Zespół VII

13/12/2018
KierownikPublikacjeSkład ZespołuTematyka

Praktyczna synteza organiczna. Chemia azotowych związków heterocyklicznych

 

Kierownik:

dr. hab. Zbigniew Wróbel, prof. nadzw.
e-mail: zbigniew.wrobel@icho.edu.pl

Doktorat, 1989 Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej
Staż podoktorski, 1990 Department of Chemistry SUNY at Binghamton USA
Habilitacja, 2002 Instytut Chemii Organicznej PAN

Realizowane granty:

G. Spólnik, P. Wach, Z. Wróbel, W. Danikiewicz, „2-Iodomalondialdehyde is an abundant component of soluble organic iodine in atmospheric wet precipitation”, Science of The Total Environment, 2020, 730, 139175

P. Kowalik, P. Bujak, Z. Wróbel, M. Penkala, K. Kotwica, A. Maroń, A. Pron, „From Red to Green Luminescence via Surface Functionalization. Effect of 2-(5-Mercaptothien-2-yl)-8-(thien-2-yl)-5-hexylthieno[3,4-c]pyrrole-4,6-dione Ligands on the Photoluminescence of Alloyed Ag–In–Zn–S Nanocrystals”, Inorg. Chem., 2020, 59, 14594–14604

M. Tryniszewski, R. Bujok, R. Gańczarczyk, Z. Wróbel, „Reductive Condensation of a Nitro Group with Carboxylic Acids Promoted by Phosphorus(III) Compounds: A Short Route to 5H-Dibenzo[b,e][1,4]diazepin-11(10H)-ones”, Synthesis, 2020, 52, 3086–3094

2019

T. Marszałek, I. Krygier, A. Proń, Z. Wróbel, P.M.W. Blom, I. Kulszeicz-Bajer, W. Pisula, „Self-assembly and charge carrier transport of sublimated dialkyl substituted quinacridones”, Org. Electron. 2019, 65, 127-134.

M. Tryniszewski, R. Bujok, P. Cmoch, R. Gańczarczyk, I. Kulszewicz-Bajer, Z. Wróbel, „Direct Reductive Cyclocondensation of the Nitro Group with the Amido Group: Key Role of the Iminophosphorane Intermediate in the Synthesis of 1,4-Dibenzodiazepine Derivatives”, J. Org. Chem., 2019, 84, 4, 2277-2286.

P. Bujak, Z. Wróbel, M. Penkala, K. Kotwica, A. Kmita, M. Gajewska, A. Ostrowski, P. Kowalik, A. Pron, „Highly Luminescent Ag–In–Zn–S Quaternary Nanocrystals: Growth Mechanism and Surface Chemistry Elucidation”, Inorg. Chem., 2019, 58, 2, 1358-1370.

Z. Wróbel, R. Bujok, M. Tryniszewski, A. Kwast, “Simple synthesis of 2-alkylidene- and 2-keto-7-triazolylquinoxaline systems from 2-nitrosodiarylamines”, Arkivoc2019, part v, 0-0

2017

R. Bujok, P. Cmoch, Z. Wróbel, K. Wojciechowski, „Transition-metal-free synthesis of 3-(1-pyrrolidinyl)quinolines and 3-(1-pyrrolidinyl)quinoline 1-oxides via a one-pot reaction of 3-(1-pyrrolidinyl)crotonates with nitrobenzenes”, Org. Biomol. Chem., 2017, 15, 2397-2402.

Z.Wróbel, K. Plichta, A. Kwast, “Reactivity and substituent effects in the cyclization of N-aryl-2-nitrosoanilines to phenazines”, Tetrahedron, 2017, 73, 3147-3152.

Ł. Skórka, P. Kurzep, G. Wiosna-Sałyga, B. Łuczyńska, I. Wielgus, Z. Wróbel, J. Ulański, I. Julszewicz-Bajer, „New diarylaminophenyl derivatives of carbazole: Effect of substituent position on their redox, spectroscopic and electroluminescent properties”, Synth. Met., 2017, 228, 1-8.

 

 

Profesorzy:

Prof. IChO PAN Zbigniew Wróbel

Asystenci:

Dr Andrzej Kwast

Mgr Magdalena Walewska-Królkiewicz

Chemicy:

Cezary Gulko

Tematyka badań:

– Synteza heterocyklicznych związków azotowych w tym glównie chinoliny oraz indolu z wykorzystaniem aromatycznych związków nitrowych jako substratów.
– Otrzymywanie N-arylo-2-nitrozoanilin z anilin i aromatycznych związków nitrowych oraz ich wykorzystanie w syntezie bardziej skomplikowanych układów heterocyklicznych jak benzimidazole, chinoksaliny, fenazyny
– Badanie adduktów σH oraz ich przekształcenia do związków nitrozowych.

Zespół oferuje też usługi w zakresie:
– klasyczna synteza organiczna
– synteza peptydowa
– aminoglikozydy

No Comments

Skip to content