Rozstrzygnięcie konkursu na granty NCN: otrzymaliśmy MAESTRO i HARMONIĘ

04/03/2019

Już po raz dziesiąty przyznano finansowanie na badania podstawowe doświadczonym naukowcom w konkursie MAESTRO i HARMONIA. W tej edycji prof. Bartosz Grzybowski otrzymał grant Maestro na badania: Modulowane nanozymy: hybrydowe katalizatory na nanocząstkach wykazujące selektywność substratową dalekiego zasięgu., natomiast prof. Daniel Gryko został laureatem grantu Harmonia pt. Modyfikacja przeniesienia ładunku dalekiego zasięgu poprzez dipole molekularne w układach dwuchromoforowych opartych na antranilamidach – synteza i właściwości fotofizyczne.

MAESTRO 10 to konkurs skierowany do doświadczonych naukowców, którzy chcą prowadzić pionierskie badania, wykraczające poza dotychczasowy stan wiedzy. Natomiast do konkursu HARMONIA 10 można było zgłaszać projekty badawcze realizowane w ramach współpracy międzynarodowej. W konkursie HARMONIA współczynnik sukcesu wyniósł 25%, natomiast w prestiżowym MAESTRO – niemal 11%.

Więcej informacji: https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2019-02-18-wyniki-harmonia10-maestro10-sonatabis8

Laureatom serdecznie gratulujemy i życzymy wielu sukcesów naukowych!

No Comments

Comments are closed.

Skip to content