ofert Instytut Chemii Organicznej PAN
ul. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa
e-mail: rekrutacja@icho.edu.pl (W TYTULE MAILA PROSIMY WPISAĆ „Rekrutacja – Rafał Loska”)


06.06.2019 Doktorant - Synteza zakrzywionych pochodnych acenów - w kierunku oddolnej syntezy nanorurek węglowych typu zig-zag

Tytuł/Nr projektu Synteza zakrzywionych pochodnych acenów – w kierunku oddolnej syntezy nanorurek węglowych typu zig-zag
Stanowisko Doktorant
Opis zadań Praca będzie polegała na prowadzeniu powierzonych zadań badawczych w ramach projektu w tym:

 • synteza bloków budulcowych oraz nienaprężonych makrocyklicznych prekursorów zakrzywionych acenów;
 • konwersja prekursorów do pochodnych zakrzywionych acenów;
 • próby syntezy stabilnych pochodnych cyklacenu;
 • przygotowanie materiałów do publikacji i wystąpień;
 • doświadczenie w pracy laboratoryjnej;

Dodatkowe Informacje Dr Marek Grzybowski
e-mail: marek.grzybowski@icho.edu.pl
tel.: 22 323 2026
Wymagania

 • tytuł magistra chemii lub nauk pokrewnych uzyskany do 1 października 2019;
 • dobra znajomość chemii organicznej (dodatkowym atutem będzie znajomość chemii policyklicznych związków aromatycznych);
 • doświadczenie w pracy w laboratorium syntezy organicznej;
 • znajomość podstawowych technik spektroskopowych używanych do charakteryzacji związków organicznych (nmr, ms);
 • samodzielność, umiejętność krytycznego myślenia, rozwiązywania problemów oraz samodzielnej organizacji pracy;
 • dobra znajomość języka angielskiego;
 • warunkiem koniecznym zakwalifikowania do realizacji projektu jest posiadanie statusu doktoranta szkoły doktorskiej (rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w dniach 1-12 lipca 2019 r.; termin składnia dokumentów w ramach szkoły doktorskiej upływa 21 czerwca 2019 r., szczegółowe dane zamieszczono na stronie wwwold.icho.edu.pl);

Oferta

 • stypednium 3000 pln/mies;
 • okres zatrudnienia: 34 miesiące;
 • preferowany czas rozpoczęcia pracy 01.10.2019 r.;

Wymagane dokumenty

 • życiorys (CV);
 • list motywacyjny;
 • potwierdzenie statusu doktoranta – wymagane w dniu podpisania umowy grantowej;

Termin składania ofert 21 czerwca 2019 do godziny 14:00
Adres do składania ofert Instytut Chemii Organicznej PAN
ul. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa
e-mail: rekrutacja@icho.edu.pl (W TYTULE MAILA PROSIMY WPISAĆ „Rekrutacja – Marek Grzybowski”)


06.06.2019 Student - Synteza zakrzywionych pochodnych acenów - w kierunku oddolnej syntezy nanorurek węglowych typu zig-zag

Tytuł/Nr projektu Synteza zakrzywionych pochodnych acenów – w kierunku oddolnej syntezy nanorurek węglowych typu zig-zag
Stanowisko Student
Opis zadań Synteza bloków budulcowych oraz ich konwersja do pochodnych zakrzywionych acenów. Charakteryzacja otrzymanych pochodnych.
Dodatkowe Informacje Dr Marek Grzybowski
tel.: 22 323 2026
e-mail: marek.grzybowski@icho.edu.pl
Wymagania

 • uczestnik studiów II stopnia;
 • dobra znajomość chemii organicznej;
 • doświadczenie w pracy w laboratorium syntezy organicznej;
 • znajomość podstawowych technik spektroskopowych używanych do charakteryzacji związków organicznych (nmr, ms);
 • samodzielność, umiejętność krytycznego myślenia;
 • dobra znajomość języka angielskiego;

Oferta

 • wynagrodzenie 1500 pln/mies włączając koszty pracodawcy. ok. 900 pln netto;
 • okres zatrudnienia: 8 miesięcy;
 • preferowany czas rozpoczęcia pracy 01.10.2019 r.;

Wymagane dokumenty

 • życiorys (CV);
 • list motywacyjny;
 • kopia dyplomu;
 • wykaz ocen lub zaświadczenie o średniej ocen uzyskanych w trakcie studiów i stopnia;

Termin składania ofert 10 września 2019 do godziny 14:00
Adres do składania ofert Instytut Chemii Organicznej PAN
ul. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa
e-mail: rekrutacja@icho.edu.pl (W TYTULE MAILA PROSIMY WPISAĆ „Rekrutacja – Marek Grzybowski”)


06.06.2019 Doktorant - Nowe N-heterocykliczne karbenowe kompleksy złota: od aktywności katalitycznej do zastosowań medycznych

Tytuł/Nr projektu Nowe N-heterocykliczne karbenowe kompleksy złota: od aktywności katalitycznej do zastosowań medycznych
Stanowisko Doktorant
Opis zadań Praca będzie polegała na samodzielnym otrzymaniu N-heterocyklicznych karbenowych kompleksów złota(III), ich charakteryzacji za pomocą wybranych metod (w szczególności za pomocą rentgenowskiej analizy strukturalnej) i zastosowanie w wybranych reakcjach enancjoselektywnych oraz przygotowaniu materiałów do publikacji i prezentacji. Celem pobocznym jest przygotowanie serii związków w celu określenia właściwości biologicznych kompleksów złota(III).]
Dodatkowe Informacje dr Michał Michalak
e-mail: michal.michalak@icho.edu.pl
tel.: 022 343 2136
Wymagania

 • ukończone studia drugiego stopnia na kierunku chemia;
 • dyspozycyjność w zakresie pracy;
 • zaangażowanie, odpowiedzialność i umiejętność pracy w zespole;
 • znajomość języka angielskiego w stopniu niezbędnym do samodzielnej pracy naukowej;
 • doświadczenie w pracy laboratoryjnej;
 • warunkiem koniecznym zakwalifikowania do realizacji projektu jest posiadanie statusu doktoranta szkoły doktorskiej (rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w dniach 1-12 lipca 2019 r.; termin składnia dokumentów w ramach szkoły doktorskiej upływa 21 czerwca 2019 r., szczegółowe dane zamieszczono na stronie wwwold.icho.edu.pl);

Oferta

 • stypendium: 4000 zł/m-c;
 • okres zatrudnienia: 48 miesięcy;
 • praca w nowocześnie wyposażonym laboratorium;
 • system świadczeń pozapłacowych (prywatna opieka medyczna);

Wymagane dokumenty

 • życiorys (CV);
 • list motywacyjny;
 • podsumowanie dotychczasowych badań (nie więcej niż 3 strony standardowego maszynopisu, pojedyncza interlinia, czcionka Times New Roman 10);
 • minimum jeden listy referencyjny (lub dane kontaktowe do osoby/osób, które wyraziły zgodę na ich wystawienie);

Termin składania ofert 21 czerwca 2019 do godziny 14:00
Adres do składania ofert Instytut Chemii Organicznej PAN
ul. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa
e-mail: rekrutacja@icho.edu.pl (W TYTULE MAILA PROSIMY WPISAĆ „Rekrutacja – Michał Michalak”)


06.06.2019 Doktorant - Nowe N-heterocykliczne karbenowe kompleksy złota: od aktywności katalitycznej do zastosowań medycznych

Tytuł/Nr projektu Nowe N-heterocykliczne karbenowe kompleksy złota: od aktywności katalitycznej do zastosowań medycznych
Stanowisko Doktorant
Opis zadań Praca będzie polegała na samodzielnym otrzymaniu N-heterocyklicznych karbenowych kompleksów złota(III), ich charakteryzacji za pomocą wybranych metod (w szczególności za pomocą rentgenowskiej analizy strukturalnej) i zastosowanie w wybranych reakcjach enancjoselektywnych oraz przygotowaniu materiałów do publikacji i prezentacji. Celem pobocznym jest przygotowanie serii związków w celu określenia właściwości biologicznych kompleksów złota(III).]
Dodatkowe Informacje dr Michał Michalak
e-mail: michal.michalak@icho.edu.pl
tel.: 022 343 2136
Wymagania

 • ukończone studia drugiego stopnia na kierunku chemia;
 • dyspozycyjność w zakresie pracy;
 • zaangażowanie, odpowiedzialność i umiejętność pracy w zespole;
 • znajomość języka angielskiego w stopniu niezbędnym do samodzielnej pracy naukowej;
 • doświadczenie w pracy laboratoryjnej;
 • warunkiem koniecznym zakwalifikowania do realizacji projektu jest posiadanie statusu doktoranta szkoły doktorskiej (rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w dniach 1-12 lipca 2019 r.; termin składnia dokumentów w ramach szkoły doktorskiej upływa 21 czerwca 2019 r., szczegółowe dane zamieszczono na stronie wwwold.icho.edu.pl);

Oferta

 • stypendium: 4000 zł/m-c;
 • okres zatrudnienia: 40 miesięcy;
 • praca w nowocześnie wyposażonym laboratorium;
 • system świadczeń pozapłacowych (prywatna opieka medyczna);

Wymagane dokumenty

 • życiorys (CV);
 • list motywacyjny;
 • podsumowanie dotychczasowych badań (nie więcej niż 3 strony standardowego maszynopisu, pojedyncza interlinia, czcionka Times New Roman 10);
 • minimum jeden listy referencyjny (lub dane kontaktowe do osoby/osób, które wyraziły zgodę na ich wystawienie);

Termin składania ofert 21 czerwca 2019 do godziny 14:00
Adres do składania ofert Instytut Chemii Organicznej PAN
ul. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa
e-mail: rekrutacja@icho.edu.pl (W TYTULE MAILA PROSIMY WPISAĆ „Rekrutacja – Michał Michalak”)


06.06.2019 Student (2 miejsca) - Fotokataliza na granicy faz: mikroheterogeniczne układy samoorganizujące jako środowisko reakcji indukowanych światłem widzialnym

Tytuł/Nr projektu Fotokataliza na granicy faz: mikroheterogeniczne układy samoorganizujące jako środowisko reakcji indukowanych światłem widzialnym
Stanowisko Student (2 miejsca)
Opis zadań

 • Badanie właściwości systemów fotokatalitycznych opartych o wodne roztwory mikroheterogeniczne;
 • Optymalizacja i badanie zakresu stosowalności reakcji fotokatalitycznych;
 • Przygotowanie materiałów do publikacji i prezentacji;

Dodatkowe Informacje Dr Maciej Giedyk
e-mail: mgiedyk@icho.edu.pl
Wymagania

 • uczestnik studiów II stopnia;
 • dobra znajomość chemii organicznej;
 • dobra znajomość technik analitycznych i spektroskopowych (uv-vis, nmr, ms, gc, hplc);
 • podstawowe umiejętności w zakresie pracy w laboratorium syntezy organicznej;
 • biegła znajomość języka angielskiego (w mowie i piśmie);
 • wysoka motywacja do pracy naukowej, postawa proaktywna oraz bardzo dobre umiejętności organizacyjne;

Oferta

 • stypendium: 1100 zł/m-c;
 • okres zatrudnienia: 12 miesięcy;
 • udział w konferencjach naukowych;
 • preferowany czas rozpoczęcia pracy 19.08.2019 r. (z możliwością przesunięcia terminu);

Wymagane dokumenty

 • życiorys (CV);
 • list motywacyjny wraz z opisem doświadczenia w pracy badawczej (w języku angielskim);
 • kopia dyplomu (lub promesa promotora dotycząca daty obrony przed planowanym dniem rozpoczęcia pracy);
 • wykaz ocen uzyskanych w trakcie studiów I stopnia;
 • wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną (osobiście lub poprzez telekonferencję);

Termin składania ofert 12 lipca 2019 do godziny 14:00
Adres do składania ofert Instytut Chemii Organicznej PAN
ul. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa
e-mail: rekrutacja@icho.edu.pl (W TYTULE MAILA PROSIMY WPISAĆ „Rekrutacja – Maciej Giedyk”)


03.06.2019 Student - Modularne, policykliczne węglowodory aromatyczne oparte na cyklazynach: nowe materiały do zastosowań optoelektronicznych

Tytuł/Nr projektu Modularne, policykliczne węglowodory aromatyczne oparte na cyklazynach: nowe materiały do zastosowań optoelektronicznych
Stanowisko Student
Opis zadań Synteza i charakterystyka spektroskopowa nowych, organicznych fragmentów nanografenowych domieszkowanych atomami azotu i boru.
Dodatkowe Informacje Dr Marcin Lindner
e-mail: mlindner@icho.edu.pl
tel 22 343 21 06
Wymagania

 • uczestnik studiów II stopnia;
 • dobra znajomość chemii organicznej;
 • dobra znajomość metod spektroskopowych (NMR, UV/Vis, dyfrakcja promieniowania rentgenowskiego);
 • zaangażowanie, komunikatywność, umiejętność krytycznego myślenia;
 • motywacja do pracy badawczej;
 • biegła znajomość języka angielskiego;

Oferta

 • Stypendium: 1000zł/m-c;
 • Okres zatrudnienia: 12 miesięcy;
 • Preferowany termin rozpoczęcia: 01.11.2019;

Wymagane dokumenty

 • życiorys (CV);
 • list motywacyjny wraz z opisem doświadczenia w pracy badawczej (w języku angielskim);
 • kopia dyplomu (lub promesa promotora dotycząca daty obrony przed planowanym dniem rozpoczęcia pracy);
 • wykaz ocen uzyskanych w trakcie studiów I stopnia;

Termin składania ofert 30 września 2019 do godziny 14:00
Adres do składania ofert Instytut Chemii Organicznej PAN
ul. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa
e-mail: rekrutacja@icho.edu.pl (W TYTULE MAILA PROSIMY WPISAĆ „Rekrutacja – Marcin Lindner”)


31.05.2019 Chemik - Rozwój „Komputerowej Lingwistyki Chemicznej” i jej zastosowanie do efektywnego planowania wieloetapowych syntez chemicznych

Tytuł/Nr projektu Komputerowej Lingwistyki Chemicznej” i jej zastosowanie do efektywnego planowania wieloetapowych syntez chemicznych
Stanowisko Chemik 1/2 etatu
Opis zadań Zadania naukowe będą wiązały się m.in. z samodzielną syntezą szerokiej gamy związków organicznych.
Dodatkowe Informacje prof. Bartosz Grzybowski
e-mail: nanogrzybowski@gmail.com
tel 22 343 20 85
Wymagania

 • znajomość języka angielskiego (w mowie i piśmie);
 • wysoka motywacja do pracy naukowej, samodzielność, komunikatywność;
 • doświadczenie w syntezie lub charakteryzacji związków lub materiałów organicznych ;

Oferta

 • Wynagrodzenie wraz z kosztami pracodawcy (brutto brutto) 2.000,- zł ;
 • Okres zatrudnienia: 15.06.2019 – 14.06.2020;
 • Preferowany czas rozpoczęcia pracy: 15.06.2019;

Wymagane dokumenty

 • życiorys (CV);
 • list motywacyjny;

Termin składania ofert 7 czerwca 2019 do godziny 14:00
Adres do składania ofert Instytut Chemii Organicznej PAN
ul. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa
e-mail: rekrutacja@icho.edu.pl (W TYTULE MAILA PROSIMY WPISAĆ „Rekrutacja – Bartosz Grzybowski”)


23.05.2019 Doktorant - Modyfikacje pierścienia A betuliny w syntezie związków cytotoksycznych

Tytuł/Nr projektu Modyfikacje pierścienia A betuliny w syntezie związków cytotoksycznych
Stanowisko Doktorant – 2 stanowiska
Opis zadań Praca będzie polegała na prowadzeniu powierzonych zadań badawczych w ramach projektu w tym:

 • opracowanie metod degradacji pierścienia A betuliny i kwasu betulinowego;
 • synteza pochodnych siarkowych i selenowych;
 • synteza i badania biologiczne saponin;

Dodatkowe Informacje prof. Zbigniew Pakulski
e-mail: zpakulski@icho.edu.pl
tel 22 343 2005
Wymagania

 • dobra znajomość chemii organicznej (znajomość chemii cukrów jest preferowana);
 • zaangażowanie i umiejętność krytycznego myślenia;
 • znajomość języka angielskiego w stopniu niezbędnym do samodzielnej pracy naukowej;
 • doświadczenie w pracy laboratoryjnej;
 • status doktoranta;

Oferta

 • Stypednium 3000 PLN/mies;
 • Okres zatrudnienia: do 31.12.2020;
 • Preferowany czas rozpoczęcia pracy 01.06.2019 r.;

Wymagane dokumenty

 • życiorys (CV);
 • list motywacyjny;
 • potwierdzenie statusu doktoranta;

Termin składania ofert 29 maja 2019 do godziny 14:00
Adres do składania ofert Instytut Chemii Organicznej PAN
ul. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa
e-mail: rekrutacja@icho.edu.pl (W TYTULE MAILA PROSIMY WPISAĆ „Rekrutacja – Zbigniew Pakulski”)


23.05.2019 Doktorant - Badania struktury przestrzennej i trwałości kompleksów receptorów makrocyklicznych z anionami w fazie gazowej za pomocą techniki ruchliwości jonów sprzężonej ze spektrometrią mas i fragmentacji indukowanej kolizyjnie oraz metod obliczeniowych

Tytuł/Nr projektu Badania struktury przestrzennej i trwałości kompleksów receptorów makrocyklicznych z anionami w fazie gazowej za pomocą techniki ruchliwości jonów sprzężonej ze spektrometrią mas i fragmentacji indukowanej kolizyjnie oraz metod obliczeniowych
Stanowisko Doktorant
Opis zadań Praca będzie polegała na prowadzeniu powierzonych zadań badawczych w ramach projektu oraz przygotowaniu materiału do publikacji i wystąpień.
Dodatkowe Informacje prof. Witold Danikiewicz
e-mail: wdanikiewicz@icho.edu.pl
Wymagania

 • Tytuł magistra chemii lub nauk pokrewnych (lub równoważny);
 • Dobra znajomość chemii organicznej;
 • podstawowa wiedza z dziedziny spektrometrii mas i metod obliczeniowych;
 • Zaangażowanie, umiejętność pracy w zespole i krytycznego myślenia;
 • Dobra znajomość angielskiego, w stopniu niezbędnym do samodzielnej pracy naukowej;
 • Kandydat musi mieć status doktoranta i nie może pobierać stypendium naukowego z NCN;

Oferta

 • Stypednium 3000 PLN/mies;
 • Okres zatrudnienia: 20 miesięcy;
 • Preferowany czas rozpoczęcia pracy 01.07.2019 r.;

Wymagane dokumenty

 • życiorys (CV);
 • list motywacyjny;
 • kopia dyplomu magistra;

Termin składania ofert 11 czerwca 2019 do godziny 14:00
Adres do składania ofert Instytut Chemii Organicznej PAN
ul. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa
e-mail: rekrutacja@icho.edu.pl (W TYTULE MAILA PROSIMY WPISAĆ „Rekrutacja – Witold Danikiewicz”)


13.05.2019 Student - Modyfikacje właściwości organicznych regularnych klatek molekularnych o inherentnej chiralności i porowatości

Tytuł/Nr projektu Modyfikacje właściwości organicznych regularnych klatek molekularnych o inherentnej
chiralności i porowatości
Stanowisko Student
Opis zadań Synteza i charakteryzacja bloków makrocyklicznych i kapsuł porowatych. Badania strukturalne, badania kompleksowania wewnątrz kapsuł porowatych (przede wszystkim NMR i krystalografia, równolegle wspierane obliczeniami)
Dodatkowe Informacje Dr hab. Agnieszka Szumna prof. ndzw.
e-mail: aszumna@icho.edu.pl
Wymagania

 • uczestnik studiów II stopnia;
 • dobra znajomość chemii organicznej;
 • dobra znajomość metod spektroskopowych (NMR, UV/Vis, dyfrakcja promieniowania rentgenowskiego);
 • zaangażowanie, komunikatywność, umiejętność krytycznego myślenia;
 • motywacja do pracy badawczej;
 • biegła znajomość języka angielskiego;

Oferta

 • Wynagrodzenie 1000 PLN/mies. (stypendium);
 • Okres zatrudnienia: 12 miesięcy;
 • Preferowany czas rozpoczęcia pracy 01.06.2019 r.;

Wymagane dokumenty

 • życiorys (CV);
 • list motywacyjny wraz z opisem doświadczenia w pracy badawczej (w języku angielskim);
 • kopia dyplomu (lub promesa promotora dotycząca daty obrony przed planowanym dniem rozpoczęcia pracy);
 • wykaz ocen uzyskanych w trakcie studiów inżynierskich;

Termin składania ofert 24 maja 2019 do godziny 14:00
Adres do składania ofert Instytut Chemii Organicznej PAN
ul. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa
e-mail: rekrutacja@icho.edu.pl (W TYTULE MAILA PROSIMY WPISAĆ „Rekrutacja – Agnieszka Szumna”)


09.04.2019 Post-doc - Stereoselektywna synteza allenów

Tytuł/Nr projektu Stereoselektywna synteza allenów
Stanowisko Student
Opis zadań Opis zadań:

Optymalizacja reakcji otrzymywania allenów z sulfonów heteroarylowych, badanie zakresu stosowalności syntezy allenów oraz nad enancjoselektywną syntezą allenów, przygotowywanie materiałów do publikacji oraz nadzorowanie pracy młodszych członków zespołu naukowego.

Dodatkowe Informacje Dr hab. Rafał Loska
tel. +48 22 343 21 07
e-mail: rloska@icho.edu.pl
Wymagania

 • stopień doktora nauk chemicznych;
 • dobra znajomość chemii organicznej;
 • doświadczenie w pracy w laboratorium syntezy organicznej;
 • zaangażowanie, komunikatywność, umiejętność krytycznego myślenia;
 • podstawowa znajomość angielskiego (w stopniu wystarczającym do samodzielnej pracy naukowej);

Oferta

 • zatrudnienie w wymiarze pełnego etatu na 24 miesiące, od 01.06.2019r.;
 • wynagrodzenie: 6500 zł brutto;
 • pracę w młodym, ambitnym zespole badawczym;
 • pracę w nowocześnie wyposażonym laboratorium;
 • dużą samodzielność w trakcie realizacji zadań;
 • udział w międzynarodowych konferencjach naukowych;

Wymagane dokumenty

 • życiorys (CV);
 • list motywacyjny;
 • odpis dyplomu doktora nauk chemicznych;
 • podpisane oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia rekrutacji dostępne do pobrania: Zgoda na przetwarzanie danych osobowych;

Termin składania ofert 13 maja 2019 do godziny 14:00
Adres do składania ofert Instytut Chemii Organicznej PAN
ul. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa
e-mail: rekrutacja@icho.edu.pl (W TYTULE MAILA PROSIMY WPISAĆ „Rekrutacja – Rafal Loska”)


27.03.2019 Student - Stereoselektywna synteza allenów

Tytuł/Nr projektu Stereoselektywna synteza allenów
Stanowisko Student
Opis zadań Opis zadań:

Praca będzie polegała na wykonywaniu zadań badawczych, oraz przygotowaniu materiałów do publikacji.

Dodatkowe Informacje Dr hab. Rafał Loska
tel. +48 22 343 21 07
e-mail: rloska@icho.edu.pl
Wymagania

 • Kandydat musi być jest studentem co najmniej czwartego roku studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych jednolitych studiów magisterskich, lub studentem studiów drugiego stopnia, realizowanych uczelniach na terytorium RP, w zakresie nauk chemicznych lub pokrewnych;
 • Podstawowa znajomość chemii organicznej oraz podstawowe umiejętności w zakresie pracy laboratoryjnej;
 • Zaangażowanie, komunikatywność, umiejętność krytycznego myślenia;
 • Podstawy j. angielskiego;

Oferta

 • stypendium 1 000 PLN (netto) na okres 12 miesięcy;
 • Udział w konferencjach naukowych;
 • Pracę w młodym i ambitnym zespole;
 • Pracę w nowocześnie wyposażonym laboratorium;
 • Dużą samodzielność podczas realizacji zadań badawczych;

Wymagane dokumenty

 • Życiorys (CV);
 • List motywacyjny – nie więcej niż 5 stron standardowego maszynopisu, Times New Roman 10, pojedyncza interlinia;
 • Poświadczenie przyjęcia na studia magisterskie drugiego stopnia;
 • podpisane oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia rekrutacji dostępne do pobrania: Zgoda na przetwarzanie danych osobowych;

Termin składania ofert 10 kwietnia 2019 do godziny 14:00
Adres do składania ofert Instytut Chemii Organicznej PAN
ul. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa
e-mail: rekrutacja@icho.edu.pl (W TYTULE MAILA PROSIMY WPISAĆ „Rekrutacja – Rafal Loska”)


13.03.2019 Post-doc - Nowe N-heterocykliczne karbenowe kompleksy złota: od aktywności katalitycznej do zastosowań medycznych

Tytuł/Nr projektu Nowe N-heterocykliczne karbenowe kompleksy złota: od aktywności katalitycznej do zastosowań medycznych
Stanowisko Post-Doc
Opis zadań Opis zadań:

Praca będzie polegała na samodzielnym prowadzeniu powierzonych zadań badawczych w ramach projektu oraz przygotowaniu materiału do publikacji i prezentacji.

Dodatkowe Informacje Dr Michał Michalaktel. 22 343 21 36

e-mail: michal.michalak@icho.edu.pl

Wymagania

 • Tytuł doktora nauk chemicznych (lub pokrewnych) uzyskany nie później niż 7 lat przed zatrudnieniem w projekcie (z uwzględnieniem przerw zgodnie z regulaminem NCN) lub przewidywany termin uzyskania stopnia doktora przed rozpoczęciem pracy;
 • Dogłębna znajomość chemii organicznej, katalizy z użyciem metali przejściowych lub chemii metaloorganicznej;
 • Dorobek naukowy udokumentowany publikacjami w uznanych czasopismach;
 • Zaangażowanie, odpowiedzialność i umiejętność pracy w zespole;
 • Doświadczenie w pracy laboratoryjnej, mile widziana znajomość pracy z wykorzystaniem techniki Schlenka oraz komory rękawicowej;
 • Doświadczenie w izolacji i oczyszczaniu związków organicznych;
 • Znajomość technik analitycznych i spektroskopowych, w stopniu niezbędnym do ich wykorzystania w charakteryzacji związków organicznych (IR, NMR, MS, GC, HPLC);

Oferta

 • Wynagrodzenie ok. 8300 PLN brutto/miesiąc; umowa o pracę na okres 18 miesięcy;
 • Preferowany termin rozpoczęcia: 1.V.2019 (możliwość zmiany daty rozpoczęcia);
 • Dorobek naukowy udokumentowany publikacjami w uznanych czasopismach;
 • Pracę w młodym i ambitnym zespole;
 • Pracę w nowocześnie wyposażonym laboratorium;
 • Dużą samodzielność podczas realizacji zadań badawczych;

Wymagane dokumenty

 • życiorys (CV);
 • list motywacyjny – nie więcej niż 5 stron standardowego maszynopisu, Times New Roman 10, pojedyncza interlinia;
 • dwa listy referencyjne lub dane kontaktowe osób, które wyraziły zgodę na wystawienie listów referencyjnych;

Termin składania ofert 10 kwietnia 2019 do godziny 14:00
Adres do składania ofert Instytut Chemii Organicznej PAN
ul. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa
e-mail: rekrutacja@icho.edu.pl (W TYTULE MAILA PROSIMY WPISAĆ „Rekrutacja – Michal Michalak”)


13.02.2019 Post-Doc - Rozwój 'Komputerowej Lingwistyki Chemicznej' i jej zastosowanie do efektywnego planowania wieloetapowych syntez chemicznych

Tytuł/Nr projektu Rozwój „Komputerowej Lingwistyki Chemicznej” i jej zastosowanie do efektywnego planowania wieloetapowych syntez chemicznych
Stanowisko Post-Doc
Opis zadań Opis zadań chemik:

Zadania naukowe będą wiązały się m.in. z samodzielną syntezą szerokiej gamy związków organicznych oraz analizą uzyskanych wyników

LUB

Opis zadań automatyk:

Zadania naukowe będą wiązały się m. in. z pracą nad algorytmami optymalizującymi warunki reakcji chemicznych w przestrzeni wielu parametrów

Dodatkowe Informacje Kierownik projektu prof. Bartosz Grzybowskitel. 22 343 30 63

e-mail: nanogrzybowski@gmail.com

Wymagania Chemik

 • Doktorat z nauk chemicznych, matematycznych lub pokrewnych (stopień naukowy doktora uzyskany nie wcześniej niż 5 lat przed rokiem zatrudnienia w projekcie; do okresu tego nie wlicza się urlopu macierzyń skiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego, urlopu rodzicielskiego i urlopu wychowawczego udzielonych na zasadach określonych w przepisach Kodeksu pracy);
 • Doświadczenie w syntezie związków organicznych;
 • Doświadczenie w prowadzeniu syntezy w warunkach bezwodnych;
 • Umiejętność samodzielnego wykonywania widm NMR oraz analiza widm;
 • Mile widziane doświadczenie w syntezie wieloetapowej;
 • Znajomość języka angielskiego (w mowie i w piśmie);
 • Wysoka motywacja do pracy naukowej, samodzielność, komunikatywność

Automatyk

 • Doktorat z nauk chemicznych, matematycznych lub pokrewnych (stopień naukowy doktora uzyskany nie wcześniej niż 5 lat przed rokiem zatrudnienia w projekcie; do okresu tego nie wlicza się urlopu macierzyń skiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego, urlopu rodzicielskiego i urlopu wychowawczego udzielonych na zasadach określonych w przepisach Kodeksu pracy);
 • Umiejętność programowania;
 • Doświadczenie w pracy w środowisku LabVIEW;
 • Doświadczenie w budowaniu zintegrowanych systemów złożonych z kilku urządzeń (m. in. pompy strzykawkowe) oraz programowaniu pracy takiego systemu;
 • Mile widziane doświadczenie w pracy z układami mikroprzepływowymi;
 • Znajomość języka angielskiego (w mowie i w piśmie);
 • Wysoka motywacja do pracy naukowej, samodzielność, komunikatywność

Oferta Wynagrodzenie: 7000 zł brutto;
Wymagane dokumenty

 • życiorys (CV);
 • list motywacyjny;
Termin składania ofert 14 marca 2019 do godziny 14:00
Adres do składania ofert Dział Kadr
Małgorzata Kubiak
Instytut Chemii Organicznej PAN
ul. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa
tel.: +48 22 631 89 38
e-mail: rekrutacja@icho.edu.pl (W TYTULE MAILA PROSIMY WPISAĆ „Rekrutacja – Bartlomiej Grzybowski”)


07.02.2019 Student - Modyfikacje właściwości organicznych regularnych klatek molekularnych o inherentnej chiralności i porowatości

Tytuł/Nr projektu Modyfikacje właściwości organicznych regularnych klatek molekularnych o inherentnej chiralności i porowatości
Stanowisko Student
Opis zadań Praca polegać będzie na syntezie i charakteryzacji bloków makrocyklicznych i kapsuł porowatych, badaniach strukturalnych, badaniach kompleksowania wewnątrz kapsuł porowatych (przede wszystkim NMR i krystalografia, równolegle wspierana obliczeniami).
Dodatkowe Informacje Kierownik projektu: dr hab. Agnieszka Szumna, prof. IChO PANe-mail: agnieszka.szumna@icho.edu.pl
Wymagania

 • Uczestnik studiów II stopnia;
 • Dobra znajomość chemii organicznej;
 • Dobra znajomość metod spektroskopowych (NMR, UV/Vis, dyfrakcja promieniowania rentgenowskiego);
 • Motywacja do pracy badawczej;
 • Biegła znajomość języka angielskiego;

Oferta

 • Wynagrodzenie 1000 PLN/mies. (stypendium);
 • Okres zatrudnienia: 23 miesiące;
 • Preferowany czas rozpoczęcia pracy 01.03.2019 r.;

Wymagane dokumenty

 • CV;
 • List motywacyjny wraz z opisem doświadczenia w pracy badawczej (w języku angielskim);
 • kopia dyplomu (lub promesa promotora dotycząca daty obrony przed planowanym dniem rozpoczęcia pracy);
 • wykaz ocen uzyskanych w trakcie studiów inżynierskich;

Termin składania ofert 14 marca 2019 do godziny 14:00
Adres do składania ofert Dział Kadr
Sekretariat
Instytut Chemii Organicznej PAN
ul. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa
tel.: +48 22 631 8788 e-mail:
rekrutacja@icho.edu.pl (W TYTULE MAILA PROSIMY WPISAĆ „Rekrutacja – Agnieszka Szumna”)


No Comments

Skip to content