Rozstrzygnięto konkursy NCN. Wśród laureatów Prof. Ryszard Ostaszewski (OPUS 17), mgr Joanna Turkowska oraz mgr Grzegorz Spólnik (PRELUDIUM 17).

19/11/2019

 
Narodowe Centrum Nauki ogłosiło wyniki konkursów OPUS 17 na projekty badawcze, skierowanego do wszystkich badaczy oraz PRELUDIUM 17 na projekty realizowane przez badaczy, którzy jeszcze nie posiadają stopnia naukowego doktora. Pracownicy Instytutu Chemii Organicznej otrzymali trzy granty.

Finansowanie z programu OPUS 17 otrzymał prof. dr hab inż. Ryszard Ostaszewski na projekt „Chemoenzymatyczne kaskady nowych reakcji katalizowanych solami Cu i Pd o dużym potencjale aplikacyjnym”

W konkursie PRELUDIUM 17 finansowanie otrzymali mgr Joanna Turkowska na projekt „Katalizowana witaminą B12 funkcjonalizacja naprężonych cyklopropanów” oraz mgr Grzegorz Spólnik na projekt „Badania strukturalne organosiarczanów pochodzących z izoprenu obecnych w atmosferycznym wtórnym aerozolu organicznym przy użyciu metody chromatografii cieczowej sprzężonej ze spektrometrią mas i spektrometrią ruchliwości jonów”.

Serdecznie gratulujemy i życzymy wielu sukcesów w pracy badawczej!

 

Więcej informacji:

https://www.ncn.gov.pl/konkursy/wyniki/2019-11-18-opus17-preludium17

No Comments

Comments are closed.

Skip to content