Zespół IX

07/02/2019
KierownikPublikacjeSkład ZespołuTematyka

Rozpoznanie molekularne

 

Kierownik:

Prof. Agnieszka Szumna
e-mail: agnieszka.szumna@icho.edu.pl
www: ww2.icho.edu.pl/aszumna_group

Doktorat, 2001, Instytut Chemii Organicznej PAN, Warszawa, Polska.
Staż Podoktorski, 2001-2003, University of Missouri (MU), Columbia, USA, 2001/2003, Prof. Jerry L. Atwood

2012 Powołanie na kierownika zespołu IX
Od 2010 Profesor Instytut Chemii Organicznej PAN, Warszawa, Polska
2010 Habilitacja, 2010, Instytut Chemii Organicznej PAN, Warszawa, Polska
2004-2010 Ścieżka habilitacyjna, Instytut Chemii Organicznej PAN, Warszawa, Polska
2001-2003 Staż podoktorski, University of Missouri, Columbia, USA, pod kierownictwem prof. Jerry L. Atwood’a
2001 Doktorat, 2001,Instytut Chemii Organicznej PAN, Warszawa, Polska
1996 – 2001 Studia doktoranckie pod kierownictwem prof. Janusza Jurczaka, Instytut Chemii Organicznej PAN, Warszawa, Polska
1996 Obrona pracy magisterskiej, promotor prof. Janusz Jurczak, Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego, Polska
1992 – 1996 Studia magisterskie na Wydziale Chemii Uniwersytetu Warszawskiego, Polska

Nagrody i wyróżnienia:
Wyróżnienie pracy magisterskiej, 1995, Uniwersytet Warszawski.
Wyróżnienie pracy doktorskiej, 2001, Instytut Chemii Organicznej PAN.
Nagroda Prezesa Rady Ministrów za wybitną habilitację, 2011.

Realizowane granty:

NCN OPUS 2013/09/B/ST5/01026 „Assembly and chiral sorting as driving forces in the dynamical chemistry ofinherently chiral cavitands and capsules”
NCN PRELUDIUM 2013/09/N/ST5/00907 „Hybrid macrocyclic [n]arenes as new supramolecular scaffolds”
NCN PRELUDIUM 2014/13/N/ST5/01765 „Resorcinarenes with core-extended chromophores -synthesis, optical properties and application capabilities”
NCN PRELUDIUM 2014/15/N/ST5/02019 „Dynamic peptide-resorcinarene capsules synthesized by classical and mechanochemical methods”
Wroclaw Centre for Networking and Supercomputing (299) “Ab inito calculations of chiroptical properties of inherently chiral molecules”

M. Chwastek, P. Cmoch, A. Szumna, „Dodecameric Anion‐Sealed Capsules based on Pyrogallol[5]arenes and Resorcin[5]arenes”, Angew. Chem. Int. Ed., 2021, 60, 4540-4544

M. Gilski, P. Bernatowicz, A. Sakowicz, A. Zalewska, M. Jaskólski, M. Szymański, A. Szumna, „C60 in a peptidic cage: a case of symmetry mismatch studied by crystallography and solid-state NMR”, Acta. Crystallogr. B. Struct. Sci. Cryst. Eng. Mater., 2020, 76, 815-824

S. J. Nemat, H. Jędrzejewska, A. Prescimone, A. Szumna, K. Tiefenbacher, „Catechol[4]arene: The Missing Chiral Member of the Calix[4]arene Family”, Org. Lett., 2020, 22, 5506-5510

M. Chwastek, A. Szumna, „Higher Analogues of Resorcinarenes and Pyrogallolarenes: Bricks for Supramolecular Chemistry”, Org. Lett., 2020, 22, 6868-6841

A. Szafraniec, M. Grajda, H. Jędrzejewska, A. Szumna, W. Iwanek, „Enaminone Substituted Resorcin[4]arene—Sealing of an Upper-Rim with a Directional System of Hydrogen-Bonds”, Int. J. Mol. Sci., 2020, 21, 7494

H. Jędrzejewska, E. Wielgus, S. Kaźmierski, H. Rogala, M. Wierzbicki, A. Wróblewska, T. Pawlak, M. J. Potrzebowski, A. Szumna, „Porous Molecular Capsules as Non‐Polymeric Transducers of Mechanical Forces to Mechanophores”, Chemistry – A European Journal, 2020, 26, 1558-1566

2019

2018

M. P. Szymański, J. S. Czajka, P. Cmoch, W. Iwanek, A. Szumna, „Interlaced capsules by self-assembly of cavitands substituted with tripeptides and tetrapeptides”, Supramol. Chem., 2018, 30, 430-437.


2017

S. Kosiorek, B. Rosa, T. Boinski, H. Butkiewicz, M. P. Szymański, O. Danylyuk, A. Szumna, V. Sashuk, „Pillar[4]pyridinium: a square-shaped molecular box”, Chem. Commun., 2017, 53, 13320-13323.

M. Grajda, M. J. Lewińska and A. Szumna, „The templation effect as a driving force for the self-assembly of hydrogen-bonded peptidic capsules in competitive media”, Org. Biomol. Chem., 2017, 15, 8513-8517.

M. P. Szymański, H. Jędrzejewska, M. Wierzbicki, A. Szumna, „On the mechanism of mechanochemical molecular encapsulation in peptidic capsules”, Phys. Chem. Chem. Phys., 2017, 19, 15676-15680.

M. Wierzbicki, A. A. Głowacka, M. P. Szymański, A. Szumna, J.„A chiral member of the family of organic hexameric cages”, Chem. Commun., 2017, 53, 5200-5203.

T. Boinski, A. Szumna, „Hybrid[4]arenes with anthracene units and tuneable cavities”, New J. Chem., 2017, 41, 3387-3391.

H. Jędrzejewska, A. Szumna, „Making a Right or Left Choice: Chiral Self-Sorting as a Tool for the Formation of Discrete Complex Structures”, Chem. Rev., 2017, 117, 4863–4899.

 

Spis Publikacji

Profesorzy:

Prof. Agnieszka Szumna

Asystenci:

Dr Hanna Jędrzejewska

Dr Arturo llamosi Fornes

Mgr Esma Abdurakhmanova

Mgr Marcin Grajda

Chemicy:

Mgr Marcela Grabowska

Doktoranci:

Mgr inż. Marek Szymański

Mgr inż. Arkadiusz Sakowicz

Mgr Monika Chwastek

Mgr Agnieszka Głowacka

Mgr Paulina Jurek

Tematyka badań:

Obecnie zespół realizuje kilka głównych tematów:

• Badania procesów samoasocjacji statycznej i dynamicznej
• Rozpoznanie molekularne ze szczególnym uwzględnieniem rozpoznania chiralnego
• Synteza i badania nowych związków makrocyklicznych
• Synteza i badania związków o chiralności inherentnej

Zajmujemy się syntezą i badaniami nowych związków typu kawitandów i kapsuł molekularnych zdolnych do samoasocjacji i rozpoznawania innych cząsteczek chiralnych. Takie układy mogą potencjalnie służyć jako systemy detekcyjne, układy transportujące (np. leki) oraz jako molekularne reaktory dla reakcji asymetrycznych. W celu otrzymania takich związków używamy zarówno metod klasycznej syntezy organicznej jak i dynamicznej chemii kowalencyjnej. Szeroko wykorzystujemy naturalnie dostępne, biokompatybilne i chiralne bloki budulcowe, np. pochodne aminokwasów i peptydów. Szczególną uwagę poświęcamy badaniom struktury i dynamiki cząsteczek oraz charakterystyce oddziaływań niekowalencyjnych w supramolekularnychkompleksach typu gość-gospodarz (używając różnorodnych technik spektralnych obejmujących rentgenowską analizę strukturalną, NMR oraz dichroizm kołowy).

No Comments

Skip to content