Transition metal complexes containing quinone moiety as catalysts for oxidation and cross-coupling reactions

16/03/2019

Transition metal complexes containing quinone moiety as catalysts for oxidation and cross-coupling reactions

 

Współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

DOTACJE NA INNOWACJE – Program HOMING PLUS

Projekt realizowany jest w ramach
PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA 2007 – 2013
Priorytet I „Badania i rozwój nowoczesnych technologii”
Działanie 1.2 „Wzmocnienie potencjału kadrowego nauki”
Program współfinansowany ze środków Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

Nazwa beneficjenta:<style=”text-indent: 1cm”=””> Instytut Chemii Organicznej PAN</style=”text-indent:>

Kierownik projektu: dr Anna Kajetanowicz

Okres realizacji: 01.11.2013 – 31.07.2015

Dyscyplina: chemia organiczna

Badania nad: syntezą kompleksów metali przejściowych zawierających ugrupowanie chinonowe i ich wykorzystaniem w reakcjach sprzęgania oraz utleniania

Wszelkie pytania proszę przesyłać na adres:

Dr Anna Kajetanowicz
Program Homing Plus
Instytut Chemii Organicznej, PAN
Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa

 

No Comments

Skip to content