Władze Instytutu

16/11/2016

Dyrekcja Instytutu

Dyrektor Instytutu
Prof. DANIEL  GRYKO
tel.: 22 343 23 21, 22 631 87 88
e-mail: daniel.gryko@icho.edu.pl

Zastępca Dyrektora do Spraw Naukowych
Prof. JACEK MŁYNARSKI
tel.: 22 343 23 22, 22 632 37 89
e-mail: jacek.mlynarski@icho.edu.pl

Zastępca Dyrektora do Spraw Ogólnych
Dr PIOTR LIPKOWSKI
tel.: 22 343 23 23, 22 632 05 78
e-mail: piotr.lipkowski@icho.edu.pl

Rada Naukowa Instytutu 2019 – 2022

Skład Rady Naukowej IChO PAN w kadencji 2019 - 2022

Przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Chemii Organicznej

Prof. dr hab. Janusz Rachoń

Zastępca Przewodniczącego Rady Naukowej Instytutu Chemii Organicznej

Prof. dr hab. Zbigniew Florjańczyk (Politechnika Warszawska)

Sekretarz Rady Naukowej Instytutu Chemii Organicznej

Dr hab. Sebastian Stecko

Członkowie

mgr Paulina Baczewska

prof. dr hab. Małgorzata Barańska (Uniwersytet Jagielloński)

dr Marta Bugaj-Zarębska

dr hab. Wojciech Chaładaj

prof. dr hab. Marek Chmielewski, Czł. Rzecz. PAN

prof. dr hab. Witold Danikiewicz

prof. dr hab. Bartłomiej Furman

prof. dr hab. Dorota Gryko

prof. dr hab. Sławomir Jarosz

prof. dr hab. Jarosław Jaźwiński

prof. dr hab. Janusz Jurczak, Czł. Rzecz. PAN

dr hab. Zbigniew Kałuża

prof. dr hab. Robert Kołos (Instytut Chemii Fizycznej PAN)

prof. dr hab. Ewa Kula-Świeżewska (Instytut Biochemii i Biofizyki PAN)

prof. dr hab. Paweł Kulesza, Czł. Koresp. PAN (Uniwersytet Warszawski)

prof. dr hab. Cyryl Lechosław Latos-Grażyński, Czł. Rzecz. PAN (Uniwersytet Wrocławski)

dr hab. Rafał Loska

prof. dr hab. Mieczysław Mąkosza, Czł. Rzecz. PAN

dr hab. Michał Michalak

prof. dr hab. Marian Mikołajczyk, Czł. Rzecz. PAN (CBMiM PAN)

prof. dr hab. Jacek Młynarski

prof. dr hab. Jacek Morzycki (Uniwersytet w Białymstoku)

prof. dr hab. Marcin Opałło (Instytut Chemii Fizycznej PAN)

dr hab. Zbigniew Pakulski

dr Oskar Popik

prof. dr hab. Marek Potrzebowski (CBMiM PAN)

prof. dr hab. Janusz Rachoń (Politechnika Gdańska)

dr hab. Wojciech Schilf

prof. dr hab. Jacek Skarżewski (Politechnika Wrocławska)

prof. dr hab. Wojciech J. Stec, Czł. Rzecz. PAN (CBMiM PAN)

prof. dr hab. Marcin Stępień (Uniwersytet Wrocławski)

prof. dr hab. Agnieszka Szumna

prof. dr hab. Jacek Waluk, Czł. Koresp. PAN (Instytut Chemii Fizycznej PAN)


Komisje Rady Naukowej Instytutu Chemii Organicznej PAN w kadencji 2019-2022

Komisja doktorska (dawniej ds. przeprowadzenia przewodu doktorskiego i egzaminu z dyscypliny)

Prof. Witold Danikiewicz
Prof. Bartłomiej Furman
Dr hab. Rafał Loska
Prof. Jacek Morzycki
Dr hab. Zbigniew Pakulski
Z-ca Dyrektora ds. Naukowych
Kierownik Studium Doktoranckiego
Promotor
Recenzent
Recenzent

Komisja ds. egzaminu z dyscypliny dodatkowej

Kierownik Studium Doktoranckiego – przewodniczący
Prof. lub dr hab. z dyscypliny dodatkowej
Promotor

Komisja ds. egzaminu z języka obcego nowożytnego

Kierownik Studium Doktoranckiego – przewodniczący
Lektor języka obcego nauczający w szkole wyższej
Promotor

Komisja ds. planów i sprawozdań

Prof. Zbigniew Florjańczyk
Prof. Jarosław Jaźwiński
Prof. Marek Potrzebowski

Komisja ds. oceny pracowników naukowych

Z-ca Dyrektora ds. Naukowych
Prof. Zbigniew Florjańczyk
Prof. Michał Jaszuński

Rzecznik ds. dyscyplinarnych w kadencji 2019-2022

Prof. Zofia Lipkowska

Regulamin Rady Naukowej IChO PAN

Do pobrania: REGULAMIN RN »

Regulamin Wyborów Członków Rady Naukowej IChO PAN

Do pobrania: REGULAMIN WYBORÓW DO RN »

No Comments

Skip to content