Wspólna praca Zespołów prof. Grzybowskiego i prof. Młynarskiego w Nature

14/10/2020

W opublikowanym właśnie artykule w Nature, zespół Prof. Bartosza Grzybowskiego we współpracy z zespołami Prof. Jacka Młynarskiego z IChO i Prof. Milana Mrksicha z Northwestern opisują rozwiązanie jednego z najstarszych problemów chemii — mianowicie, nauczenia komputera planowania wielokrokowych syntez skomplikowanych związków naturalnych. Problemem tym zajmowali się bez powodzenia najwięksi chemicy XX wieku (Corey, Ugi, Djerassi) już od lat 60-tych. Naukowcom z IChO stworzenie programu — o nazwie Chematica — planującego syntezy zajęło ok. 20 lat.

W artykule w Nature, opisują oni nie tylko rozwiązania algorytmiczne, które umożliwiły w końcu przełom, ale i eksperymentalną walidację zaprojektowanych przez maszynę ścieżek syntetycznych prowadzących do Daurycyny, Takamonidyny oraz niedawno wyizolowanej Lammelodysydyny A. Dodatkowo, omówione zostały również wyniki uzyskane przez platformę Chematica w teście Turinga sprawdzającym umiejętność maszyny do myślenia w sposób zbliżony do ludzkiego. Światowej klasy eksperci w dziedzinie syntezy totalnej nie byli w stanie odróżnić ścieżek zaprojektowanych przez maszynę od planów syntetycznych opracowanych przez doświadczonych chemików. Praca ta jest rewolucjonizujacym chemię przykładem zastosowania komputera do twórczego planowania syntezy chemicznej.

Link do artykułu: https://www.nature.com/articles/s41586-020-2855-y

No Comments

Comments are closed.

Skip to content