WARSAW-4-PHD – Wykłady

11/10/2019

PLAN WYKŁADÓW W SEMESTRZE ZIMOWYM 2019/2020

uaktualniony 11.10.2019

Wykład Wykładowca Sala Data Wykładu Godzina
Podstawy stereochemii organicznej prof.
Sławomir Jarosz
Aula IChF/IChO
26.10.2019
16.11.2019
23.11.2019
07.12.2019
14.12.2019
11.01.2019
25.01.2020
8.02.2020
900 – 1045
Zaawansowane metody identyfikacji związków organicznych prof.
Witold Danikiewicz
Aula IChF/IChO 26.10.2019
16.11.2019
23.11.2019
30.11.2019
07.12.2019
14.12.2019
11.01.2019
25.01.2020
22.02.2020
1100 – 1245

 

Kolorem czerwonym oznaczono termin egzaminu
 

Formularz sylabusa – prof. Sławomir Jarosz
Formularz sylabusa – prof. Witold Danikiewicz

No Comments

Skip to content